2024. junius 16. -
Jusztin
napja Beszterce
19°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.9174 lej
      
100HUF
= 1.2500 lej
      
1$
= 4.6576 lej
      

Döntöttek a helyi közösségek!

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség döntő jelentőséget tulajdonít a 2016-os helyhatósági választások alapos, megfontolt előkészítésének. A demokratikus jogállam, a helyi autonómia és az egységes, erős érdekképviselet megerősítését tűzi ki legfőbb céljául.
A jelöltek kiválasztásában és rangsorolá-sában, választások előkészítésében, a Szövetség a következő alapelveket tartja irányadónak: (1) közösségi támogatottság, (2) nyitottság, (3) szakmai felkészültség, (4) esélyegyenlőség, (5) fiatalítás, (6) szervezeti elkötelezettség és szerepvállalás, (7) politikai érdekegyeztetés.
Megkezdődtek a rangsoroló közgyülések a megye különböző magyarlakta településein. Elsőként Kékes községben dőlt el kik lesznek listavezetők a 2016-os helyhatósági válasz-tásokon. A február 24-én megtartott ülésen Kékesen Orbán Péternek, Mezőveresegy-házán Zabolai Istvánnak és Magyarborzáson Papp Andrásnak szavaztak továbbra is bizalmat a helyiek. Az üléseken jelen voltak az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezet ügyvezető elnökségének alelnökei.

Február 27-én közgyűlést tartottak újabb három településen: Baca, Magyarnemegye és Zselyk, ahol a következő felállás alakult ki. A bacai rangsoroló közgyűlés következtében öt személy nevesítettek: Daróczi Gábor, Kis Tibor László, Kis Ernő, Fehér Attila és Lovász András. A magyarnemegyei közgyűlésen Bajzáth András listavezető, őt követi Székely Bálint és Fehér Rozália. Zselyken Vajda Györgyöt támogatják továbbra is a helybéliek.
Tacson február 28-án rangsoroltak, ahol Szilágyi Ilonát bízták meg, hogy továbbra is képviselje a települést a helyi tanácsban.

A rangsoroló ülések sorrendje Apanagyfa-luban folytatódott március 5-én, ahol a helybéliek továbbra is Damó Máriának szavaztak bizalmat. Ugyanakkor tartottak közgyűlést Almásmálomban is, ahol Debre-czeni László továbbra is listavezető.
Március 6-án hat település döntött afelől, hogy kik azok a személyek, akiket támogatnak a 2016-os önkormáyzati választásokon, hogy újabb négy évig képviselje településüket.

Mezoköbölkúton a következő felállás született: Bocskai András, Lakatos István, Forris Ferenc, Nagy Emma, Lakatos Reményke, Kis Hajnal, Nagy Terézia.
Somkerék Szakács-Daróczi Annamáriát támogatja listavezetőként. Szentmátéban Kotfász Tibor és Bíró Gyula, valamint Bethlenben Máthé István és Borsos László szerepelnek a listán. Tekében listavezető Mihálci János, őt követi Hari József, Szőcs Péter, Király Csaba, Tinis Bíró Eniko, Magyarosi János, Barabás Ferenc. Újősben továbbra Gyenge Sándort támogatják a helybéliek.
A besztercei közgyűlésen döntés született affelől, hogy ki lesz a városi szervezet élén, valamint javaslatok érkeztek a tanácsosi jelöltek személyét illetően. Zoltán Attilának szavazott bizalmat Beszterce,  így ő lett a szervezett elnöke valamint listavezető a választásokon, őt követi Antal Attila, Székely Pál.

Március 11 döntő jellegű volt Cegőtelke számára, amikor az újonnan megválasztott elnöknek, Dohotár Csabának szavaztak bizalmat és Szőcs Lőrincznek.
Vészi Kinga, a nagysajói elnökasszony lesz az a személy, aki képviselheti a község magyar lakosainak érdekeit a nagysajói tanácsban, ha pozitív eredményt ér el a szervezet a válasz-tások alkalmával. Ez lett a március 13-i rangsoroló ülés döntése.
Magyardécsében mozgóurnás választással dőlt el, kik lesznek a község képviselői a választások után. Március 13-án a Besztercei MADISZ és az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezet képviseletében házalás során a következő eredmény lett: listavezető a helyi szervezet elnöke, Füstös Elemér, őt követi Martonos Tamás – polgármester jelölt, Fehér Gábor (621 szavazat), Mátyás Jenő (441 sz.), Gál Zoltán Attila (350 sz.), Viski János (348 sz.), Czire János (292 sz.), Joó Attila (246 sz.), Tamás János Sándor (214 sz.).

Rettegen március 13-án döntöttek a lakosok településük magyar képviselője felől, és Füstös Attilát támogatták továbbra.