2024. junius 16. -
Jusztin
napja Beszterce
19°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.9174 lej
      
100HUF
= 1.2500 lej
      
1$
= 4.6576 lej
      

Bibliahét

2022 augusztus 8-14 között szerveztük meg a 22. Vakációs Bibliahetet a Cegőtelki
Református Egyházközségben.
A Vakációs Bibliahét címe a „Rendező” volt. Rendezőre, nemcsak a film világában van
szükség, hanem az életünk minden területén. Isten a Rendező, Ő az, aki rendet tesz. Mindezt
Jákób példáján keresztül ismertük fel és vontuk le a tanulságokat: Isten akaratából születtünk
meg, élünk ezen a helyen, beszélünk anyanyelvünkön; türelmetlenség van, nagyon sok, emiatt
mond le Ézsaú az elsőszülöttségi jogáról, Jákób nem várja ki a rendelt időt és a türelmetlenség
ott van gyermekeink életében, életünkben, de nem ez a célba vezető, hanem a türelem, mert
mindennek megszabott ideje van; az események bár félelmet eredményezhetnek, Istentől van a
biztonság; Ő az, aki rendet tehet.
Minden nap 10 órától 17-18 óráig tartottuk a foglalkozásokat, 40-45 gyerek volt jelen.
Naponta közös imádsággal kezdtük a tevékenységet, majd énektanulással folytatódott, amely
alkalmával lelkesen tanulták a gyerekek az újabb és újabb Istent magasztaló énekeket. Rövid
jelenet bemutatása után, amely felvezette a napi témát, a bibliai történet ismertetése,
megbeszélése és tanulságok levonása következett. Ezt követően kézimunkáltak, színeztek. A
közös ebéd elfogyasztás után, a délutáni programokon játékokat szerveztünk, a környékre tett
kiránduláson vettek részt.
Csütörtökön és pénteken, Simon Szabolcs által alapított For Move egyesület tagjai
vezetésével népdalokat tanultak és elsajátították a néptánc alaplépéseit, népi játékokat ismertek
meg, az ostorcsattogtatás és hagyományos íjászat titkait fedezték fel.
A hét folyamán tanult énekekkel és aranymondásokkal, a bibliahetesek a szülőket,
nagyszülőket és gyülekezeti tagokat örvendeztették a vasárnapi istentiszteleten.
Hálás köszönetet mondunk a rendezvénysorozat támogatóinak: Bethlen Gábor Alap,
Communitas alapítvány és a Cegőtelki Református Egyházközségnek, valamint a
munkatársaknak, önkénteseknek.