2024. junius 16. -
Jusztin
napja Beszterce
19°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.9174 lej
      
100HUF
= 1.2500 lej
      
1$
= 4.6576 lej
      

Megoldotta a bentlakás és az ingáztatás kérdését az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete

Hogyan zárja a 2018-as évet az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete? Interjú Décsei Atilla, megyei elnökkel

Egy újabb előnyben részesülnek azok a szülők, valamint gyerekek, akik a magyar nyelven történő oktatás mellett döntenek Beszterce-Naszód megyében, éspedig bérmentesen ingázhatnak napi, valamint heti szinten otthonukból az iskoláig, ugyanakkor a bentlakók számára is ingyenes a szállás és az étkeztetés.

A folyamat indítványozása, kidolgozása és kivitelezése a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Beszterce-Naszód megyei szervezetének sikereként könyvelhető el. Mindezekről részletesebben Décsei Atillával, a szervezet megyei elnökével beszélgettünk.

 

Zoltán-Sipos Tímea:  Első sorban gratulálni szeretnénk a kitartó és gyümölcsöző munkáért! Mi áll valójában egy ilyen folyamat mögött?

Décsei Atilla: A siker mögött egy erős csapatmunka áll. Az érdekvédelmi szervezet számára az oktattás mindig egy fő téma, amely állandóan foglalkoztat bennünket, úgy megyei, mint országos szinten. Nem volt egyszerű összeállítani a kellő dokumentációt, sokszor változtak az adatok, de sikerült véglegesíteni idén és Kelemen Hunor, szövetségi elnökünk közbenjárásával, anyaországi támogatással, megkaptuk rá a szükséges anyagi támogatást.

Két nagy kategóriáról beszélünk. A bentlakás, amely a besztercei református egyház keretén belül működik mindazon diákok számára, akik úgy döntenek, hogy líceumi szinten magyar nyelven tanulnak Besztercén. Jelen pillanatban a bentlakásban 19 személynek, közülük 1 oktatónak biztosítjuk teljesen bérmentesen a szállást, napi háromszoros étkeztetést hétfőtől-péntekig. Ugyanakkor ezeknek a diákoknak biztosítjuk az utaztatást is péntek délután haza, valamint vasárnap délután vissza a városba.

Az ingáztatást 116 gyereknek fedezzük három iskolaközpont fele: a besztercei Andrei Muresanu Főgimnázium, a bethleni Grigore Silasi Általános Iskola és a vicei Dsida Jenő Általános Iskola fele. Bízom benne, hogy ezáltal a gyerekeknek és főképpen a szülőknek is egy könnyítést biztosítunk.

 

Z.S.T. Milye megyepontokat érint a bentlakás és az ingáztatás?

Décsei Atilla: Az ingáztatás főképpen a megye két magyarlakta városát, Bethlent és Besztercét illeti, de úgyszintén Vicét is, ahol 6 diáknak biztosítjuk az ingáztatást, ezáltal működhet továbbra is a vicei iskola, hiszen ezek a gyerekek létfontosságú szerepet töltenek be a vicei iskola fennmaradásában. Főként olyan településekről ingáztatjuk a gyerekeket, ahol nincs magyar nyelven történő oktatás: Árpástó, Felőr, Retteg, Szeszárm, Négerfalva, Almásmálom, Mezőveresegyháza, Kékes, Magyarborzás, Óradna, Somkerék, Sajószentandrás, Cegőtelke, Szentmáté, Tacs, Sófalva, Újős, napi ingázók. Hétvégi ingázók a bentlakó gyerkek: Mezőköbölkút, Szentmáté, Apanagyafalu, Vice, Magyarnemegye, Mezőveresegyháza, Magyardécse, Árpástó, Apanagyfalu, Bethlen. 

Örvendünk, hogy mindezt meg tudtuk valósítani, könnyítettük a szülőknek is a helyzetét, megmentettük a két kilencedik osztályt Besztercén, elkerülve azt, hogy összevonják őket.

 

Z.S.T.  Gyakori tény, hogy vannak magyar szülők, akik azért nem döntenek a magyar oktatás mellett, hogy a gyereke jobban érvényesüljön. Hogyan vélekedik Ön erről, mint a megyei érdekvédelmi szervezet elnöke?

