2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
7°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

Felvétel az APAFI MIHÁLY REFORMÁTUS EGYETEMI KOLLÉGIUMBA

Az Erdélyi Református Egyházkerület – Apafi Mihály Református Egyetemi Kollégium Kuratóriuma felvételt hirdet keresztyén diákok számára az APAFI MIHÁLY REFORMÁTUS EGYETEMI KOLLÉGIUMBA.
Kolozsváron a belvárosban, csendes környezetben lévő épületében, 90 diák nyerhet elhelyezést kényelmes apartmanszerűen kialakított két, három, ill. négy ágyas szobákban.
A kollégium a jó tanulmányi eredménnyel, egyetemi vagy főiskolai képzésben résztvevő hallgatók keresztyéni szellemiségű közismereti képzéséhez kíván hozzájárulni. A kollégiumi bentlakás követelmények, feladatok teljesítésével jár, melyek célja, hogy a hallgatók szervezett programok keretében hitbéli és közismereti tudásukat gyarapítsák.
Ebben az évben, a végzősök és más okból távozók helyére, reménységünk szerint mintegy 30 diákot vehetünk fel a szabaddá vált helyekre.
Kollégiumi tagságra pályázhatnak:
– a felsőoktatási képzésben részesülő egyetemi vagy főiskolai keresztény hallgatók, akik az elmúlt tanévben legalább 50 kreditet teljesítettek;
– a 2013-ban érettségizett és sikeres felvételit nyert elsőéves hallgatók;
– a sikeres magiszteri vizsgát tett hallgatók.
A felvételi jelentkezéshez az alábbiak szükségesek:
– a kollégium honlapjáról www.apafi.ro letölthetõ, kitöltött és aláírt jelentkezési lap;
– 1 db. igazolványkép;
– a legutóbbi 2 lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló okirat másolata; vagy
– a 2013-ben érettségizetteknél az érettségi és a felvételi eredménye (amennyiben a leadási határidőig a felvételi eredmény még nem lenne kifüggesztve, a sikeres felvételi bizonyítékát a meghallgatás nap¬ján feltétlenül le kell adni);
– a felsőoktatási képzésben való részvételről szóló okirat (index) másolata;
– magiszterek, esetén egyetemi oklevelük másolata, a magiszteri is¬ko¬lá¬ba való felvételük igazolása, szakdolgozatuk, valamint témájuk rövid ismertetése;
– 1 oldalas kézzel írott önéletrajz;
– személyazonossági igazolvány másolata
– gyülekezeti lelkész (vagy Református Kollégiumot végzettek számára kollégiumi lelkész) ajánlása;
Az iratokat (pl. érettségi bizonyítvány) nem eredetiben kérjük, viszont minden fénymásolatra kérjük ráírni: „A másolat hitelességét igazolom” + aláírás.
A felsorolt dokumentumokat, iratgyűjtőben lefűzve, ajánlott levélben vagy gyorsfutárral (nem személyesen!!!) kérjük címünkre – Colegiul Univ. Reformat Apafi Mihály, 400124 Cluj Napoca, Piata Avram Iancu 14 – elküldeni.
A jelentkezés beérkezési határideje: 2013. július 23.
Felvételi Bizottság megalakulása és a jelöltek első rangsorolása: 2013. július 23.
A felvételi meghallgatással kapcsolatos időbeosztások e-mailban való kiközlése:2013. július 24.
Felvételi meghallgatás ideje: 2013. július 26. (Figyelem, a Felvételi Bizottság csak az általa alkalmasnak ítélt jelölteket hívja be meghallgatásra!)
A Felvételi Bizottság döntéséről minden jelentkezőt e-mailben értesítünk, 2013. aug. 1-10 között.
További információk a 0735 – 40 20 01-es telefonszámon, munkanapokon 09-15 óra között, vagy az apafifelveteli@gmail.com címen igényelhetők.