2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
7°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

Szilágyi Zoltán 1933-2019

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szilágyi Zoltán, nyugalmazott történelemtanár 2019. június 05-én, életének nyolcvanötödik évében, rövid betegség után elhunyt.

Szilágyi Zoltán Szásznyíresen született 1933. november 13-án. Középiskolai tanulmányait Désen végezte, a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen 1956-ban szerzett történelem-filozófia szakos tanári oklevelet. Kibéden, majd 1958-tól Besztercén tanított 1992-ig, nyugdíjba vonulásáig. Az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének alapító tagjai közé tartozott. Az 1990 január 10-én megtartott alakuló gyűlésen, megválasztották az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei elnökének. 1992. január 14-től 1996-ig az RMDSZ színeiben parlamenti képviselő Románia parlamentjében. Az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetében számos tisztséget töltött be haláláig.

Beszterce magyar közművelődési életének aktív szereplője és szervezője volt. Tanári pályafutása mellett, helytörténész és íróként is tevékenykedett. A Besztercei Híradó megyei lapban Helytörténeti kisszótár, majd Helytörténeti kiskalauz cím alatt, cikksorozatban mutatta be Beszterce-Naszód megye mintegy százötven településének történetét. 10 éves levéltári kutató munka után, napvilágot látott két könyve Besztercevidék a népek és hegyek szorításában (Székelyudvarhely, 2006) valamint, Kisebbségi sors és anyanyelvű oktatás Besztercevidéken (Székelyudvarhely, 2008). Művei értékteremtők és hiány pótlok.

Tanári munkája során a hivatalos történelmi program mellett mindig kitért a magyar történelmi eseményekre is, ezért 1960 óta „Securitates” megfigyelés alatt állt. Tanári pályája vége fele megtiltották számára, hogy történelem órákat tartson, emiatt csak filozófiát oktathatott a rendszerváltásig. Utána térhetett csak vissza a történelem katedrához.

Mindig szívén viselte a Beszterce-Naszód megyei magyarság sorsát, érte küzdött és dolgozott. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete őszinte részvétét fejezi ki és vigasztalást kíván a gyászoló családnak.

Temetésére szombaton, június 8-án 13:30 órakor kerül sor, a besztercei református temetőben.