2023. november 28. (kedd) -
Stefánia
napja Beszterce
1°C
1€
= 4.9725 lej
      
= 5.7376 lej
      
100HUF
= 1.3086 lej
      
1$
= 4.5419 lej
      

Ingáztatás a mezőségi szórványban

A bethleni Grigore Silasi Általános Iskola magyar tagozatának tanulói között sok az ingázó gyerek. A Mellyes, a Sajó, a Szamos völgyének magyar közösségeiből származó gyerekek kénytelenek napi rendszerességgel ingázni, hiszen több településen már nagyon rég nem működnek magyar osztályok, helyenként még elemi tagozat szintjén sem.

A gyerekek ingáztatása pedig nagy gondot okoz a szülőknek. A Sajó völgyén teljesen hiányzik a közszállítás, egyedüli lehetőség a vonat, ám a reggeli járatokkal a gyerekek jóval a tanórák kezdése után érkeznének Bethlenbe. Ezen gyerekek között pedig nagyon sok a kisiskolás is, a 6-7 éves gyereket a szülők nem engedik egyedül vonatozni.

A Mellyes és a Szamos völgyi falvakat több buszjárat is érinti, a gyerekek reggel is, délután is busszal ingázhatnak. Itt a gondot a nagyon magas bérletárak jelentik. Sok családnak, főleg ha két vagy akár három gyereket kell ingáztatnia, nagyon nagy gondot okoz a havi bérlet megvásárlása. Az állam is támogatja az ingázó gyerekeket, viszont a megtérített összeg alig közelíti meg a bérlet árának 40%-át. Komolyabb támogatás hiányában sok család választaná az otthoni román iskolát, még akkor is, ha szeretné, hogy gyereke anyanyelvén tanulhasson.

    Az idők folyamán a bethleni magyar tagozat tanári közössége évente megpróbált megoldást találni az ingázó gyerekek családjainak megsegítésére. Ingázó pedagógusok, szülők vállalták a gyerekek szállítását ott, ahol más lehetőség nem létezett.

     2021-ben nagy lehetőség adódott. A Bethlen Gábor Alap pályázati kiírásai között olyan is szerepelt, amely lehetőséget nyújtott tanulók ingáztatásának támogatására. A tanári kar a Bethlen Egyesület égisze alatt megírta a pályázatot és nagy örömünkre 600 Huf támogatást nyertünk. Összesen 29 tanuló ingázását támogathattuk: 3 mezőveresegyházi, 12 vicei, 3 árpástói, 4 felőri és 7 somkeréki-sajószentandrási  gyereket.

A támogatás összegéből üzemanyagot vásároltunk és így járultunk hozzá az említett települések magyar gyerekeinek napi ingáztatásához. Pedagógusok,  ingázó szülők vállalták a gyerekek szállítását.

    Számunkra nagy elégtételt jelentett látni, hogy ezek a tanulók az ingázás fáradtságát leküzdve teljes odaadással tanulnak, őrzik édes anyanyelvünket. A csapat nyolcadikosai tanulmányaikat magyarul folytatják Besztercén, Szamosújváron, Székelyföldön, mi pedig hisszük, hogy néhány év múlva kisebb – nagyobb magyar közösségeink oszlopos tagjaivá válnak, fiatalos lendületükkel erősítve azokat.

Ezen sorokat olvasva úgy tűnhet, hogy mindez csekélység. A bethleni Grigore Silasi Általános Iskola pedagógusai viszont hiszik, tudják, hogy itt, szórványban minden magyar gyermek fontos, minden magyarul tanuló diák édes anyanyelvünk őre.

      Hálásan köszönjük A Bethlen Gábor Alap hathatós támogatását,  valamint a Bethlen Egyesület segítségét.

%d bloggers like this: