2023. szeptember 21. (csütörtök) -
Máté, Mirella
napja Beszterce
23°C
1€
= 4.9711 lej
      
= 5.7516 lej
      
100HUF
= 1.2956 lej
      
1$
= 4.6481 lej
      
Friss hírek

Megemlékezés – Dr. Péter Ferenc

HIPOKRATES, az ókor leghíresebb görög orvosa (Kr.e. 466-377) , munkássága és kiváló eszméi korszakot jelentenek az orvostudományban. Alapgondolata: “Az orvos fő célja a beteg gyakorlati kezelése és megfigyelése.” Minden orvos kötelezően, leteszi a hippokratesi esküt, mert annak törvényei szerint kell gyógyítson és alárendelje magát.

Dr. PÉTER FERENC soha nem felejtette el Hippokrates törvényeit, empátiával, odaadással végezte mindennapi áldozatos orvosi munkáját.

25-ször forogtak az évszakok, amióta a kiváló, mindenki által szeretett, orvos és barát  el távozott a földi életből. Szülővárosából Kolozsvárról, a kommunista rendszer Besztercére irányította.

Besztercén és megyeszerte sokan még emlékeznek rá. Ő volt a közismert gyerekgyógyász főorvos, aki rendkivüli tudását, tehetségét embertársai szolgálatába álította, nemzetiségre való tekintet nélkül.

Talán nem is volt olyan család Besztercén, ahol beteg gyermeket vagy családtagot ne kezelt volna. Mindenkinek orvosa, gyógyítója, jó tanácsadója volt. Fáradságot nem ismerve dolgozott a besztercei megyei kórházban és előadótanárként a besztercei egézségügyi liceumban.

A gyermekek szerették. Ő nem volt a “Mumus” nem volt a fehérköpenyes injekciós doki bácsi. A gyermekek játszótársa volt, pillanatok alatt közvetlen kapcsolatot tudott teremteni velük, határtalan türelemmel, szép szóval.

1991-ben, harminc (30) gyerekgyógyász orvos közül, dr. Pétert választották és küldték ki a Franciaországi Besancon városába. A besztercei kórházi vezetőség tudta, hogy dr. Péter Ferenc, aki ismerte a francia nyelvet is, nem fog szégyent hozni hazájára. Ott is kórházban dolgozott.

Egy szál sztetoszkop segítségével, odafigyeléssel, rátappintással felállította a beteg tévedhetetlen, diagnózisát és a kezelést. A híres francia orvosok, 3-4 nap után, analizisek, paraméterek begyűjtése után mondták ki a verdiktet.

A kommunista időben, a falvakból Besztercére ingázó lakosok, vasárnap este vonattal jötek vissza a városba, sok gyermekkel, csomagokkal megrakódva. Dr. Péter Kolozsvárról utazott Besztercére, az esti vonaton. Már besötétedett, a fülkében nem égett a villany. Egy utas elemlámpával világított, hogy Dr. Péter megírhassa a receptet. Betlentől Besztercéig folyt a vizsgálat. A gyermekes szülők megismerték Dr. Pétert, aki ott a vonaton sem felejtette el a Hippokratesi esküt.

Szabó Zoltán író “Osztálykönyv” című visszaemlékezéseiben így ír: Dr. Péter Ferencől: “ Arca atyáskodó és szelid. Ahogy fölém hajol vizsgálás közben orrán előre csúszik a szemüveg. Borzasztóan lelkiismeretes és alapos, aki kötelességének tartotta, hogy mindent tudjon.”

Dr. Péter Ferenc oszlopos tagja volt a besztercei RMDSZ-nek a megalapítás első napjaitól kezdve és képviselő jelölt a román parlamentben.

Dr. PÉTER FERENC az Európa híres kolozsvári Házsongárdi temetőben pihen Magyar ősei mellett. Erős kőszikla volt, aki konokul megtartotta Magyar anyanyelvét és vallását.

Az igaz ember eltávozik, de a fénye megmarad!

%d bloggers like this: