2024. junius 16. -
Jusztin
napja Beszterce
16°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.9174 lej
      
100HUF
= 1.2500 lej
      
1$
= 4.6576 lej
      

Anyaországi támogatás az almásmálomiak részére

Az almásmálomi „Almavirág” Egyesület egyike azon civil szervezeteknek amelyek a megye magyarajkú lakosságának érdekeit és értékeit jelenítik meg, kifejtett tevékenysége által fontos szerepet vállalva a közösségépítés és közösségszervezés folyamatában. Megalakulása és közel tíz éves működése óta, az „Almavirág” Egyesület számos közösségfejlesztési és kulturális programot szervezett amelyek biztosították a helyi közösség számára a népi hagyományok felelevenítését és ápolását, a jeles történelmi események méltó megünneplését, a magyar kulturális értékek népszerűsítését, a nemzeti identitástudat erősítését.

            Egyesületünk vezérgondolata az, hogy a civil társadalom közösségeit nem az erőszak, hanem a közös kultúra tartja össze, az együttélés, a együtt gondolkodás, közös érdekek, a közösség mindennapi értékei tartják életben. A közösségi élet fontos mozzanatai az egyesületünk által szervezett kulturális rendezvények, az évente megrendezett farsangi és szüreti bálok, az „Öregek Napja”, a Március 15-i ünnepi műsorok, a testvértelepülési kapcsolatok ápolása, ifjúsági honismereti kirándulások, színházlátogatások, felolvasó estek.

            Már közel tíz éve, egyesületünk által működik egy néptánccsoport, az azonos néven futó „Almavirág” Néptánccsoport, amely az évek során egyre újult a helyi fiatalok soraiból verbuválódott néptáncosokkal, akikenek tánctudását hivatásos oktatók csiszolták, repertoárjaik egyre gazdagodtak a tanult táncrendek által, a népdal és néptánc szeretetét és művelését biztosítva a helyi közösség életében. Eképpen lehetővé váltak a helyi rendezvényeken való fellépések, a számos résztvétel a megyei vagy országos szintű kulturális fesztiválokon, falunapokon, anyaországi testvértelepülési vendégszerepléseken, mindezek az almásmálomi közösség értékeit népszerűsítve és a közösségi élet minőségét fokozva a kulturális megnyilvánulások által.

            Civil szervezetünk, az „Almavirág” Egyesület, a tagsági díjak, a helyi vállalkozók adományai mellett, pályázatok révén fedezi működési költségeit. A néptánccsoport fenntartása nem kis feladat, az évek során népviseletet kellett beszerezni, oktatókat szerződtetni és a vendégszereplésekre való utaztatás költségeit fedezni. Tudva lévén, hogy a sikeres fellépések egyik alapkövetelménye a megfelelő minőségű és kivitelezésű népviselet, szükségesnek tartottuk a néptáncosaink viseletének felújítását, eképpen a 2014-es év első felében egyesületünk sikeresen pályázott az anyaországi Bethlen Gábor Alaphoz, a megnyert összeget pedig a néptánccsoport népviseletének kiegészítéséhez használtuk fel, új csizmákat sikerült beszerezni néptáncosaink számára, Ezúton is, az egyesület valamint a közösség tagjai köszönetüket szeretnék kifejezni az anyaországi Bethlen Gábor Alapnak, megköszönve a kapott támogatást, amely nagy segítséget jelentett az almásmálomi szórványközösségnek.