2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
7°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

Örvendj Ég, Örvendj Föld 2018

Advent harmadik vasárnapján, december 16-án került megrendezésre tizennegyedik alkalommal a besztercei kultúrpalota épületében, a Beszterce-Naszód megyei magyarok hagyományos karácsonyi ünnepsége az „Örvendj Ég, Örvendj Föld”. Az eseményen Beszterce-Naszód megye 8 településéről, 15 csoport összesen, 420 gyermekkel és ifjúval szerepelt, 92 felkészítő és kísérő jelenlétében. Az eseményen több 800 ember vett részt.

„Karácsonyfa minden ága

csillog-villog: csupa drága,

szép mennyei üzenet:

Kis Jézuska született.”

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony című verséből vett idézet, hűen tükrözi az adventi várakozás végét, a karácsonyi ünnep lényegét, a megváltó Jézus születését. Ilyenkor jó volna, ha az ember kicsit lelassítana a mindennapi hajtásból, kissé elgondolkodna az élet értelmén, és együtt szerettei körében meghitt csendben ünnepelné a karácsonyt. E csendes percek feledni tudják a mindennapok által okozott gondokat és új lelki erőt biztosítanak a szűrke mindennapokra, megerősítve az összetartozást és az emberi kapcsolatokat.

Beszterce-Naszód megye szórványmagyarsága, idén is nagy szabású karácsonyi ünnepséggel várta a karácsonyt. Ilyenkor az ezelőtti évekhez megszokott módon, a megye magyarlakta településeiről óvodás, iskolás gyerekek és fiatalok szereplésével zajlott a mintegy négy órás ünnepély. Az összetartozást minden egyes magyar jellegű esemény erősíti. Hagyományaink ápolását, kultúránk megmaradását a szórványvidéken csak az ehhez hasonló rendezvények szervezésével lehet biztosítani.

Az ünnepséget elsőként a várkudui, Mákvirág csoport „Kis karácsony, nagy karácsony…” című ének, verses összeállítása nyitotta meg, Liber Judit óvónő, Kolozsvári Éva tanítónő, valamint Liber Brigitta vezetésével. Őket a szentmátéi harmadik osztályos diákok „Kádár Ferenc: Karácsonyi történet” betlehemes előadása követte. Felkészítőjük Móriczi Ilona.

A két „bemelegítő” előadás után következtek az ünnepi beszédek. Beszédet mondott, Baracsi Endre, Szabolcs Szatmár Bereg megye önkormányzatának alelnöke, valamint Décsei Atilla, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei elnöke.

Az ünnepi felszólalások után a legkisebbek vették át a besztercei kultúrpalota hatalmas színpadját. A besztercei 6-os számú napköziotthon, Szívecske kiscsoportjának óvodásai „Szívemtől a szívedig” táncos előadást mutattak be, Pásztor Tünde és Lakatos Ildikó Rozália óvónők felkészítésével. Őket a tekei „Csillagocskák” csoportja követte a „Hópelyhek” című ének, verses összeállítással. Vezetőjük Szente Mária tanítónő. Őket Szentmáté II., IV., V., VI. osztályos tanulók népes csoportja követte, a „Bűvös éj” című ének, táncos összeállítással. Felkészítőik Horváth Ildikó, Lakatos Imre és Darlaczi Enikő voltak.

A színpad elhomályosodott, hiszen mécsesekkel előadott produkció következett, a színpadra lépett a besztercei Andrei Mureșanu Főgimnázium előkészítő, I., II., III., IV. osztályos diákok csoportja „Gyertyafényben ünnepeljünk!” című ének, vers, pantomim, illetve gyertyás táncos előadása. Felkészítőik Bocskai Tünde, Carabian-Dénes Ágnes, Morosan Melinda, Veér Ildikó, Bálint Éva, valamint Sárkány Kinga voltak. A besztercei iskolásokat a besztercei 10-es számú óvoda, Szivárvány csoportjának táncos műsora követte „Megjött a Mikulás” címmel. Felkészítőjük, Pásztor Ágnes óvónő.

A Szivárvány csoportot a besztercei 13-as napközi óvoda magyar csoportja követte, „Kiskarácsony, Nagykarácsony” ének, verses összeállítással. Felkészítőik Szikszai Szilvia Tünde és Nagy Zita Erzsébet voltak. A hagyományokhoz híven Magyardécséből is érkeztek fellépők. Idén a nyolcadik osztályos tanulók csoportja „Legyen mindenkinek szívében karácsony” című ének, verses összeállítással kedveskedett, a közönségnek. Felkészítőjük Dénes Ilona. A besztercei 6-os Napköziotthon, Manó csoportja „A karácsonyi manók tánca” előadását is nagy figyelem övezte az ő felkészítőik Gorboi Enikő és Jakab Ibolya. A színpadra a szentmátéi nagy csoport gyerekei léptek, „Karácsonyi énekek” című előadásukkal. Felkészítőjük Zabolai Lilla.

A 2018-as Örvendj Ég, Örvendj Föld legnépesebb csoportja a magyarnemegyei csoport volt. Nem kevesebb, mint 80-an léptek a színpadra. A fellépők, a Fények csoportja nevet választották maguknak, előadásuk címe „Újra itt a szép karácsony!”, a csoport Szabó Erika tiszteletes asszony és Szabó Kriszta Tekla készítette fel. A cegőtelki iskolások is velünk együtt várták a karácsonyt, Dohotár Ildikó vezetésével. Ők „A karácsonyvárás” című énekes, verses összeállításukkal örvendeztették meg a közönséget.

A sófalvai gyerekeket idén is Nt. Bocz Gábor református lelkipásztor készítette fel, műsoruk címe, melyben gitár és szájharmonika is szerepelt, „Karácsonyi ének” volt.

Végül de nem utolsó sorban a fellépők listáját a besztercei, Andrei Mureșanu Főgimnázium V. és VI. osztályos diákjai, valamint a középiskolások csoportja „Várjuk az Isten Fiát” című igényesen előkészített és szintetizátor kíséretében bemutatott műsora zárta, Lévai Ilona vallástanárnő vezetésével.

Az ünnepi eseményt a szokásokhoz híven a történelmi egyházaink képviselőinek, idén Nt. Lőrincz Attila besztercei református lelkipásztornak és Nt. Kelemen Sándor baptista lelkipásztornak a záró áldásával, majd a „Csendes éj, szentséges éj” című énekünk közös eléneklésével zárult.

E nagyszerű, hagyományőrző ünnepség nem jöhetett volna létre a Szabolcs-Szatmár Bereg Megye Önkormányzata, a Beszterce-Naszód megyei Kulturális Központ, az RMDSZ Ügyvezető elnöksége, a Bethlen Gábor Alap, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei Nőszervezete, a Magyar Ifjúsági Értekezlet, valamint a Communitas Alapítvány támogatása nélkül.

Az eseményt szervezte a Beszterce-Naszód megyei RMDSZ, a Besztercei MADISZ és a Pro Hereditatem Egyesület. Továbbá köszönet jár azoknak a szülőknek, lelkipásztoroknak, pedagógusoknak és gyerekeknek, akik a megye minden pontjáról eljöttek, hogy együtt ünnepeljük a karácsonyt.

>> Képek <<