2024. február 29. (csütörtök) -
Elemér
napja Beszterce
8°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.8118 lej
      
100HUF
= 1.2704 lej
      
1$
= 4.5955 lej
      

Máté István- Szívügyem a bethleni magyar közösség

Máthé István 1951. november 7-én született Almásmálomban. Itt végezte el az általános iskolát, majd Bethlenben a középiskolát. Ezt követte az akkor kötelező katonaság, és utána az autószerelő művezető iskola. 1974-ben került vissza Bethlenbe, ahol a Len feldolgozó Gyárban dolgozott négy évig, mint gépkocsivezető és szállítási főnök. 1978-ban áthelyezte a helyi Szállítási Vállalathoz, ahol a vállalat vezetői tisztségét töltötte be egészen 2002. május 1-ig. Az itt eltöltött évek és a kifejtett tevékenység is hozzájárult ahhoz, hogy a bethleniek megismerték és később bizalmat adtak, hogy a helyi közigazgatásban képviselje őket. Két gyerek és egy unokája van, neje vicei származású. Az RMDSZ-ben, ennek megalakulásától tevékenykedik, mint alapító tag, 2000-től, mint a városi szervezet alelnöke, és azután elnöke. Ekkor kérte fel a szervezet, hogy jelöltesse magát a helyi tanácsosi és polgármesteri tisztségre. Négy évig volt városi tanácsos. A 2004-es választásokon újra tanácsosként indult és a tanács alpolgármesterré választotta. Ezt a tisztséget azóta is sikeresen tölti be, eredményei elismeréseként a 2008-as választásokon nem is volt ellenjelöltje. Amikor bekerült a tanácsba, elsődleges feladatának tartotta a város fellendítését, európaivá tételét. Nyolc évi tevékenység után el lehet mondani, hogy ez sikerült. A város képe egészen megváltozott, látszik, hogy magyar alpolgármester van a városházán, mert tisztaság van, zöld övezeteket alakítottak ki, munkahelyeket teremtettek. Sikerült száz év vajúdása után kiépíteni és beépíteni a Fügei Fürdőket. Már tanácsosi, és utána alpolgármesteri mandátuma alatt, elsődleges céljának tűzte ki a magyar közösség oktatási, művelődési és közösségi intézményeinek támogatása, valamint az egyház támogatása. A templom körüli tér, a református parókia udvarának kiépítése mellett, a legnagyobb megvalósítása a magyar temetőben felépített kápolna. Itt nem kell elfelejteni a Bethlenhez tartozó Várkuduban megvalósítottakat, az itteni számottevő magyar közösség támogatását. Sor került a templom teljes renoválására, a templomkert és környékének reabilitására. De a legnagyobb megvalósítása itt, hogy 60 év után visszaállították a Turul Szobrot, semmi ellenvetés nélkül és ez nagy mértékben Máthé István alpolgármester érdeme. Mindezeken kívül, a megyei RMDSZ ügyvezető elnökségének tagja és a Megyei Önkormányzati Tanács elnöke. 2011-ben, a megyei szervezet javaslatára, az RMDSZ országos szervezetének elnöke Ezüstfenyő Díjban részesítette. A jövőre nézve, céljai között szerepelnek, az infrastruktúra tovább fejlesztése, a városban és a városhoz tartozó településeken, főleg Várkuduban, az aszfaltozás, a vízvezeték és a csatornázás megvalósítása, mert a városban ezek meg vannak oldva, csak a szépítések, simítások következnek. Az elkövetkező mandátumában is szívügyének tartja a város magyar közösségének támogatását minden szinten.