2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
7°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

Új elnök az MKT élén

Nagy érdeklődés kísérte február 18.-án a Beszterce-Naszód megyei RMDSZ döntéshozó testületének 2012-es évi első rendes ülését. A Megyei Küldöttek Tanácsának 81 szavatazi joggal rendelkező tagjából 59 személy volt jelen.
Rendes, ugyanakkor rendkivüli hiszen az MKT elnökének és állandó bizottságának lejárt a négyéves mandátuma, így új elnök, alelnökök és titkárok megválasztására került sor.
Első napirendi ponton a megyei szervezet vezetőségének tevékenységi beszámolója szerepelt, amelyet Décsei Atilla – a megyei szervezet elnöke mutatott be. Beszédében az elnök az elkövetkezendő időszak fontosságára kivánta felhívni a figyelmet. “Helyhatósági választásokra készülünk, ezért minden igyekezetünkkel azon kell legyünk, hogy jól szerepeljünk. Mindenki tapasztalta mit jelent nem ott lenni azokban a fórumokban ahol a mi sorsunkról is döntenek. Ezért fontos jelen lenni a megyei tanácsban és a helyi önkormányzatokban. Mindezt csak közösen lehet elérni” – összegzett Décsei Atilla. Bemutatásra került ugyanakkor a megyei szervezet 2011-es évre szoló pénzügyi beszámoló, amelyből kiderült, hogy a megyei szervezet jól gazdálkodott az elmúlt év folyamán, a 2011-es mérleg több mint pozitív. Harmadik nepirendi pontként a 2012- es év első felére szoló tevékenységi programtervezetét vitatta meg a tanács, a hozzászolásokban mindenképpen a helyhatósági választásokra való előkészületekre helyezték a hangsúlyt. A beszámolókat és a cselekvési tervet az MKT egyöntetűen elfogadta. Borsos K. László az MKT leköszönő elnöke mandátumzáró beszédében a következőket mondta: “Be kell ismerni, hogy az MKT munkája nem látványos. Tudjuk, hogy legfőbb feladata határozatban foglani azokat a döntéseket, javaslatokat melyeket az elnök vagy elnökség előterjeszt, kiértékelni az elért eredményeket. Éppen ezért fontosnak tartottuk, hogy az elnökség munkáját pozítivan támogassuk, kiegészítsük megfelelő döntésekkel és működésében ne gátoljuk”. A beszámolót követően amelyet a gyülés nyílt szavazással elfogadott, az új elnökség megválasztására került sor. Az elnökválasztás titkos szavazás alapján történt meg, a jelöltek személyére a szavazati joggal rendelkező tagok tehettek javaslatot. Három javaslat hangzott el: Borsos K. László, Toók Katalin és Antal Attila személyében.Mindhárman válalták a jelölést. A szavazatszámláló bizottság jelentése szerint az 59 leadott érvényes szavazat megszámlálása után a következő erdmény alakult ki. Antal Attila: 29 szavazat, Borsos K. László 22 szavazat és Toók Katalin 8 szavazatot kapott. így Antal Attila fogja betölteni az MKT elnöki tisztségét négy éves mandátumra. Ugyanakkor meg lettek választva az alelnökök Toók Katalin és Székely Emese személyében illetve az Állandó Bizotság titkárai: Magyarosi János és Sipos Tímea.
A gyülésen jelen volt az RMDSZ főtitkárságának képviselőjeként Székely István, társadalomfejlesztésért felelős főtitkárhelyettes. Felszólalásában kifejtette: „ Az egység és az összefogás az RMDSZ-en belül van, mert olyan szervezetként indult és alakult ki amelyben mindenki meg tudja találni a saját helyét. Először 2008-ban az MPP úgy gondolta, hogy az RMDSZ számukra nem megfelelő keret és nem éltek a feléjük nyújtott lehetőségekkel. Ismerjük az eredményt és ez az eredménytelenség illetve a soraik között meglévő belső ellentétek miatt történt egy új pártnak a benevezése. Meggyőződésem, hogy ennek az új pártnak az eredménye ugyanaz lesz mint a polgári párté. Bár kétségtelen, hogy minden egyes szavazat amit elvisznek valahonnan hiányozni fog. Az is kétségtelen, hogy az RMDSZ parlamenti képviselete nincs veszélyben ha a 2011-es népszámlálás eredményét nézzük amikor 6,4 százalék magyart számláltak az országban. Meg vagyok győződve, hogy az érdekvédelmi szervezet eléri az 5 százalékos választási küszöböt még abban az esetben is, hogy ha a szaporodó magyar ellenzék visszautasítja azt a kinyújtott kezet amit az RMDSZ feléjük nyújtott. A probléma az, nem azért szoktak létrehozni egy új pártot, hogy kiegyezzenek. A megegyezéshez nem kell párt, hanem párbeszéd, együttműködés egység.
Az MKT ülését az újonnan megválasztott elnök zárta, megköszönve a bizalmat, bizván abban, hogy a döntéshozó testület munkája ugyanolyan eredményes lesz.