2024. július 15. (hétfő) -
Henrik, Roland
napja Beszterce
35°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.9149 lej
      
100HUF
= 1.2697 lej
      
1$
= 4.5550 lej
      

Tánczos Barna: a környezetvédelmi támogatásokkal az RMDSZ élhetőbbé teszi a településeket

Országos konzultációt indított az RMDSZ, amelyben a romániai magyarokat a Szövetség kormányzati munkájáról kérdezik, és felmérik a lakosság gondjait. A környezetvédelmi minisztérium élén olyan intézkedéseket foganatosított az RMDSZ, amely hosszútávon rendezi és biztos alapokra helyezi a fenntartható erdőgazdálkodást, az ember-medve konfliktusmentes együttélését, az energiahatékonyság növelését, vízgazdálkodást és a hulladékgazdálkodást. Mindezekre nem csak alkalmazható jogszabályok születtek, de több milliárd eurós támogatási programok is indultak a lakosság és az önkormányzatok számára. Tánczos Barna tárcavezető szerint azért is fontos a konzultáció, mert leméri, hogy az általa vezetett minisztérium intézkedéscsomagjai hogyan hatnak az önkormányzatok működésére és a közösség életére. INTERJÚ

Az elmúlt két évben a válságok miatt a lakosságnak számos területen volt szüksége támogatásra. A kihívások sorában a környezetvédelem tagadhatatlanul hátrább került. A minisztérium hogyan támogatta a lakosságot?

Több mint két éve dolgozunk azon a környezetvédelmi minisztériumban, hogy a környezetvédelem ne csak korlátozásokat, hanem finanszírozást is jelentsen az állampolgároknak. Legyen szó zöldítésről, energiahatékonyságról, vagy hulladékgazdálkodásról, vagy erdőtelepítésről. A statisztikák minket igazolnak, ezek az eredmények elvitathatatlanok az RMDSZ-től. Két év alatt elértük például azt, hogy kétszeresére növeljük a forgalomból kivont régi, környezetszennyező autók számát. Tavaly már több mint 100 ezerrel csökkent a számuk, idén a helyi roncsautó program által újabb 100 ezerrel fog. Így tisztább lesz a környezetünk, a belélegzett levegő és több tízezer erdélyi lakost is segítettünk új, kevésbé szennyező vagy elektromos autók vásárlásában. Továbbá 40 ezer családnak nyújtottunk támogatást napelemek felszerelésére a Zöld Ház program keretében. Idei célunk merészebb: 140 ezer család támogatása a cél, ehhez rendeltünk költségvetést. Az önkormányzatokon keresztül közvetlenül is segítettük a lakosságot, új, hatékony közvilágítási rendszerek, töltőállomások, kerékpárutak épültek, energiahatékonyabbá tettük a középületeket.

Mandátuma átvételekor jelentős problémát okozott Székelyföldön az elszaporodott medveállomány, a kudarcos vadgazdálkodás. Mit sikerült elérni ezen a területen?

Az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának egyik prioritása az ember-medve együttélésének megnyugtató módon való rendezése. Az elmúlt két évben „tüzet oltottunk”, rendkívüli esetekre kerestünk rendkívüli megoldásokat, annak érdekében, hogy megvédjük az emberi életet és a javakat. Egy olyan intézkedéscsomagot vezettünk be, amely biztosítja az emberi élet és a javak védelmét, a gyors beavatkozás lehetőségét és ezzel egyidejűleg azon dolgoztunk, hogy hosszútávon is kiszámíthatóvá és fenntarthatóvá tegyük a vadgazdálkodást.  Mára elkészült az a tanulmány, amely 8 év óta először valós képet ad a medvepopuláció méretéről – egyértelműen kimutatva a populáció növekedését. Ez biztosítja a tudományos alapot arra, hogy a 2016 előtti időszakhoz hasonló aktív intézkedéseket hozzunk a medvepopuláció kezelésére, a veszélyeztetett területekre koncentráló megelőzési és beavatkozási kvótákkal. Ugyanakkor továbbra is érvényben marad az azonnali beavatkozást lehetővé tevő jogszabály, ugyanakkor a védelmet szolgáló villanypásztorok beszerzésére is támogatási programot indítunk.

A következő években az uniós helyreállítási csomagból Románia környezetvédelemre jelentős összegeket kap. Milyen beruházásokra számíthatnak a helyi közösségeink?

Az RMDSZ kormányzati munkájának köszönhetően 2026-ig Románia a helyreállítási tervből 3,9 milliárd eurót fordíthat vízgazdálkodásra, hulladékgazdálkodásra, valamint az erdők és biológiai sokféleség védelmére. Ennek az összegnek a nagy része a helyi önkormányzatokhoz vagy közvetlenül a lakossághoz jut, településeinket, szülőföldünket fogja tisztábbá, élhetőbbé tenni. A mi munkánknak köszönhető, hogy Romániában először a 2 ezer lakos alatti kistelepülések is támogatást kapnak szennyvízkezelésre. De ugyanígy az állattartó gazdák számára is sikerült támogatási alapot elkülönítenünk, trágyakezelő platformok megépítésére. A hulladékgazdálkodás terén már az építkezés előtt állunk: 600 olyan hulladékudvart adunk át, ahova a lakosság a nagy méretű hulladékokat viheti, 167 városban épülhetnek a szelektív gyűjtésre alkalmas legkorszerűbb digitális hulladékszigetek. Ezek jó része Erdélyben valósul meg.

Az RMDSZ konzultációt tart. Az elmúlt két év kormányzati munkájáról és a következő időszak prioritásairól kéri ki az emberek véleményét. Miért fontos ez?

Az RMDSZ kormányzati munkája az erdélyi magyarok elvárásainak a tükörképe kell legyen: ezért dolgozunk Bukarestben, hogy közösségeink valós igényeire keressünk és adjunk konkrét, megoldásokat. Ezért nagyon fontos, hogy most félidőben hangsúlyosabban kérjük ki a közösség véleményét. Mutassanak fordított tükröt munkánkról. Számomra az elmúlt két évben a legnagyobb kihívás az volt, hogy a különböző krízishelyzetek, a Covid-váláság és az energiaválság mindennapi problémái közepette is rá tudjuk irányítani a lakosság figyelmét arra, hogy a környezet védelmére minden körülmények között figyelni kell, a kihívásokra adott válaszok nem kerülhetik meg a vízminőség, az erdők állapotának, a levegő tisztaságának, vagy a hulladékgazdálkodásnak a mindig égető kérdését. A környezetvédelmi problémák ugyanis hosszútávon meghatározzák az életünket. Ezért is fontos visszajelzést kapni arról, hogy azok a támogatási programok, amelyeket elindítottunk és azok az üzenetek, amelyeket megfogalmaztunk a gyakorlatban hogyan segítik ezt a folyamatot. Arra bíztatok tehát mindenkit, hogy mondja el véleményét akár a kormanyzas.rmdsz.ro oldalon akár a személyes találkozókon.