2024. július 15. (hétfő) -
Henrik, Roland
napja Beszterce
34°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.9149 lej
      
100HUF
= 1.2697 lej
      
1$
= 4.5550 lej
      

Megkezdődtek az RMDSZ tisztújító gyűlései, Beszterce-Naszód megye magyarlakta településein

Tisztújítások 2017-2018

  1. szeptember 17-én megkezdődtek a Beszterce-Naszód megyei RMDSZ helyi szervezeteinek a tisztújító gyűlései. Nagyon fontos a helyi szervezetek erősítése, a helyi közösségek összefogása, hiszen csak ez által lehetünk erősek és védhetjük meg magyar kisebbségünk jogait Erdély földjén. Elsőként Magyarnemegyén, utána pedig Magyarborzáson választottak helyi RMDSZ elnököt, az ott élők.

Magyarnemegyén Istentisztelettel vette kezdetét a tisztújító közgyűlés, mely a helyi könyvtár, előadótermében folytatódott. A megyei RMDSZ részéről jelen volt Décsei Atilla a megyei RMDSZ elnöke, Balázs Dénes oktatási felügyelő valamint Parti János a helyi szervezetekért és egyházakért felelős ügyvezető alelnök.

A tisztújító közgyűlés a helyi elnök Bajzáth András elnöki beszámolójával kezdődött, mely után a tisztújításra került sor. A jelenlevők egyhangú döntése értelmében Bajzáth Andrást választották újabb két esztendőre a Magyarnemegyei RMDSZ élére. Az elnök úr megköszönte a jelenlevőknek a bizalmat és ígéretet tett arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz a magyarnemegyei lakosokért.

Magyarborzáson a helyi klubhelyiségben kerül megrendezésre a tisztújító közgyűlés. A megyei RMDSZ részéről jelen volt Décsei Atilla a megyei RMDSZ elnöke, Balázs Dénes oktatási felügyelő valamint Parti János a helyi szervezetekért és egyházakért felelős ügyvezető alelnök.

 A közgyűlést Papp András helyi elnök nyitotta meg, mely után rátért az éves beszámolóra, melyet a jelenlevők egyhangúan elfogadták. A jelenlevők egyet értettek abban, hogy Papp András jó munkát végez a községben, vele és a munkájával teljes mértékben meg vannak elégedve. A tisztújítást Décsei Atilla megyei RMDSZ elnök vezette le, melyen a jelenlevők Papp Andrást választották meg egyhangúlag, újabb kétéve a magyarborzási RMDSZ elnökévé.

Sajószentandráson szeptember 24-én a református imaházban tartották meg a tisztújító közgyűlést. A megyei RMDSZ részéről jelen volt Décsei Atilla a megyei RMDSZ elnöke, Máthé Lóránd az ifjúságért felelős ügyvezető alelnök valamint Parti János a helyi szervezetekért és egyházakért felelős ügyvezető alelnök.

A közgyűlésen Oláh János-t választották meg egyhangúlag újabb kétévre a sajószentandrási RMDSZ elnökévé.

Magyarberétén szintén szeptember 24-én tartották a tisztújító közgyűlést. A megyei RMDSZ részéről jelen volt Décsei Atilla a megyei RMDSZ elnöke, Máthé Lóránd az ifjúságért felelős ügyvezető alelnök valamint Parti János a helyi szervezetekért és egyházakért felelős ügyvezető alelnök.

A közgyűlésen Rémán Györgyöt-t választották meg egyhangúlag újabb kétévre a magyarberétei RMDSZ elnökévé.

Apanagyfaluban szeptember 26-án, kedden zajlott a tisztújító közgyűlés. A megyei RMDSZ részéről Décsei Atilla megyei elnök és Parti János a helyi szervezetekért és egyházakért felelős ügyvezető alelnök vettek részt.

A jelenlevők újabb két éves mandátummal bízták meg Damó Máriát, aki megköszönte a bizalmat és elfogadta a tisztséget.

Nagysajón október 1-én zajlott a tisztújító közgyűlés. A megyei RMDSZ-t Toók Katalin a női szervezet elnöke és Mihálci János a tekei RMDSZ elnöke képviselte. A jelenlevők egyhangúlag Vészi Kinga jelenlegi elnököt választották újból meg, a helyi szervezet elnökévé.

