2024. május 18. (szombat) -
Erik, Alexandra
napja Beszterce
10°C
1€
= 4.9751 lej
      
= 5.8059 lej
      
100HUF
= 1.2827 lej
      
1$
= 4.5879 lej
      

Megújult erővel egy újabb négy éves mandátum élén

Újraválasztotta Décsei Atillát az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének élére április 14-én a Megyei Küldöttgyűlés. A Református Gyülekezeti Központban tartandó ülésen jelen volt 98 szavazati joggal rendelkező helyi elnök, önkormányzati képviselő, lelkipásztorok, civil szervezetek képviselői és küldött. 94 igen, 3 nem és 1 érvénytelen szavazattal újabb négy évig, immár harmadjára a megyei elnöki tisztséget Décsei Atilla tölti be.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Beszterce-Naszód megyei szervezetének szervezési és működési szabályzatának XII. fejezet 82. cikkelyének alapján az újonnan megválasztott megyei elnök Zoltán-Sipos Tímeát, a jelenlegi Besztercei MADISZ elnökét nevesítette a szervezet ügyvezető elnökének, akit egyöntetűen elfogadott a Megyei Küldöttgyűlés. Ezt követően az új ügyvezető elnök bemutatta az ügyvezető elnökség alelnökeit:

Máthé István, önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnök, Toók Katalin, Nőszervezet elnöke, dr. Kocsis András, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős ügyvezető alelnök, Székely Vilmos, pénzügyekért felelős ügyvezető alelnök, Müller Krisztina, kultúráért felelős ügyvezető alelnök, Kovács Zsolt, oktatásért felelős ügyvezető alelnök,Antal Attila, programokért és örökségvédelemért felelős ügyvezető alelnök, Aczél Sándor Péter, helyi vállalkozókért felelős ügyvezető alelnök, Bajzáth András, területfejlesztésért felelős ügyvezető alelnök, Máthé Lóránd-Sándor, ifjúságért és médiáért felelős ügyvezető alelnök és Parti János, helyi szervezetekért és egyházügyekért felelős ügyvezető alelnök.

            Décsei Atilla részletesen ismertette a jelenlévőkkel a 2014-2018-as mandátumának eredményeit, ezt követően bemutatta újabb négy éves programját a következő pontokban: a mi otthonunk, a mi akaratunk, amely a közös felelősségvállalásra, tevékenységre teszi a hangsúlyt, továbbá oktatás, egyházak, művelődés, nemzeti összefogás, kultúra megőrzés, mezőgazdaság és gazdasági kapcsolatok erősítése, ifjúság, egészségügy, kapcsolatok és helyzetfelmérés.

            A Megyei Küldöttgyűlésen jelen volt Horváth Anna, önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnök és Benedek Zakariás, parlamenti képviselő. „Ezekben az időkben a megújulásra való képességre van szükség. Egy mozgalmas időszak után vagyunk, ez elmúlt bőséges félévben túl vagyunk a Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezésen, valamint a magyarországi országgyűlési választásokon. Ennek a két kihívásnak a mérlegét megvonva elmondható, hogy jó munkát végeztünk és megszeretném köszönni az Önök munkáját mindkét esetben.” – fogalmazott Horváth Anna, majd hozzátette „Európa szinten az RMDSZ kivette a részét ebből a munkából. Nem csak mi, hanem Európa szerte a kisebbségi szervezetek képviselői barátként fogadták az ügyvezető elnökség munkatársait és ők fogalmazták meg, hogy az RMDSZ nélkül, az erdélyi magyarság ilyen szerű hozzáállása nélkül ezt a kezdeményezést nem lehetett volna sikerrel vinni.”  

Az önkormányzati főosztály ügyvezető alelnöke szerint mindezek után az RMDSZ a külpolitika porondján tényezőként fog tudni mozgatni a magyar kormány és más európai országokban élő kisebbségi szervezetekkel közösen.

            Benedek Zakariás, parlamenti képviselő többek között ismertette a parlament tevékenyégét. Továbbá ismertette véleményét, amely szerint „előszőr az ország gazdaságilag kellene megerősődjön, és ennek következtében önmagától jönne az önrendelkezés is.” – továbbá elmondta a kormányállást is, amely szerint az ellenzékben levő pártokkal a viszony nem a legelőnyösebb a magyarok számára. „Az igazságügyi törvényről azt kell tudni, hogy jelenleg az tárgyalódik, hogy hogyan szerveződjön át.” – tette hozzá.

Szórványban egyik legnagyobb gondot az iskola és az oktatás jelenti. Pozitív példaként megemlítendő a duális oktatás, ami azt jelenti, hogy elmélet és gyakorlat rész. Ez azt jelenti, hogy egyik felén van az iskola, másik felén vannak a cégek. A cégek fizetik a gyakorlati hátteret, náluk gyakorlatoznak a középiskolások. Sajnos nagyon nehezen találnak a cégek szakembereket, sőt már szakképzetlen is alig akad. A duális oktatás egy megoldást nyújthat erre és az itthon maradást is elősegíti.” – tudatta a parlamenti képviselő.