2024. július 15. (hétfő) -
Henrik, Roland
napja Beszterce
34°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.9149 lej
      
100HUF
= 1.2697 lej
      
1$
= 4.5550 lej
      

Újítások a tacsi Református Egyházközségben

A Tacsi Református Egyházközség, a Dési Református Egyházmegye azon gyülekezete, amely egy magyar szigetet képez a nagy román tengerben. Miért állítom ezt? Azért, mert bármerre tekint az ember, a legközelebbi magyar település, ahol magyar nyelven szól az igehirdetés az 7-15 km. távolságra fekszik. Mindezek ellenére, a gyülekezetről elmondható, hogy élni akaró, magyarságtudatát és Istenhez való ragaszkodását megtartani igyekvő gyülekezet. A tacsi embernek mindig fontos volt az, hogy a mindennapi kenyérért való küzdelem mellett, a lelki táplálékot is megkapja, ezáltal hite erősödött, Istennel való kapcsolata szilárdult. Ezért, a család és a munka mellett, a közösség életében központi helyet foglal el a templom.

A gyülekezet templomáról elmondható, hogy egy viszonylag új templomról van szó, az idő vasfoga ezen az épületen is megmutatkozott: a falakon a mész kezdett felcserepesedni, leperegni, néhány helyen a vakolat is megrepedt és leesett, az ablakokon, ajtókon a festék lepergett, torony szegélyéről a kátránypapír leesett. Ezért a presbitérium azt határozta, hogy amennyiben az anyagi háttér megengedi, a templomkülsőt ki kell javítani, hogy tovább ne rongálódjon.

Amikor a testület a döntést meghozta, tisztában voltak azzal, hogy azt az összeget, amivel a munkálatokat el tudják végezni, nehezen tudna előteremteni, hiszen gyülekezet többségét idősek alkotják, akiknek egyedüli jövedelmük a nyugdíj. Mindezek ellenére, a gyülekezet nem mondott le templomuk javítási munkálatairól. Amikor érkezett a hír, hogy pályázni lehet a munka elvégzésére, éltünk lehetőséggel, s így, Magyarország Kormánya, Bethlen Gábor Alapítványon keresztül 5 millió forinttal támogatta a gyülekezetet a munkálatok elvégzéséhez.

A kapott támogatásból, a toronyban lévő 4 ablak kicserélődött, a torony falán lévő repedéseket kijavították, megrepedt vakolat helyére újra vakolásra került sor majd hálóval bevonták, alapozóval befújták, majd két réteg mésszel lemeszelődött. A templomhajó falain látszódó repedések is ki lettek javítva, és a falakra két rétegű mész került. A meszelést követték az ablakok, ajtók külső lefestése, így a templom ismét visszakapta régi szépségét.

Ezáltal, szeretném magam, presbitérium és a gyülekezet nevében megköszönni Magyarország Kormányának azt a segítséget, melyet a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül nyújtott a gyülekezetnek. Isten gazdag áldását kívánjuk támogatóink életére, szolgálatára.