Október elsején zajlott le Bethlenben is a tisztújító közgyűlés. Hatalmas érdeklődés mellett Máthé Istvánt választották meg újabb két évig elnöknek, itt a megyei RMDSZ-t Borsos Károly László képviselte.

Szentmátéban és Újősön is tisztújítások voltak október elsején. A megyei RMDSZ részéről Décsei Atilla megyei elnök és Parti János a helyi szervezetekért és egyházakért felelős ügyvezető alelnök vettek részt. Szentmátéban Kotfász Tibort választották meg elnöknek, Crăciun Delénkét pedig  alelnöknek. Újősben pedig Gyenge Sándor került a helyi szervezet élére, újabb két esztendeig.

            Október 15-én Somkeréken és Várkuduban zajlottak le a tisztújjtó közgyűlések. Mindkét helyen a megyei RMDSZ-t Máthé István ügyvezető elnök, Bethlen város alpolgármestere, Máthé Lóránd az ifjúságért felelős ügyvezető alelnök és Parti János a helyi szervezetekért és egyházakért felelős ügyvezető alelnök képviselte. Somkeréken Szakács Daróczi Hunort, míg Várkuduban Konrád Andrást választották meg elnöknek.

November 12.-én került sor a tekei tisztújításra. Itt a megyei RMDSZ-t Toók Katalin a NŐSZERVEZET elnöke képviselte. Mihálci János elnök, összegezte az elmúlt két esztendő eseményeit és eredményeit majd, megköszönte a jelenlevőknek, hogy támogatták őt az elmúlt években. Ezután a tisztújításra került sor.  A jelenlevő, mint egy 30-ember egyhangúan újraválasztotta Mihálci János-t a tekei RMDSZ elnöki tisztségébe. Az elnök úr megígérte, hogy folytatja munkáját és legfőbb terve, hogy Tekében „Magyar Házat” hozzon létre. Ez ügyben már több pályázatot is  leadott az elnök úr.

 

Szintén november 12-én Óradnán, tartottak tisztújító gyűlést a helyi kultúrotthon kis termében, ahol több mint 20 helyi lakos gyűlt össze. A gyűlésen Décsei Atilla megyei RMDSZ elnök és Parti János ügyvezető alelnök vett részt, a megyei RMDSZ részéről. A gyűlést Strâmbu Erzsébet helyi elnök nyitotta meg, aki bemutatta az elmúlt évek eseményeit. A tisztújítást Décsei Atilla vezette le, aki köszöntötte az egybegyűlteket és megköszönte a helyiek segítségét. A jelenlevők egyhangúan megválasztották ezek után Strâmbu Erzsébetet az óradnai RMDSZ élére.

 

Rettegen november 19.-én került sor a tisztújító gyűlésre. A helyiek egyhangúan megválasztották az eddigi helyi elnököt, Füstös Attilát, újabb két esztendős megbízásra. A elnök úr ígéretet tett arra, hogy 2018-ban is folytatja a Magyar Nótás Estek megszervezését melyek nagy sikernek örvendtek 2017-ben. A megyei RMDSZ kötelékéből Dr.Kocsis András és Máthé István voltak jelen.

Magyardécsében november 26.-án tartották tisztújító közgyűlést. Füstös Elemér helyébe, aki nem jelöltette újból magát, az egybegyűltek Martonos Tamást választották helyi elnöknek. A megyei RMDSZ részéről Décsei Attila megyei elnök és Balázs Dénes tanfelügyelő voltak jelen.

A 2018-as év első tisztújítása Zselyken került megrendezésre. Vajda György helyi elnöknek újabb két éves bizalmat szavaztak a helyiek. A január 28-án megrendezett gyűlésen Décsei Atilla megyei elnök és Antal Attila voltak jelen.

Almásmálomban pénteken február 2-án rendezték meg a tisztújító gyűlést. A központi üzlet épülete adott helyt a közgyűlésnek, melyre szép számmal érkeztek a helyi lakosok. A megyei RMDSZ részéről Máthé István ügyvezető elnök, Máthé Lóránd és Parti János ügyvezető alelnökök voltak jelen. A gyűlésen Debreczeni Lászlót választották újra az almásmálomi tagszervezet élére.

