2024. április 23. (kedd) -
Béla
napja Beszterce
18°C
1€
= 4.9762 lej
      
= 5.7698 lej
      
100HUF
= 1.2629 lej
      
1$
= 4.6699 lej
      

Táncoljunk együtt!

Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a fiatal generációk nem ismerik a néptáncot, népzenét, nem használják ezeket.

A magyar nép kultúrájának az ápolása, a néptáncok megismerése és továbbadása, anyanyelven való kommunikáció, a nemzeti identitástudat megerősítése, magyar népi gyermekjátékok elsajátítása érdekében a Szentmáté Művelődési Egyesület 2020. októberében magyar néptánc oktatást szervezett Szentmátéban.

A táncoktatáson részt vett 58, 5-18 év közötti fiatal, Szentmáté, Újős és Cegőtelke helységekből.

A program fő célja a hagyományos néptánc elsajátítása, anyanyelven való kommunikáció, a nemzeti identitástudat megerősítése, magyar népdalok megtanulása, magyar népi gyermekjátékok elsajátítása. A táncoktatás minden héten egy alkalommal zajlott, szakemberek segítségével. A néptáncoktatók a szászrégeni Vadrózsa Néptánc Együttes két tagja volt.

A program ideje alatt a fiatalok közösen és hatékonyan dolgoztak együtt, valamint kikapcsolódtak. Két csoportra voltak felosztva: haladók (11-18 évesek) és kiscsoport (5-10 évesek). Helyszíne a Szentmáté Általános Iskola volt.

A koronavírus terjedésének korlátozására irányuló intézkedések után, ezáltal a tanulók mozgásigényét is kielégítettük.

A szülőktől és más személyektől anyagi támogatást kaptunk a program megszervezéséhez, főleg reprezentációs költségekre, de a táncoktató fizetésére szükséges összeg kiegészítésében is besegítettek, így több heten át lehetett a fiatalokat néptáncra tanítani. Ennek köszönhetően sikeresen megszervezhettük a programunkat.

Közvetett támogatásban részesült 58 gyerek, fiatal, az oktatók, akik részt vettek a programon. Közvetlen támogatásban részesültek a programon részt vett fiatalok családjai és a faluközösség, akik gyönyörködni fognak a résztvevők műsoraiban és örvendhetnek, hogy vannak aki a hagyományos néptáncokat és népdalokat megörökítsék és tovább adják. A program eredményeként a fiatalok között barátságok szövődtek, lelkiekben gazdagodtak és elsajátíthatták a néptáncokat, népdalokat.

Elmondásuk szerint, a néptáncoktatók nagyon örültek, hogy együtt tölthették ezt a pár napot nemcsak azért, mert továbbadhatták tudásukat, de ők is sok mindent tanulhattak másoktól és sok új barátot szereztek maguknak.

Ezúttal is köszönetet mondunk a Communitas Alapítványnak, hogy hozzájárult a program megvalósításához és ezáltal segítette nekünk a fiatal nemzedék nevelését a népi hagyományok szellemében.