2024. május 18. (szombat) -
Erik, Alexandra
napja Beszterce
10°C
1€
= 4.9751 lej
      
= 5.8059 lej
      
100HUF
= 1.2827 lej
      
1$
= 4.5879 lej
      

Zúg Március

Az 1848/49-es szabadságharc, a 175 évvel ezelőtti eseményekre megemlékezve, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete különleges programmal készült idén a besztercei Kultúrpalotában.

„Testvéreim! A pillanat, melyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul, haladnunk, boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Követeljük jogainkat, melyet eddig tőlünk elvontak, s kívánjuk, hogy legyenek azok közösek mindenkivel.” (Petőfi Sándor és Jókai Mór)

Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom tiszteletére rendezett megemlékezés nem maradhatott el Besztercén sem! Ezen a napon tisztelettel hajtanak fejet azok emlékére, akik félelmet nem ismerve, szabadságért harcoltak. Március 15-én a forradalom kitörését ünneplik és a forradalomban elesett hősökre emlékeznek.  Pesten, a ,,márciusi ifjak”, kihirdették a 12 pontot a diákok és polgárok sokaságának. Ezt a kiáltványt fel olvasták a Pilvax kávéházban gyülekező személyeknek, majd a Landerer nyomdához vonultak, kinyomtatták követeléseiket, és kiszabadították a jobbágyok sorsát szívén viselő Táncsics Mihályt. A márciusi ifjak vezetésével kokárdás tüntetések vették kezdetét.

“Mit kíván a magyar nemzet!

Legyen béke, szabadság és egyetértés.

1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.
2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyűlést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrsereg.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!”

Az ünnepi műsort Varó Nándor, Nemzeti Dal című vers, alkalomhoz illő szavalása nyitotta.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, Benedek Zakariás, parlamenti képviselő úr, Sorin Hangan, Beszterce megye alpolgármestere, Teofil Cioarbă, Beszterce-Naszód megye prefektusa, Camelia Tabără, a Beszterce-Naszod Megyei Tanács alelnöke, Dr Simon Előd, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának konzulja, Ioan Zăgrean, Beszterce-Naszód megye alprefektusa, nem utolsó sorban Décsei Atilla, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke, alprefektus, az est házigazdája, kik megható beszédet mondtak a közönségnek, kiemelve a szabadság és béke fontosságát, két téma, amely napjainkban is aktuális.

            Ünnep nyitóakkordjaként nagytiszteletű Szabó Mihály baptista lelkipásztor mondott imát azokért, akik nemzetünk szabadságáért harcoltak.

Az esemény kulturális műsorát ezalkalommal a szászrégeni Járom és besztercei Vadrózsa néptáncegyüttesek biztosították. A szászrégeni Járom néptánccsoport „Tavaszi szél” című táncjátéka és „Azt gondolom sosem leszek katona” című tematikus néptánc koreográfiáját, valamint a besztercei Vadrózsa néptánccsoportjai hagyományos néptánc és ünnepi „Zúg március” című táncjátékos összeállítását adták elő.

Simon Szabolcs, néptáncoktató és Nagy Győző segítségével, a csapatoknak csodálatos táncjátékos előadással sikerült színpadra lépni, amelyet a közönség vastapssal köszönt meg.

A Nemzeti Ünnepünk alkalmából rendezett program a közösen elénekelt magyar Himnusszal zárult. Műsorvezetők voltak, Emrich Lidia és Zoltán Donát.

E jeles alkalom nem jöhetett volna létre az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének, a besztercei MADISZ és a Pro Hereditatem Egyesület szervezése nélkül, valamint az Ügyvezető elnökség, a Communitas Alapítvány és a Városi Kultúrözpont támogatása nélkül.