2024. július 15. (hétfő) -
Henrik, Roland
napja Beszterce
34°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.9149 lej
      
100HUF
= 1.2697 lej
      
1$
= 4.5550 lej
      

Várkövek és élő kövek

A tegnap 2021. február 24.-én a Besztercei Magyarok Fekete Vasárnapján ökumenikus megemlékezést tartunk a  ’’Reminiscere’’ vasárnapján, Giorgio Basta osztrák császári  generális vallon és hajdú zsoldosai által Besztercén lemészárolt több száz magyar, székely várvédő és azok családja  hősi halála  emlékének  419  éves évfordulóján, a római katolikus temetőben állított emlékműnél.

Az egyházak szervezésében megrendezett emlékünnepélyen a magyar egyházak és magyar érdekvédelmi szervezetünk képviselőivel együtt részt vettek civil szervezetek, egyháztagok, diákok és iskolánk képviselői. Ez alkalomból az ünnepi beszédek és méltatások rendjén elhangzott, hogy az ellenség az egykori várfalakat megbontották, a városvezetés a védelmet nyújtó kapukat kitárták, a magyar várvédőket családjaikkal együtt a városból “útnak eresztették”, majd galád módon lemészárolták őket. Ezt követően évszázadokig Beszterce városában nem volt magyar szó, iskola, polgár. De aztán amikor a történelmi események lehetővé tették, újból jelenlétükkel gyarapították a magyar emberek a város jólétét, gazdasági és kulturális fejlődését. A fejlődésnek elengedhetetlen motorja az oktatás. A besztercei magyarok ezt nagyon jól tudták, ezért építették meg a Hunyadi János gimnáziumot, amelynek centenáriumát néhány évvel ezelőtt ünnepeltük. A várnak a kőfalait, amelyek egykor védelmet nyújtottak, már csak várfalrészletekben szemlélhetjük, de az élő kövek, a diákok, polgárok biztosítják népünk, nyelvünk, kultúránk, megmaradásának védelmét. Ebben a törekvésünkben, hogy megőrizzük és védjük értékeit annak, ami a miénk, oroszlánrészt vállal az anyaország a Bethlen Gábor Alap közreműködésével, hogy a megye magyar gyermekei anyanyelvükön tanulhassanak. Ez a segítség, a mai emberpróbáló időkben, a gazdasági válság nehézségei között, felbecsülhetetlen értékűnek minősül a Besztercei Szórványkollégium működésének és fenntartásának támogatásában.

  Tudjuk, hogy “nyelvében él a nemzet”, ezért nekünk itt nem csak álmaink vannak, hanem feladatunk is. Nekünk itt még dolgunk van.

Beszterce,

2021. február hava                                                    Szőcs Ildikó