2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
6°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

Iskola utáni foglalkozás, magyar kisdiákoknak a besztercei Magyar Házban

Napjaink rohanó világában, az iskola utáni foglalkozás, a gyerekek fejlesztése, a házi feladatok írása egyszersmind a tanulás más dimenzióba lépett. A szülők elfoglaltsága, a gyorsan változó világ, a sok tananyag oda vezetett, hogy az iskolásoknak, s beszélünk itt elsősorban a kisdiákokról, akik segítségre szorulnak leginkább a  tanulásnál, új hatékonyabb eszközök álljanak a rendelkezésre. A legjobb fejlesztést pedig csak képzett, tapasztalattal rendelkező káderek adhatják. Szerencsére az iskola utáni foglalkozásra magyar nyelven Besztercén is lehetőség van. A következőkben Antal Attila, Beszterce város tanácsosát egyszersmind az „Andrei Mureşanu” iskola aligazgatóját kérdeztük az iskola utáni foglalkozásról, idegen nyelven nevezve az afterschool-ról.

 

Miből áll az iskola utáni foglalkozás (afterschool)?

 

Az iskola utáni foglalkozások, az utóbbi években jöttek létre. Léteznek ugyanis a step-by-step osztályok, melyek délután 16:00 óráig működnek, két tanítónővel, ahol étkeztetés is van a váltások között. Azokon a helyeken erre nincs lehetőség, mert egy ilyen jellegű osztálynak két tanítónőre lenne szüksége, és sok esetben nem fér be a keretekbe, ami munkahelyeket illeti a tanügyi rendszerben. Ezért született az az ötlet, lehetőség, hogy az iskolai program befejezése után, képzett tanítónők foglalkozzanak a gyerekekkel. Az iskola utáni tevékenységek keretén belül a tanítónők segítenek a gyerekeknek a házi feladat megoldásában, tanulásban és különböző oktató jellegű tevékenységet hajtanak végre. A szülők óhajától függően, a gyerekeknek lehetőségük van étkezni is. A magyar tagozatos gyerekek például az elmúlt időszakban, a Református Gyülekezeti Központ konyháját választották.

 

Mióta van iskola utáni foglalkoztatás Besztercén?

 

Ha emlékezetem nem csal, legalább négy-öt éve működik az afterschool városunkban.

 

Eddig hol tanultak a gyerekek, hol voltak ezek a tevékenységek megrendezve?

 

Az elmúlt években úgy néz ki, a metodológiát nem tanulmányozták annyira részletesen, mint az idén. Az eddigi, hibás értelmezés szerint, lehetőség volt arra, hogy az iskola utáni tevékenységek az iskolákban legyenek megtartva. Igaz, erről a tanfelügyelők tudnának pontosan beszámolni. Az új értelmezés szerint, ez tiltott. Emiatt nem lehet megrendezni az iskola utáni tevékenységeket az iskolában.

 

Mi a jelen helyzet? Mások hogyan oldják meg a keletkezett problémát? 

 

Az RMDSZ jóvoltából, most a Magyar Ház ad otthont a magyarul tanuló kisiskolások iskola utáni tevékenységeik megrendezésére. Az új helyszínnel, mind a szülők, mind pedig a tanítónők elmondásuk szerint nagyon megvannak elégedve. A metodológia szó szerinti értelmezése azt eredményezte, hogy a román tagozatos diákok is eltávolodtak az iskolától. A procedúra kimondja, hogy csak 10-12 gyermeket lehet egyszerre foglalkoztatni, ami tarthatatlan a jelen helyzetben, hiszen többszörös a túljelentkezés. Felosztani a gyerekeket több csoportba pedig senki sem szeretné, emiatt ők is alternatív iskolán kívüli megoldásokat kerestek és találtak.

 

Ön szerint, hogyan lehet hosszútávon megoldani a helyzetet?

 

Két lehetőséget látok erre. Az első a jelenlegi törvény megváltoztatása lenne, akár sürgősségi akár hagyományos procedúrával. Így visszatérhetne minden a régi kerékvágásba. A második, mely szerintem sokkal barátságosabb lenne, ha kitudnánk a Magyar Házban egy olyan multifunkcionális didaktikai termet alakítani, ahol a magyarul tanuló diákok optimális körülmények között folytathatnák tevékenységeiket. Az ilyen terem persze, máskor is a magyar közösség hasznára válhatna.