2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
6°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

Fehér Gábor képviselőjelölt – II. körzet

 Fehér Gábor 1976. február 5-én született, Rettegen. Középiskolai tanulmányait a dési Andrei Muresanu Gimnáziumban végezte. Ezt követően a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem kémia-fizika szakán diplomázott. Magiszteri oklevelét a bukaresti Ökologiai Egyetem Ökoturizmus szakán szerezte. Szakmai pályafutását 2002-ben, mint kémia-fizika szakos tanár kezdte az árpástói iskolában. Négy év tanárkodás után a besztercei vízgazdálkodási hivatalnál helyezkedett el mint vegyész. Jelenleg ugyanott felügyelői minőségben tevékenykedik. 18 éve, 18 évesen lett tagja a szövetségnek, 2006 és 2008- között az Árpástói RMDSZ szervezetének elnöke, jelen pillanatban ugyancsak RMDSZ színekben az árpástói községi önkormányzti testület tagja. Ha röviden kéne jellemezni a Fehér Gábor szabadidős tevékenységeit, legjobban az ,,ötlet-szív-ész” szóösszetétellel lehetne. Kedvenc kikapcsolodási tevékenységei közé tartoznak az olvasás, utazás és nem utolsó sorban a labdarugás. Azonban fiatal jelöltünktől nem idegenek az ízletes magyar konyha titkai sem. Nem egy alkalommal veszi fel a fehér szerelést, és áll az üst mellé ínyenc barátai és ismerősei megelégedésére. És mindezek után jól megy egy kis agytorna, a sakktábla mellett.

Azt, hogy miért vállalt jelöltséget Fehér Gábor a magyarság minél jobb és hatékonyabb parlamenti képviselet biztosításával magyarázza. Elmondása szerint, aki ismeri és tudja, hogy maximalista  – úgy mint tanár, mint vegyész vagy jelenleg felügyelő – a legjobban próbálja tenni a dolgát. Legfontosabb célkitűzésként a vidékfejlesztést határozta meg. Kiindulópontként az infrastruktúra kiépítésével, ugyanis ez napjaink gyakori problémája. Az Európai Unióhoz méltó életkörülményeket kell biztosítani minden magyar lakosnak, ezért mindenkinek biztosítani kell a hozzáférést az ivóvíz és szennyvíz-hálózatokhoz. Fel kell újítani a már létező csatornahálózatokat és megvalósítani ott, ahol erre még nem adódott lehetőség. Új szennyvíztisztító állomásokat kell felépíteni és a meglévőket korszerűsíteni.

Sok embert érint a közutak problémája. Ezért fontos az utak rehabilitálása, az elszigetelt települések jobb megközelítése és nem utolsó sorban az erdei utakkal történő ellátását célzó támogatási rendszer megvalósítása. Mindehhez jól talál egy vállalkozó-ösztönző környezet, ez biztosítaná a jól működő és fenntartható fejlődésű piacgazdaságot. Esélyegyenlőséget a vállalkozóinknak a gazdasági élet átalakításban való részvételéhez, a helyi és országos szintű gazdasági tevékenységhez, a kompetencia és versenyképesség elve alapján. A gazdaságfejlesztési alapokat pályázati rendszerrel történő elosztása. Alakítsunk ki egy olyan költségvetés-politikát, amely konkrét támogatást nyújt a kisebbségi közösségeknek és a helyi önkormányzatoknak. Egy hatékony lépés a magyarlakta települések gazdasági fejlesztésének érdekében, olyan felvásárló központokat létesíteni a gazdáknak, ahol árusíthatják saját termékeiket. Támogassuk az exportpotenciállal rendelkező ágazatokat, népszerűsítsük a hazai termékeinket. Az ilyen jellegű projektbe szakembereket is bevonhatunk, hogy kidolgozzák a helyi szintű stratégiákat. El kell érni azt, hogy maradjon meg minden magyar iskola. Korszerű technológiával lássuk el őket: a magyar nyelvű oktatás és művelődés információs és kommunikációs technológiák által való támogatása: olyan virtuális közösségek megalakulásának szorgalmazása, amelyek az anyanyelven történű oktatást és művelődést támogatják. Az iskolák informatikai eszközökkel és szélessávú internettel történő teljes ellátása. Mindez a helyi magyar közösség fejlődésének érdekébe.

Mindezeknek a megvalósításához azonban nem elég csak egy ember, hanem a közösség minden egyes tagjának a támogatása kell. Véleménye szerint legjobban egy bibliai történettel lehet magyarázni a legjobban a jelenlegi helyzetünket. A történet mindenki számára ismeretes amikor Mózes a zsidókat egyiptomból a sivatagon keresztül Kánaán felé vezérelte. Viszont Mózesnek nem adatott meg a lehetőség arra, hogy az úticélhoz közeledve be is vezethesse a népét Kánaánba. Így Józsué kapta azt a megtisztelő feladatot, hogy véghezvigye a honfoglalást. Viszont a 40 évig tartó vándorlás után a nép bizalma megrendült és már már elveszet az a hitet, ami éveken át vezérelte őket az ígéret földje felé. Ekkor Józsué népgyűlést hívott össze és a következőket mondta: ,,Én és az én házam az Istent szolgáljuk. Ti döntsétek el, hogy kit szolgáltok.” Ennek alapján a jelölt és a mellette állók a magyarságot szolgálják. Mindenki döntse el, hogy kit szolgál.

,,Végeredményben pedig a döntés pillanatában mindenkinek a szívével kell döntenie. Szívük szerint döntsenek, de döntsenek, s ne hagyják, hogy mások rendelkezzenek a sorsunkról.