2024. július 15. (hétfő) -
Henrik, Roland
napja Beszterce
35°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.9149 lej
      
100HUF
= 1.2697 lej
      
1$
= 4.5550 lej
      

Újabb sikertörténet Beszterce-Naszód megyében

Folytatódott a bérmentes ingázás a 2019/2020-as tanévben is Beszterce-Naszód megyében. A projekt elsődleges élvezői, azok a diákok, akik a magyar nyelven történő oktatást választották megyénkben. A program keretén belül a bentlakási költségek is fedezve voltak azoknak, akik a besztercei Andrei Muresanu Főgimnáziumot választották líceumi tanulmányaik befejezése véget.

Az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete a Bethlen Gábor Alap támogatásával két éve léptette érvénybe azt a projektet, amelynek célja csökkenteni az iskolai költségeket a szülők számára, valamint tudtára adni minden magyar vagy vegyes családban elő szülőnek és fiatalnak, hogy milyen előnyökkel jár az, ha tanulmányaikat az óvodától az egyetemig anyanyelvükön végzik.

Beszterce-Naszód megye, a romániai szórvány megyék egyike, amely magas szintű, minőségi, magyar oktatással rendelkezik. Jelen pillanatban a besztercei Andrei Muresanu Főgimnáziumban 282 diák részesül magyar nyelven történő oktatásban. Az itt tanuló diákok a megye különböző pontjaiból érkeznek: Magyardécse, Szentmáté, Cegőtelk, Tacs, Mezőköbölkút, stb. és természetesen Beszterce városából.

Örömmel állapítottuk meg, hogy ebben a tanévben kevesebb diák döntött a más megyékben működő iskolák mellett. A legtöbb, aki elment ebben a tanévben, olyan szak mellett döntött, ami a mi megyénkben nem található. Sőt, olyan településeken lakó diákok is Besztercét választották, ahonnan már rég nem volt tanulónk. Az érdekvédelmi szervezet számára az oktatás egy prioritást jelképez. Továbbra is megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy kedvezőbbé, vonzóbbá és eredményesebbé tegyük a diákok, szülők és a pedagógusok számára. Itt megemlíthető, nem csupán a bérmentes ingázás és bentlakás, hanem az iskolatáska program, a tavaly óta működő délutáni foglalkozás és sok más.” – nyilatkozta Décsei Atilla, a megyei szervezet elnöke.

A bethleni Gheorghe Silasi Általános Iskolában 83 diák tanul, akik Bethlen városának környező településeiről ingáznak.

A program a következő falvakról érkező gyerekeknek biztosítja a bérmentes ingáztatást:

  • Sófalva, Cegőtelke, Szentmáté, Újős, Tacs, Besenyő településekről 67 napi ingázó diák Besztercére;
  • 24 napi ingázó diák Bethlenbe Árpástó, Magyardécse, Retteg, Felőr, Somkerék, Sajószentandrás, Négerfalva, Szeszárm, Kékes és Almásmálom településekről
  • 1 diáknak oldotta meg a szövetség a napi ingáztatását bérmentesen a vicei Dsida Jenő Általános Iskolába Kékes településről, miután Kékes község polgármestere anyagi források hiányára hivatkozva nem tudta mindezt vállalni.
  • 27 bentlakó diáknak a hétvégi ingáztatás is biztosítva van, péntek délután haza, vasárnap délután pedig vissza a bentlakásba.

A bentlakás költségét is sikerült fedezni 30 személy számára. A besztercei Református Egyházközség által működtetett Gyülekezeti Központban (Beszterce, Hajnal utca, 7 szám) szállás és napi háromszoros étkezési lehetőség adatik a magyar gyermek számára, akik középiskolai szinten magyar anyanyelvű oktatásban részesülnek Besztercén. Ugyanakkor meditáción is részt vehetnek minden nap, pedagógus felügyelete alatt.  

Összegezve tehát 119 diák részesült havi, illetve hétvégi ingázástatásban, valamint 30 személy teljes bentlakási ellátásban ingyen: napi háromszoros étkeztetés, szállás, meditáció, stb.

Abban az esetben, ha a magyar diákok nem szülőföldjükön tanulnak tovább, annak az esély, hogy ott alapítsanak magyar családot és gyarapítsák nemzetünket, ahol az őseik tették, egyre kevesebb. Sőt, erre az elmúlt 30 esztendő a bizonyíték, azaz a 90-es évek elején Beszterce-Naszód megyében közel 20 ezren vallották magukat magyarnak, most pedig alig 14 ezren. Ennek egyik fő oka az, hogy a fiatalok nem itthon tanulnak és nem érik meg bennük az a gondolat, hogy nekünk itt kell megőrizni az őseink által ránk bízott spirituális, kulturális és anyagi örökséget. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot lassítani tudjuk, a megyében működő civil, egyházi és ifjúsági szervezetek  különböző programokat szerveznek, amelyek a kulturális örökség ápolását helyezik előtérbe.

Megyénkben a középiskolai oktatásnak csak az Andrei Muresanu Főgimnáziumban van jövője. Itt évfolyamonként 2-2 osztály működik, az egyik Termeszéttudomány, a másik Társadalomtudomány szakkal.

A program megvalósításáért köszönet jár Kelemen Hunor, szövetségi elnöknek és Décsei Atilla, megyei elnöknek a közbenjárásért, valamint a Bethlen Gábor Alapnak a támogatásért.