2024. február 29. (csütörtök) -
Elemér
napja Beszterce
8°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.8118 lej
      
100HUF
= 1.2704 lej
      
1$
= 4.5955 lej
      

2023 ZSELYK FALUNAP

Sikerült ebben az évben is! Nem maradt ki a Zselyk falu napja!! 22-ik a sorban. szinte elröpült több mint két évtized, de megerősődött egy „hagyomány”, a falunapi ünnepség. Fontos!?

Nem szeretnék választ adni e kérdésre, inkább elmesélem a történteket bizonyságul.                      Annyi változott  e történetben, hogy nem augusztus 20-hoz közeleső szombaton tartják, hanem augusztus első szombatján… és 5 napos gyerektábor előzi meg .

 Ebben az évben különleges dolgokat fegyehettünk meg. Bár „csak” fészbukon volt népszerűsítése a  napnak, mégis sokan eljöttek. Bár a nyaralások „dandárja” ilyenkor van, itt volt szinte mindenki, zselykiek, rokonok, barátok, budapestiek, lajoskomáromiak és azok aki itt jól érzi magát. Ünnepi istentisztelet alkalmával megtelt a templom és a karzaton, mint valamikor, sok-sok gyerek. A táborozó gyerekek visszajöttek az ünnepre, szüleikkel, nagyszüleikkel együtt. A több mint 200 résztvevő ismerve a „szokásos” programmenetet, otthonosan, barátságosan és mosolyogva fogadta az istentisztelet utáni szeretetvendégség adta beszélgetés lehetőségét.

AZ ISTENTISZTELET!! Ha az ünnep hangulatának megteremtéséről beszélünk, akkor be kell vallani, hogy nem ebből állt: egy olyan igemagyarázatot hallgattak a jelenlevők, amely az igazi „megmaradás imája” címet kaphatná. Benne volt magyarságunk történelme, magyar szellemiség aranyútja, értékeink csokorbakötött megfogalmazása és mindennapi életünk teremtő értékeinek útmutatója. Könnyekig megható szószéki beszéd mélyen beágyazódott a jelenlévők lelkébe. Hálás szívvel köszönjük Tóth Zoltán Csaba tiszteletesnek!     A vendégszeretetet egy közös „visszaemlékezés” követte a kultúrotthonban, ahol a PRO ZSEYK Egyesület 2002 óta folytatott tevékenysége került felelevenítésre képekben és szóban. A kivetített képek alapján megszólaltak a jelenlevők közül azok, kik az akkori eseményen részt vettek. Jókedvű rövid történek kerültek elmesélésre, így azok akik nem ismerték a 2002-től történteket, megérthették hogyan alakult a közösség ünnepe. A bemutató alapgondolata az volt, hogy a figyelem középpontjába helyezze a falu hagyományának, megmaradásának folyamatos tevékenységét és felvillantotta azt a reményt mely a gyerek- és náptánctábor eredményeként bizalommal tölt el mindenkit a jövőre nézve.

„Hát tudod, nem hittem volna, hogy visszatérnek azok az idők, mint a kollektívbe, hogy nem férünk a kultúrba, olyan sokan vagyunk” – momdta az egyik tőrzsgyökeres zselyki lakos. S még egy nagyon fontos észrevétel azok az idősek részéről, akik egészségügyi okokból nem jöttek el megnézni a 16 órától kezdődő kulturális műsort : „ Jaj fiam, úgy tapsaltak a kulturban, hagy ide hallatszadatt! Szíp műsor lehetet s nagyan sakan is vótak, láttuk mika mentek az emberek…”  Igen bizony , a 16 órától kezdődött ünnepi műsor nagy érdeklődésnek örvendett. Velner Klára és Pintér András néptáncoktatók szervezésében és a Magos Együttes élő népzenekiséretével ismét gazdag ízelítőt kapott a közönség a helyi és a mezőségi néptáncokból. A gyerekek táborösszefoglalója és néptáncbemutatója egyik legkedvesebb pillanata volt a műsornak.  A műsort a besztercei „Vadrózsa” néptáncegyüttes előadása zárta, melyben már 4 zselyki származású ifjú is táncol! (büszkeséggel tölti el a helyieket!)

A meglepetések tovább tartottak. Alig csendesedett az előadás visszhangja,  egy jóízű vacsora után kezdődött a hagyományos „tánc”. De nem is volt ez újkori hagyományos, amikor a gitárpengetés és hangos dobpergés jelezte a kezdést. Most hegedű, brács és nagybögő hivogatta a táncos kedvű résztvevőket… és azok nem is várakoztattak senkit, hamarosan újra tele völt a kulturotthon „táncparkettje”! És láss csodát a gyerekek járták elől, ropták a csárdást, a „gólyát” s még a korcsos sem ijesztette meg őket. ismét a jókedv, a hagyományos nótázás verte fel a falu csendjét, Nagy élmény volt látni ahogy a gyerekek édesnyjukat vagy édesapjukat vitték táncba és ropták a zselykiest!

Köszönet, MINDENKINEK nagy köszönet! : A Beszterce-Naszód Megyei RMDSz és a Communitas Alapítvány anyagi támogatásáért… A „Forgatós Kamara Néptáncegyüttes” vezetőinek, a Magos Együttes kitűnő zenészeinek, a szervezőknek, a felszolgálóknak, kisegítőknek és azoknak, akiknek a háttérmunkájuk által gördülékenyen zajlott az esemény!

„ADJAN ISTENT MÉG SAK ILYENT A JÖVENDŐBE !”

További képet >> ITT<<