2024. junius 16. -
Jusztin
napja Beszterce
16°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.9174 lej
      
100HUF
= 1.2500 lej
      
1$
= 4.6576 lej
      

Május 26-án támogassuk az erős magyar képviseletet – I. rész

Beszélgetés Winkler Gyulával

Tudtad-e?!

Vajdahunyadon született 1964. március 14-én, nős, egy gyermek édesapja. Végzettsége: közgazdász, valamint elektronika és távközlési mérnök.

Magabiztosan, céltudatosan indul neki az RMDSZ a május 26-i választásnak. Ezt főként akkor jelentette ki az érdekvédelmi szervezet, amikor összegyűjtött 320 ezer aláírást az európai parlamenti jelöltlista támogatásához. A Szövetségi Állandó Tanács (továbbiakban SZÁT) rangsorolásának következtében az EP-választások jelöltlistáját Winkler Gyula, a szövetség kiváló gazdasági szakembere vezeti, második helyen pedig Vincze Loránt, akinek nagy szerepe van abban, hogy az MSPI aláírásgyűjtő kampánya sikeresen zárult. A lista harmadik helyezettje Hegedüs Csilla, akit Oltean Csongor és Sógor Csaba követ. 

Winkler Gyula 2007 decemberétől európai parlamenti képviselő. Vele beszélgettünk a közelgő európai parlamenti választások tétjéről, munkásságáról, valamint eddigi tevékenységéről.

 

Z.S.T. Mondhatni, három mandátum után, a SZÁT újabb bizalmat szavazott Önnek, hogy továbbra is képviselje az erdélyi magyarokat az Európai Parlamentben. Ez önmagában is egy bizonyíték, ami az eddigi sikeres munkáját illeti. Milyen példákat emelne ki az eddigi tevékenységei közül?

W.GY. Nagy megtiszteltetés, ugyanakkor felelősség is, hogy újra bizalmat kaptam a SZÁT-tól európai parlamenti munkám folytatására. Az RMDSZ EP-képviselőjeként az a feladatom, hogy megjelenítsem Erdélyt Európában, hogy hazahozzam az unió előnyeit szülőföldünkre, hogy az erdélyi érdekeket érvényesítsem az Európai Parlamentben. Ennek megfelelően rendszeresen tájékoztattam közösségünket, az önkormányzati vezetőket, gazdákat, szakmai szervezeteket, vállalkozókat, fiatalokat arról, hogy milyen lehetőségeket biztosít az Európai Unió, milyen változások várhatóak a támogatáspolitikában, milyen irányban mozdul el Európa. Ma a tájékozottság előnyt jelent, ezért nagyon fontos, hogy hazahozzuk az információkat Brüsszelből és én ezt következetesen meg is tettem az elmúlt években.  Legalább ennyire fontos a személyes jelenlét, gyakran fogadunk erdélyi látogatócsoportokat, voltak Beszterce-Naszód megyéből is önkormányzati tisztségviselők, fiatalok, akik megismerkedhettek az európai intézmények működésével. Többször szerveztünk műhelymunkákat, egyeztetéseket szakértőkkel, hiszen fontos, hogy szakmai téren, mezőgazdasági, önkormányzati, gazdasági, szociális, ifjúsági témákban is legyen kapcsolat Brüsszellel, de voltak olyan rendezvényeink is, amelyek során Erdély kulturális értékeit mutattuk be Európa fővárosában. Amire nagyon büszke vagyok, hogy az Örökségünk Őrei diákvetélkedő – amelybe a besztercei fiatalok is bekapcsolódtak – nyertes csapatai minden évben bemutatkoznak az Európai Parlamentben, ahol ma már európai jó gyakorlatok között tartják számon fiataljaink örökségvédelmi mozgalmát.  

Winkler Gyula EP-képviselő a 2019-ben megszervezett március 15-i ünnepi műsoron, Besztercén

 

Z.S.T. Európai parlamenti képviselőként főként a gazdaság és a kisebbségvédelem területént láthatjuk. Mennyiben érezhették ezt az erdélyi magyar gazdák?

W.GY. Jelenleg zajlik az Európai Unió 2021-2027-es időszakra szóló költségvetésének vitája, azt már tudni lehet, hogy a végső döntésre idén decemberben kerül sor, tehát az újonnan megválasztott Európai Parlament és az új összetételű Európai Bizottság fogja véglegesíteni a költségvetést. A Közös Agrárpolitika az egyik legvitatottabb terület, nagyon élesen feszülnek egymásnak az érdekek, több mint hétezer módosító javaslatot nyújtottak be, azt végig kell tárgyalni és nekünk, erdélyieknek nagyon nem mindegy, hogy milyen lesz a végső változat.

