2021. szeptember 26. -
Jusztina
napja Beszterce
15°C
1€
= 4.9491 lej
      
= 5.7803 lej
      
100HUF
= 1.3887 lej
      
1$
= 4.2167 lej
      

Újratervezés

Újratervezés címmel tartotta meg vakációs bibliahetét a Rettegi Református Egyházközség. A 2020-as év kimaradást jelentett a másfél évtizede rendszeresen tartott nyári tábor folytonosságában. A július 26-30 között megtartott rendezvénysorozatot soha nem látott érdeklődés övezte.  Az egyházközség gyermekeinek összlétszáma ami a 3-14 éves korosztályt jelenti alig 14 lélek, a tábor egyes napjain még 31-en is részt vettek . Ez annak köszönhető, hogy más felekezetű és nemzetiségű gyerekek is részt vehettek az alkalmakon, egyetlen feltétel, a magyar nyelv tudása, vagy értése volt. Olykor-olykor azonban a kétnyelvű magyarázatok is jól jöttek a gyarapodás érdekében.  Tanulás, játék, kézművesség, illemtan, közös étkezés, mind részei voltak az együttlétnek. Fáradtan, de élményekben gazdag hét után reménnyel várjuk az újabb lehetőséget.

A vakációs bibliahét sikerességét részben a szervezőknek, szülőknek, nagyszülőknek, egyházközségnek, valamint  a Communitas Alapítvány hathatós támogatásának köszönhetjük.