2024. május 18. (szombat) -
Erik, Alexandra
napja Beszterce
10°C
1€
= 4.9751 lej
      
= 5.8059 lej
      
100HUF
= 1.2827 lej
      
1$
= 4.5879 lej
      

Zselyk ünnepe – XVIII. FALUNAP

Bár könnyen tévedhet az ember ha azt hiszi első olvasásra, hogy 18 éves a falu, de tudom, azonnal gyanussá válik a gondolat, hiszen manapság falualapításról a sci-fi jellegű írásokban sem lehet olvasni! Pedig igazán csodás lehetne…

2019 augusztus 10-én a zselykiek sok szeretettel ünnepelték meg falujuk „NAPJÁT”, –  ünnep, mely 2002 óta valamilyen formában, augusztus hónap első felében, díszbe öltözteti a  687 éves falut. Bizony, mint adófizető települést 1332-ben említik a nevét a különféle lajstromokban először. Ne csodálkozzon senki ezen előrehaladott számon, hiszen a falu öregjei valamikor Hunyadi Jánost is zselyki születésűnek fogadták/emlegették…

Mintha csak nagykorúvá vállt volna a falu, hármas ünnepet fogtak egybe ezen a makulátlanul tiszta égbolttal ránkköszöntő nap alatt: emléktáblát avattak zselyki születésű tanítójuk, néhai Józsa Márton emlékére; 10 éves évfordulóját ünnepelték a magyarországi Lajoskomárom községgel kötött testvértelepülési kapcsolatuknak és a nap fénypontja pedig a 140 éve folyamatosan működő fúvoszenekar köszöntése volt.

Ünnep volt a javából…

Az előkészületek, mint mindig sok munkát és időt vettek igénybe. Jó volt már késő ősszel megbeszélni az eseményt és befoglalni a pályázati lehetőségekbe. A beszélgetések egy csapattá kovácsolták az egyház, a turnerek és a PRO ZSELYK képviseletét. Így vált legetségessé, hogy minden idejében elkészült és ünnepélyesen megtekinthető volt.

 Hol is kezdjük? Talán ott, hogy milyen tartalmakat sikerült összehozni.

A Józsa Márton tanító leszármazottjai emléktáblát készíttettek, amely a templomban kapott helyet, az egykori kivételesen szigorú és mindenben a pontosságot megkövetelő iskola rektora tiszteletére. Zselyk szülöttje volt, sírja pedig a közeli tacsi temetőben található. Így tükrözheti sorsa a két magyar település évszázadokon átívelő egymásrautaltságát jóban-rosszban…

Fontos pillanat volt a falu életében a testvértelepülési kapcsolat kiépítése, amely 2009-ben jött létre, ebben az évben már ünnepelhettük közösen a tíz éves évfordulót, amit kőbevésve örökítettünk meg  

A délután a fúvos zene ünnepe volt. Bár a mai napig vannak kérdőjelek a zenekar születési körülményeivel kapcsolatban, egy biztos elemnek tarthatjuk, hogy a környező szász falvak fúvószenekarainak mintájára alakult, 1879-ben .

Az alapító zenekarról készült fénykép 1890-ben készült. A falu dédelgetett büszkeségévé vállt a „rézszájuak bandája”, hiszen a zselykiek a tagoknak még külön jogokat is biztosítottak, amíg önálló településként igazgatták saját sorsukat. Minden erejét összedta a falu, anyagi áldozatokat hoztak a gazdák, hogy az ó-év búcsuztató és az újév köszöntő a templom tornyában megszólaljon az éjféli szokásnak megfelelően a fúvosok által. A zenekar 1960-1979 között élte meg fénykorát, amikor   32 tagja volt, sok fesztiválon felléptek, Bukarestig jutottak el különféle országos versenyeken.  

Az iparosodás által bekövetkezett a fiatalok elvándorlása a faluból és a zenekar létszáma fogyásnak indult. De mégis megmaradt, mégis él és napjainkban is megszólaltatják az „ Erős vár a mi Istenünk” című zsoltárt a hagyományos ünnepeken, a szokásnak megfelelően.

Ebből az alkalomból vendégszerepelt a baráti cegői fúvosok és a testvértelepülési Lajoskomárom fúvoszenekara.

Az ünnep során díszokleveleket, emléklapokat, érméket és plakettek osztottak ki

A fúvósok új egyenruhát kaptak ez alkalomból, felfrissítették a zenekar repertoárját és a próbatermüket is felújították.

Az ünnepi napon velünk volt a megyei RMDSZ elnöke és ügyvezető elnöke, Lajoskomárom polgármestere és baráti küldöttsége, Sajónagyfalú polgármestere és Józsa Márton egykori kántortanító leszármazottjainak népes csoportja.

A komoly anyagi erőfeszítés hátterében a PRO Zselyk Egyesületnek a Bethlen Gábor Alap Zrt-hez benyújtott pályázatai, a Communitas Alapítványhoz benyújtott pályázata és a Sajónagyfalui polgármesteri hivatal hathatós anyagi támogatása állt.

Ezúton mondunk köszönetet a támogatóknak, akik minden lehetőséget megadtak a siker érdekében.

Köszönettel,
Borsos Károly László