Tacson február 4-én került sor a tisztújításra. Az Isten tiszteletet követően, a református imateremben zajlott a megbeszélés. A megyei RMDSZ részéről Máthé Lóránd és Parti János ügyvezető alelnökök voltak jelen. Szilágyi Ilona helyi elnök beszámolója után, melyet a helyiek kivétel nélkül elfogadtak, Parti János ügyvezető alelnök vezette le a szavazás folyamatát. A helyiek újabb megbízásra javasolták Szilágyi Ilonát, aki elfogadta a felkérést. Ezek után az ügyvezető alelnök, szavazásra bocsátotta a javaslatot, melyet a jelenlevők egyhangúan elfogadtak.

Felőrben, Kertész Csaba helyi elnököt a helyiek újabb két esztendős mandátumra szavazták meg, a helyi RMDSZ szervezet élére, Dr. Kocsis András és Kovács Zsolt ügyvezető alelnökök jelenlétében.

 

Minden magyar számít és minden magyar fontos! Legyen szó kis vagy legyen szó nagy helyi szervezetről, egyformán meghatározó, hiszen minden magyar ember érték. Naszódon a magyar közösség alig több mint három tucat embert számlál. E kis közösség élére választottak új elnököt vasárnap február 11-én, a naszódi református parókia közösségi termében. Az elnökválasztási gyűlést megelőzően az egybegyűltek Istentiszteleten vettek részt, majd ezután került sor az elnökválasztásra. A megyei RMDSZ részéről Décsei Atilla megyei elnök és Parti János egyházakért és helyi szervezetekért felelős ügyvezető alelnök vettek részt. A gyűlést Décsei Atilla nyitotta meg, aki köszöntötte a helyieket, majd beszámolt a megyei RMDSZ munkájáról. Ezután megköszönte Forrai Ilona eddigi elnök asszony munkáját, akinek lejárt a megbízása és időközben elköltözött a Szamos parti városból. Ezután rátértek a tisztújítás folyamatára. A helyiek új elnöknek Csillag Tímea tanítónőt javasoltak. A felkérést a jelölt elfogadta, majd ezután a helyi kis közösség egyhangúan megszavazta Csillag Tímeát a naszódi szervezet elnökévé, két esztendőre. Csillag Tímea lett az hatodik helyi szervezet vezetője, amelyet a szebbik nem képviselője irányít Tacs, Óradna, Apanagyfalu, Mezőörményes és Nagysajó után . A  gyűlés Parti János tájékoztatójával ért véget, aki beszámolt a helyieknek a magyarországi választásokra való regisztráció folyamatáról. Köszönetet mondunk a naszódi református gyülekezet lelkipásztorának Nt. Lőrincz Attilának, az elnökválasztásban nyújtott segítségében.

Mezőörményesen február 18-án került sor a tisztújításra.  A maroknyi magyar közösség a helyi református templomban választotta újra Tomsa Ilonát, helyi RMDSZ elnöknek. A gyűlésre az Istentisztelettel egybekötött úrvacsoraosztás után került sor. A megyei RMDSZ részéről Décsei Atilla megyei elnök és Parti János ügyvezető alelnök vettek részt. Décsei Atilla elmondta, habár kevesen vagyunk a megyében, rengeteg pozitív példa van arra, hogy ha a közösség akarja, el lehet érni a célokat, továbbá biztosította a helyi közösséget a megyei RMDSZ támogatásáról. Köszönetet mondunk a mezőörményesi református gyülekezet lelkipásztorának Nt. Kovács Szabadi Tündének, az elnökválasztás megszervezésében nyújtott segítségében.

Bacán február 25-én került megszervezésre a tisztújító közgyűlés. Ezen alkalomból a megyei RMDSZ részéről Máthé István ügyvezető elnök és Balázs Dénes tanfelügyelő vettek részt az eseményen. A szép számban megjelent helyiek, Daróczi Gábor választották meg, újabb két évre a helyi szervezet élére.

 

 

 

 

 

 

Cikkünk folyamatosan bővül! További képeket >>> ITT <<< láthat!