2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
7°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

De, nehéz az iskola táska…

Régi dal jutott az eszemben Petiről és az iskolástáskáról, mert tényleg nem is olyan könnyű “az iskolatáska”. Nézzük csak mi minden van benne , tudniillik a könyvek, füzetek mellett, még sok más egyebet is “cipel” egy diák. Például, ellentmondásos világunkba, emberi értékeket. Mert nekünk régieknek elvárásaink vannak a növekvő nemzedékkel: legyen jó, tisztelettudó és tisztességes, szófogadó, bizakodó és reménykedő, valami sorolhatnám az emberi értékek halmazát, miközben a mostani társadalomban kihívás ilyennek lenni mindenki számára. Az egymás iránti kételkedésünk sokkal nagyobb erejű mint a bizalom vagy szeretet, pedig ezek nélkül nem működnek az emberi kapcsolatok. Mi szerencsések vagyunk, mert nap mint nap megtapasztaljuk azt a szeretetet és bizalmat amelyet tanúsít az anyaország a külföldi magyarokkal szemben. Olyan emberfeletti támogatást biztosit nekünk is, amilyent sehonnan sem kaphatnánk. Valahogy úgy vagyunk mint az anya-gyerek őszinte szeretet teljes kapcsolata , mely csak is a bizalmon alapszik. Az ember nyugodtan tud élni, dolgozni, mert tudja, hogy mindig van egy háttér segítség, állandóan számíthatunk a támogatásra. Ebben részesülnek Beszterce városában magyar nyelven tanuló középiskolások. Mindenkinek természetes, hogy működik a kollégium, bentlakás, de az anyaországi Bethlen Gábor Alap nélkül nem lenne akadálymentes a létünk.

A Hajnal utcában levő épület helyet, otthont ad minden tanévben 30-40 diáknak, mindazoknak akik máshol, a megyében magyarul nem tanulhatnának középiskolai szinten. Itt élnek egy éven keresztül, napi háromszor étkeznek, melegszenek, tisztálkodnak, tanulnak. Biztonságban tudják a szülők, tanárok őket. A bentlakó diákokért dolgozik megannyi magyar ember, elsősorban azok, akik a támogatást adják, másodsorban a két pedagógus, a két szakácsnő, a két lelkipásztor és feleségeik, takarítónő, a tanárok és a besztercei Református Egyházközség presbitériuma. Mind ezt, miért teszik ?

A jövőért. Azért, hogy magyar értékeinket, magyar gyermekekből felcseperedett felnőttek képviseljék, anyanyelvünket és keresztény nemzetünket.

  Gondolataimat a bibliából vett idézettel zárom 1 Kor 7 “az erőtleneknek erőtelenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket”. Cipeljük hát szeretettel és türelemmel ezt az iskolástáskát!

Beszterce, 2020 február hava

Szőcs Idikó