2024. junius 16. -
Jusztin
napja Beszterce
17°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.9174 lej
      
100HUF
= 1.2500 lej
      
1$
= 4.6576 lej
      

Idősek vasárnapja

“De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon: 51Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem.” -János evang.6.rész, 50-51. versek

Augusztus utolsó vasárnapján megpezsdült az élet a Tacsi Református Egyházközség templomának és gyülekezeti termének környékén: a gyülekezet nemcsak az új kenyérért jött hálát adni Istennek, és részesülni az úrvacsora jegyeiben, hanem a gyülekezet köszönetet mondott időseiért is. Az idősek vasárnapját a gyülekezet 2018-tól szervezi, a világjárvány okozta szigorítások miatt 2020-2021-ben kimaradt, de Isten segítségével tavalytól ismét helyet kapott a gyülekezeti rendezvények között.

A rendezvény azzal a céllal indult 2018-ban, hogy az idősek, akár azok is, akik nem tudnak rendszeresen eljönni templomba, ezúttal eljöjjenek és a gyülekezettel egyszerre hallgassák Isten igéjét. Ezért, amikor készültek az első alkalomra, presbiterekkel való megegyezés az volt, hogy végig kérdezzék az időseket, kik tudnak eljönni az alkalomra, s azok akik az idős kor vagy betegség miatt nem tudtak eljönni, presbiterek vállalták, hogy kocsikkal elvigyék őket az istentiszteletre. 

Az első alkalom nagy népszerűségnek örvendett, a gyülekezet szép számban jelent meg. Az idősek is örültek a rendezvénynek, köszönetüket, hálájukat fejezték ki a kezdeményezésért. A lelki táplálék mellett, ez alkalmakon helyet kap a testi táplálék is. Minden eddigi ilyen szervezést szeretet vendégséggel lett zárva, amelyre a gyülekezet asszonyai nagy szeretettel készültek.

Tavalyi és idei alkalom különleges volt, hiszen a szervezésbe sikerült bevonni a gyülekezet fiataljait is. Ők voltak azok, akik néhány felnőtt irányítása alatt berendezték a termet a szeretetvendégségre, megfőzték a finom bográcsgulyást, és az eltakarításban is részt vettek. Nagy örömet jelentett ez mindannyiunk számára, hiszen tudatosult mindenkiben, hogy igenis, a gyülekezetnek, noha a kis gyülekezetek közé soroltatik, van jövője, vannak fiatalok, akik majd néhány év múlva azok a tartópillérek lesznek, akik ilyen rangú tevékenységeken oroszlán szerepet fognak vállalni.

Végül köszönet jár azoknak, akik nemcsak idén, hanem az elmúlt években is támogatták valamilyen formában a rendezvényt. 

Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, és adjon még olyan alkalmakat, amikor összegyülhetünk együtt tölteni néhány órát.