2024. április 23. (kedd) -
Béla
napja Beszterce
17°C
1€
= 4.9762 lej
      
= 5.7698 lej
      
100HUF
= 1.2629 lej
      
1$
= 4.6699 lej
      

Kaptár-Ruhatár – vakációs bibliahét

 Kaptár-Ruhatár című  vakációs bibliahetet tartottuk a Rettegi Református Egyházközség szervezésében. A másfél évtizede rendszeresen tartott nyári tábort idén is nagy érdeklődés övezte.  Az egyházközség gyermekeinek összlétszáma ami a 3-14 éves korosztályt illeti alig 9 lélek, viszont a tábor egyes napjain még 31-en is részt vettek . Ez annak köszönhető, hogy más felekezetű és nemzetiségű gyerekek is részt vehettek az alkalmakon, egyetlen feltétel, a magyar nyelv tudása, vagy értése volt. Olykor-olykor azonban a kétnyelvű magyarázatok is jól jöttek a gyarapodás érdekében. Tanulás, ének, játék, kézművesség, illemtan, közös étkezés, mind részei voltak az együttlétnek. Fáradtan, de élményekben gazdag hét után reménnyel várjuk az újabb lehetőséget.

 A vakációs bibliahét sikerességét részben a szervezőknek, szülőknek, nagyszülőknek, egyházközségnek, részben  a Communitas Alapítvány hathatós támogatásának köszönhetjük.