Szövetségeseket keresünk, a Kárpát-medencei magyar képviselőkkel, a visegrádi négyek és általában a közép- és kelet-európai képviselőkkel szövetkezünk akkor, amikor a területalapú támogatásról van szó, hiszen gazdáinknak életbevágó kérdés, hogy ne csökkenjenek, hanem növekedjenek a direkt kifizetések és a vidékfejlesztési támogatások. Nekünk, Erdélyben az a fontos, hogy a családi gazdaságok, kis- és közepes farmok, a fiatal mezőgazdászok több támogatást kapjanak. Rendszeresen egyeztetünk az erdélyi gazdaszervezetekkel, hogy melyek a prioritások, hogy azt képviseljük Brüsszelben is. Csak két példát említenék meg, tavaly ősszel az aradi XIX. Magyar-Magyar Gazdatalálkozón vettem részt, most márciusban Hargita Megye Tanácsának kezdeményezésére a kis- és középgazdálkodás jövőjéről, a Székely termék közösségi védjegy európai szintű minősítéséről tartottunk műhelymunkát Brüsszelben az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatóság képviselőivel és székelyföldi vidékfejlesztési szakemberekkel közösen.

 

Z.S.T. Milyen eredményeket tud felmutatni, ami az európai kis- és közepes vállalkozok érdekeinek képviseletét érinti, azaz az EP Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságában (INTA) kifejtett tevékenységéről?

W.GY. Az elmúlt évtized történései egyértelműen rávilágítottak arra, hogy a világpiacon milyen fontos szerepet játszanak a kereskedelmi kapcsolatok, amelyek kihatnak az iparra és szolgáltatásokra, befolyásolják az államok közötti diplomáciai kapcsolatokat és nem utolsósorban meghatározzák a lakosság jólétének szintjét is. Azt tapasztaltuk, hogy a közép- és kelet-európai tagállamok kevésbé érzik az EU kereskedelmi megállapodásainak előnyeit, tehát azért kell dolgoznunk, hogy ez megváltozzon.

Az Európai Néppárt gazdasági társult szervezete, a SME Europe első alelnökeként kiemelt feladatom az európai KKV-ék érdekeinek képviselete. Szakpolitikai tevékenységem során fontosnak tartottam a kapcsolattartást és konzultációt az erdélyi vállalkozókkal, rendszeresen egyeztetettünk és elemeztük az európai gazdasági fejleményeket. Közreműködésemmel a SME Europe és az Európai Néppárt képviselőcsoportja közösen jelentetett meg Erdélyről egy olyan kiadványt, Invest in Transylvania címmel, amely a térség megyéinek gazdasági és beruházási lehetőségeit mutatja be, ebben természetesen Beszterce-Naszód megye is szerepel. Büszke vagyok az Erasmus a fiatal vállalkozókért programra, amelyet egy osztrák képviselőtársammal közösen és a SME Europe-pal együttműködésben kezdeményeztünk. A program révén az EU fiatal európai vállalkozóknak biztosít ösztöndíjat, hogy félévet eltölthessenek egy tapasztalt vállalkozó mellett, egy másik európai országban, ahol megtanulhatják, hogyan fejleszthetik és növelhetik a vállalkozásuk hatékonyságát.

Winkler Gyula EP-képviselő a 2019-ben megszervezett március 15-i ünnepi műsoron, Besztercén

 

Z.S.T. Tevékenységi beszámolójában kitér egy gyakori problémára: a kommunikációra. „Párbeszédre van szükségünk, hogy visszaépítsük a társadalom különböző szegmensei között a bizalmat, különösen az emberek és a politikusok között.” Hogyan látja egy szervezet képviselőjeként, milyen a választók hozzáállása a politikum fele?

W.GY. Az elmúlt hetekben zajlott az aláírásgyűjtés, ezúttal is szeretném megköszönni a Beszterce-Naszód megyei magyarok támogatását. Országszerte 320 ezren támogatták aláírásukkal az RMDSZ indulását az európai parlamenti választásokon, ez azt is jelzi, hogy az erdélyi magyarok bíznak érdekképviseletükben és támogatják az RMDSZ-t. Az is nyilvánvaló viszont, hogy az erdélyi magyar társadalom összetett és sokszínű, sok olyan kérdés van, amit meg kell vitatni, olyan is akad, amelyet újra kell tárgyalni. Nagyon fontosnak tartom, hogy az erdélyi magyar politikusok nyitottak és őszinték legyenek és meg kell hallgatni az emberek véleményét, elvárásait. Erről szól az a vitaindító Erdély jövőjéről, amelyet az RMDSZ a kolozsvári kongresszuson fogadott el. Ez még nem jövőkép, hanem kiindulópont ahhoz a közvitához, amelyet a következő év során fogunk megszervezni Erdély-szerte.

