2024. július 15. (hétfő) -
Henrik, Roland
napja Beszterce
35°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.9149 lej
      
100HUF
= 1.2697 lej
      
1$
= 4.5550 lej
      

Nyári Tábor Rettegen

                            Rendező címmel tartotta vakációs bibliahetét a Rettegi Református Egyházközség. A másfél évtizede rendszeresen tartott nyári tábort idén is nagy érdeklődés övezte.  Az egyházközség gyermekeinek összlétszáma, ami a 3-14 éves korosztályt illeti alig 11 lélek, viszont a tábor egyes napjain még 31-en is részt vettek. Ez annak köszönhető, hogy más felekezetű és nemzetiségű gyerekek is részt vehettek az alkalmakon, egyetlen feltétel, a magyar nyelv tudása, vagy értése volt. Olykor-olykor azonban a kétnyelvű magyarázatok is jól jöttek a gyarapodás érdekében. Tanulás, ének, játék, kézművesség, illemtan, közös étkezés, mind részei voltak az együttlétnek. Fáradtan, de élményekben gazdag hét után reménnyel várjuk az újabb lehetőséget.

                   A vakációs bibliahét sikerességét részben a szervezőknek, szülőknek, nagyszülőknek, egyházközségnek, részben  a Communitas Alapítvány hathatós támogatásának köszönhetjük.