2022. május 28. (szombat) -
Emil, Csanád
napja Beszterce
17°C
1€
= 4.9429 lej
      
= 5.8083 lej
      
100HUF
= 1.2579 lej
      
1$
= 4.6098 lej
      

Anyaországi támogatások Mezőköbölkúton is

A település magyar lakossága református vallású, 207 személy. De ha ide számítjuk azokat is, akiket a megélhetés miatt az elmúlt évtizedekben az 50 km körzetben lévő városok (Marosvásárhely, Szászrégen, Beszterce) szippantottak el, de akik hetente, vagy havonta hazajárnak, akkor akár a duplájáról is beszélhetünk.

Mezőköbölkút mindig elszigetelt közösségnek számított, ez a történelem folyamán számára hol áldást, hol pedig külön nehézséget jelentett.

A mai időkben is – ugyanúgy, mint régen – a szerveződő élet a szakralitás körül történik. Ha ez eltűnne, maradna csak az interneten futó „közösségi oldalak” nyújtotta virtuális „együttlét”, bár itt ezt is csak a fiatalok ismerik, internet szolgáltató is csak egy éve jelent meg a településen.

Felbecsülhetetlen számunkra az, hogy az anyaország testvéri kezet nyújt számunkra abban, hogy magyarságunkat itteni környezetben és körülmények között méltósággal megélhessük.

Köszönetünket fejezzük ki azért, hogy eggyé tartozásunk nemcsak ünnepi beszéd, hanem terheink hordozásában és gondjaink felvállalásában anyagi áldozathozatal szintjén is közösséget vállalnak velünk a Bethlen Gábor Alap által.