2024. április 23. (kedd) -
Béla
napja Beszterce
18°C
1€
= 4.9762 lej
      
= 5.7698 lej
      
100HUF
= 1.2629 lej
      
1$
= 4.6699 lej
      

Reformáció 500 Tekén

Október 15-én került sor a tekei református templomban a reformáció 500 éves megünneplésére. Az ünnepségen igét hirdetett Nt. Székely József nyugalmazott lelkipásztor a görgényi egyházmegye egykori esperese. Őt Nt. Székely Botond a helyi református gyülekezet lelkipásztora követte, aki köszöntötte a vendégeket és a gyülekezet helybéli tagjait, majd ismertette az ünnepség további pontjait.

            Az ünnepség következő eseményén, Nt.Dr.Kolumbán Vilmos József a kolozsvári protestáns teológia intézetének professzora tartott előadást a reformációról, melyen Beszterce, Sajó és Teke települések egyháztörténetét is érintette.

            A templomi ünnepség záró akkordjaként, Páll Orsolya és Orosz Dávid a kolozsvári konzervatórium diákjai, középkori zenét adtak elő.

            Az ünnepség a templomkertben folytatódott ahol a gyülekezet által felújított 1943-ban készült székely kapuja mellett egy igényesen megmunkált kopjafát helyeztek el mementónak. A kopjafát Jakab Gyula Nyikómalomfalvi fafaragó mester készítette. Az istentisztelet végén ezt a kopjafát leplezték le és áldották meg a gyülekezet jelenlétében.

            A kopjafa avatás után Reformáció és Biblia címmel, tárlat nyílt a tekei református egyház parókiáján.

            Az ünnepségen jelen volt Mihálci János a tekei RMDSZ elnöke, Décsei Atilla-Lehel a megyei RMDSZ elnöke, Toók Katalin a nőszervezet elnöke valamint Plesch Katalin kultúráért felelős ügyvezető alelnök, a Besztercei Emke elnökasszonya.

            Köszönet a tekei református egyháznak, és mindenkinek, aki az esemény megvalósításában segédkezett.