Azt akarjuk, hogy a vita eredményeképpen, az erdélyi magyar emberek véleményét belefoglalva, fogalmazzunk meg egy olyan jövőképet, amelyben leszögezzük, hogy mi, mint közösség mit szeretnénk elérni a következő évtized során. Mindezeknek az EU keretet ad, mi uniós tagságunk hasznát a saját közösségünk javára akarjuk fordítani. Száz évig védekeztünk, a következő évszázad legyen a gyarapodás, modernizáció és a fejlődés időszaka.

 

Z.S.T. Jövőtervezésről beszél a szövetség. Az RMDSZ idei tisztújító kongresszusának mottójában is azt láttuk, hogy „Szövetség a jövőért”. Milyen jövőképpel indul esélyes jelöltként az európai parlamenti választásokon?

W.GY. Tervem az, hogy tehetségemet és erőmet a közösség szolgálatába helyezve folytassam munkámat a következő években itthon, Erdélyben és az Európai Parlamentben, Brüsszelben. A romániai magyar nemzeti közösség jövője Erdélyben akkor biztosított, ha az unió lehetőségeit a közösségünk szolgálatába tudjuk állítani. Az RMDSZ-ben ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy Erős Európát, fejlődő Erdélyt akarunk. Egy olyan erős Európát, amely nem veszélyforrásnak, hanem értéknek tekinti a nemzeti kisebbségeket és védelmet biztosít közösségeinknek. A fejlődő Erdély azt jelenti, hogy az unió továbbra is biztosítja a modernizációhoz, felzárkózáshoz szükséges forrásokat, folytatni tudjuk a megkezdett fejlesztéseket Erdély-szerte. A mi közösségünk azt várja el az Európai Uniótól, hogy folytassa a jelenlegi politikákat és támogassa a kisközösségek modernizációs törekvéseit, ott fejlesszen, ahol erre a legnagyobb szükség van. Ugyanakkor rajtunk múlik, hogy kiharcoljuk-e Európában, ami nekünk jár: a felzárkózáshoz, fejlődéshez szükséges támogatásokat, a nemzeti kisebbségi jogokat, hogy itthon, szülőföldünkön biztonságban érezzük magunkat egyenjogú közösségként, erdélyi magyarként. Senki más nem harcolja ki helyettünk, csak mi tudjuk ezt elérni, és ez akkor sikerül, ha egységesen fellépő, cselekvő közösségként leszünk jelen itthon és Európában. Az biztos, hogy Európa változni fog, nekünk 2019 májusában azért kell összefognunk, hogy olyanná váljon, amilyennek megálmodtuk: a nemzetek, nemzeti közösségek és régiók Európája, ahol kisebbség és többség otthon érzi magát, egyformán esélyt és támogatást kap a gyarapodásra.

 

Z.S.T. Milyen üzenettel erősítené még a Beszterce-Naszód megyei magyarokban a május 26-i európai parlamenti választások fontosságát?

W.GY. Soha nem volt ilyen fontos az EP-választás, mint most, amikor Európa jövője forog kockán. Tőlünk is függ, hogy szülőföldünk, Erdély a változások nyertese vagy vesztese lesz. Május 26-a számunkra, Besztercén és egész Erdélyben nemzeti ügy. Mert a cél, hogy erős Kárpát-medencei magyar képviselet legyen Európában. Az Európai Unió válaszút előtt áll, május 26-án döntünk arról, hogy kik lesznek többségben, azok, akiknek fontos, hogy több pénzből fejlődhessenek településeink, több pénz maradjon a gazdák kezében, vagy azok, akik csökkenteni akarják a támogatásokat, akik a kétsebességű Európa hívei. Május 26-án dől el, hogy lesz-e olyan többség, amelyet meg tudunk győzni, hogy alkossuk meg az uniós kisebbségvédelmi szabályozást. Újra be kell bizonyítanunk, hogy összetartó közösség vagyunk, hogy a szórványban élők is érzik a nemzeti összefogás súlyát. Számunkra a tét egyértelmű, a cél világos: erős erdélyi és Kárpát-medencei magyar képviseletet akarunk, hogy együtt alakítsuk az unió jövőjét!

 

Több információ Winkler Gyula, EP-képviselő tevékenységéről <ITT>  és <ITT> olvasható!