Décsei Atilla: Nemcsak, mint megyei elnök, hanem első sorban, mint szülő, azon az elven vagyok, hogy a gyerek jobban tud érvényesülni anyanyelvén. A gyerek számára könnyebbséget is jelent, hogy ha anyanyelvén tud tanulni. Téves az a hit, hogy ha a többségi nyelven tanul, akkor jobban fog érvényesülni az életben. A gyerek mindenképp elsajátítja a többségi nyelvet is, de ami fontos, hogy az anyanyelvét tanulja meg kellőképpen. Számtalan példa van arra, hogy a nagybetűs életben, főként a tanulmányok elvégzése után észlelhető, a gyereknek létfontosságú lehet az is, hogy az anyanyelvet nem csak beszéd szinten, hanem kellőképpen ismerje és használja írásban is, hiszen rengeteg a multinacionális cég, ahol kérik. Én úgy gondolom, hogy a gyereknek csakis előnyt jelenthet, ha a tanulmányait anyanyelvén tudja megfelelően elsajátítani.

 

Z.S.T.  Reálisan észlelhető, hogy az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete minden lehetőséget megragad, hogy bebizonyítsa mennyi előnnyel jár az, ha tanulmányait magyar nyelven végzi a gyerek az óvodától az egyetemig. Milyen hasonló jellegű tervekkel készülnek a jövőre nézve?

Décsei Atilla: Már idéntől szerettük volna ingyenesen biztosítani a délutáni oktatást Besztercén és Bethlenbe az elemi osztályok számára. Itt gondolunk azokra a szülőkre is, vagy azokra a családokra, akik vegyes házasságban élnek és a gyerek számára az otthoni foglalkozás az egyik szülő részéről hátrányt jelenthet, ha a magyar oktatás mellett döntenek.

Jelenleg azon dolgozunk, hogy minél hamarabb a délutáni foglalkozást is ingyenes tudjuk biztosítani, hogy megadjuk a gyereknek azt a lehetőséget, hogy kellő felkészültséggel rendelkező felügyelő segítségével megoldja a leckét és felkészüljön másnapra.

Fontos a délutáni foglalkozás, nem csak a gyereknek, hanem a szülőknek is, főképpen azoknak, akik nem tudnak besegíteni. Itt megemlítendő az a tény is, hogy e program keretén belül a gyerek elvégzi a házi feladatokat, napi meleg étkeztetésben is részesül és biztonságban van délután 4 óráig, ameddig a szülők munkában vannak.

 

Z.S.T.  Nyilvánvaló, hogy ez egy pozitívumként könyvelhető el, főleg, hogy a gyerekek mindemellett minőségi oktatásban is részesülnek. Végezetül annyit szeretnék még kérdezni, hogy milyen más pozitív példák emelhetők ki a 2018-as évből?   

Décsei Atilla: A 2018-as évben az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete megpróbált teljesíteni, eredményeket felmutatni minden téren, oktatástól a kultúráig. Olyan eredményekről beszélünk, amelyek az előrelépést segítik és főképpen olyan kérésekre próbáltunk megoldásokat találni, amelyek nem csak Beszterce városából, hanem a megye különböző magyarlakta településeiről érkeztek.

Két települést szeretnék kiemelni Cegőtelkét, valamint Szentmátét, ahova jelentős támogatást tudtunk juttatni. A cegőtelki kultúrotthonba padokat vásároltunk, valamint a szentmátéi református egyháznak sikerült a vendégházat felújítani és ide ágyakat küldtünk.

Gratulálni szeretnék a tekei szervezetnek, Mihálci János tekei elnökünknek, aki az idén Magyar Házat avatott és számukra is jelentős támogatást tudtunk biztosítani, úgy a megyei szervezet, mint az országos szervezet részéről.

Tisztújításokat is bonyolítottunk le idén, vannak új elnökeink, mindegyik elnökünknek további sikeres munkát kívánok és bízom benne, hogy a 2019-es, akár 2020-as évek is ugyanilyen sikerrel fognak lezajlani. Két nehéz év ál előttünk, hiszen 2019-ben európai parlamenti választásokkal kezdünk, utána elnökválasztás, továbbá helyhatósági választások 2020 elején és 2020 végén pedig parlamenti választások. Én bízom benne, hogy amint a megyei érdekvédelmi szervezet mindig a magyar közösség mellett van, volt és lesz, úgy majd a magyar közösség is támogatni fogja az RMDSZ-t.