2024. április 23. (kedd) -
Béla
napja Beszterce
15°C
1€
= 4.9762 lej
      
= 5.7698 lej
      
100HUF
= 1.2629 lej
      
1$
= 4.6699 lej
      

A jelöltek kiválasztása és rangsorolása

A 2012-es választásokon a Romániai Magyar Demokrata Szövetség feladata képviseletének megerősítése a parlamentben, a helyi és megyei tanácsokban, tehát a 2008-as választások eredményeihez viszonyított támogatottságának növelése. A Szövetség a jelöltállítást megelőző kampányt, valamint a legmegfelelőbb jelöltek kiválasztását a választásokra való felkészülés folyamatának illetve a sikeres választási szereplés előfeltételének tekinti. Ennek jegyében kiemelt hangsúlyt fektet a Szövetséggel és a helyi közösségekkel szemben vállalt kötelezettségek teljesítésének felülvizsgálatára, az elmúlt négy év parlamenti és önkormányzati munkájának kiértékelésére illetve az elkövetkező négy évre vonatkozó, cselekvési tervek kidolgozására. A tevékenység kiértékelésének és tervezésének a helyi közösségek megítélésének, szükségleteinek, igényeinek és elvárásainak figyelembe vételével kell történnie, ennek érdekében ajánlott a helyi közösségek minél szélesebb körű bevonása ezekbe a folyamatokba. A jelöltek kiválasztásában és rangsorolásában, választások előkészítésében, a Szövetség a következő alapelveket tartja irányadónak: (1) közösségi támogatottság, (2) nyitottság, (3) esélyegyenlőség, (4) szakmai felkészültség, (5) fiatalítás, (6) szervezeti elkötelezettség és szerepvállalás, (7) politikai érdekegyeztetés. A Szövetség a 2012-es helyhatósági választások előkészítési szakaszában kiemelten támogatja a 35 évnél fiatalabb jelöltek és nők részvételét a jelöltlistákon, hangsúlyt fektet a fiatalok érdeklődésének felkeltésére, a közképviseletben való részvétel lehetőségének felmutatására.
Beszterce- Naszód megyében javában zajlanak az előválasztások amelyeknek időpontját és jellegét egy előző cikkben közöltünk (http://www.beszterce.eu/munkara-keszen), az esetleges jelöltek a következő linken: http://www.rmdsz.ro/uploads/fileok/dok/SZKT_hatarozat%20a%202012-es%20he… találják meg az SZKT által elfogadott a 2012- es önkormányzati választások előkészitésére vonatkozó határozatot. Ugyanott találhatók azok a melékletek és ürlapok is melyeknek kitöltése kötelező a jelöltek számár. A kitöltött ürlapokat a jelöltek a helyi és városi RMDSZ szervezetek elnökeinek kel eljuttassák a a rangsoroló gyülés időpontja előtt egy nappal. Minden más információért forduljanak bizalommal az RMDSZ Beszterce- Naszód megyei irodájához a 0263/236105 telefonszámon vagy a beszterce@rmdsz.ro drótposta címen.