2023. szeptember 25. (hétfő) -
Eufrozina, Kende
napja Beszterce
22°C
1€
= 4.9677 lej
      
= 5.7103 lej
      
100HUF
= 1.2740 lej
      
1$
= 4.6717 lej
      

Hagyományok Házikója

A bethleni Grigore Silasi Általános Iskola magyar tagozata számára a 2018-es év is   sikerélményben gazdag év volt.

Egy pályázat megnyerése folytán tagozatunk jelentős anyagi támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából és a Mezőségért Egyesület segítségének köszönhetően. Támogatóinknak mindannyiunk nevében ezúton is köszönet jár.

A Hagyományápoló Házikó program tevékenységei év végéig biztosították tanulóink számára az érdekes, vonzó és egyben nevelő munkát. Mivel iskolánkban elég sok a környékbeli falvakból ingázó diák, a tevékenységeket röviddel a tanórák utáni időre terveztük, hogy ők is részt vehessenek ezeken. Egy átlagos iskolai nap azonban hosszú, zsúfolt és fáradtsággal jár, ezért fontosnak tartottuk, hogy diákjaink energiakészletének feltöltése végett egy kis ebédet kapjanak.

A pályázati összegből ezt meg is valósítottuk a gyerekek nagy örömére. A bethleni Anadana- Linqenda vendéglő jóvoltából minden tevékenység előtt finomabbnál- finomabb falatok kerültek a gyerekek asztalára.

A Hagyományápoló Házikó olyan közösségformáló, magyarságtudatot erősítő tevékenységeknek a helyszíne, melyeknek célja az is , hogy a magyar tagozaton megtartsuk, illetve ide vonzzuk a diákokat. Mert szomorú jelenségnek vagyunk a tanúi, ugyanis a Mezőség határán lévő szórvány béli magyar iskolákban évről évre csökken a tanulók száma, ráadásul sokan V. osztálytól román tagozaton folytatják tanulmányaikat, ezért kemény, olykor lehangoló harc folyik a fennmaradásért.

Ezek a tények arra ösztönözték iskolánk pedagógusait, hogy délutáni tevékenységekkel, érdekes foglakozásokkal gazdagítsák a magyar tagozaton tanuló diákok életét.

Örömmel mondhatjuk el, hogy a 2015-ben elindított projektnek a pozitív hatása abban is megnyilvánult, hogy már került tagozatunkra olyan vegyes házasságból származó kisdiák, akinek román apukája belátta, hogy tagozatunkon gyereke gazdagodni fog tudásban, lelkiekben egyaránt.

A terv megvalósításában fontos volt a gyerekek hozzáállása is. Nagy örömmel fogadták a programot és vidámságuk, lelkesedésük végig megmaradt. Szép számban jelentkeztek mindegyik foglalkozásra. A kisiskolások Kézműves műhelye- Mátyás Ildikó, Kolozsvári Éva és Oláh János tanítók vezetésével-  nem feledkezett meg az ősz jeles napjairól és az év végi ünnepkörről sem. Megemlékeztek a Mártonnnapi lúdról, nagy izgalommal készültek a különböző Mikulások. Az adventi időszakban sok, érdekesebbnél érdekesebb karácsonyi képeslap készült. Mindezek, titokban, hogy annál nagyobb legyen a meglepetés, az öröm, amikor a karácsonyi szerepek alkalmával átadhattak egy- egy darabot szüleiknek, barátaiknak.

Szilágy Andrea tanítónő a bútorfestés csodálatos világába kalauzolta a diákokat. Megismerhették a bútorfestés magyar motívumait és kézügyességüket be is bizonyíthatták egy kis darabon. A gyékényfonás egyszerűbb technikáit is elsajátították. Moldován Gyöngyvér tanárnő pedig a fonalbogozás titkait fejtette meg gyerkeink számára.

Folytatódott a néptáncoktatás is. Iskolánk egykori tanulója, Deák Norbert tanította a táncot egy 12 tagú csoportnak. A gyerekek lelkesen tanultak, tanév végén már előadással léptek színpadra.

A színjátszó csoport, mely bővült egy I- IV. osztályosokból álló csoporttal is, népi gyermekjátékokkal lazított. A gyerekek nyitottsága, kreativitása, szellemessége lenyűgözte tanárnőjüket, aki örömmel tapasztalta mennyire felszabadulnak a diákok és teljesen átadják magukat a játéknak. Mindez azt a megállapítást erősítette, hogy a játék a jellemnevelés hatékony eszköze is. A tanult játékokat be is mutatták az iskola dísztermében. A játszókedvet növelte a karácsonyi ünnepélyre való készülődés. Az előadásra december 19-én került sor. Ugyanezen a napon a szülők, ismerősök megtekinthették a Kézműves műhelyben ügyeskedők gyönyörű munkáit is, amelyeket az iskola folyósóján állítottak ki.

A pozitív visszajelzések a diákok, szülők részéről jelentették számunkra a legnagyobb jutalmat és arra ösztönöztek, hogy folytassuk munkánkat.

Az indulás nem volt rossz, derűlátóbbak lettünk talán, és az elkeserítő diáklétszámot tartalmazó statisztikákkal dacolva, ebben az évben, 2019-ban is szeretnénk a Hagyományápoló Házikót működtetni, új tevékenységekkel gazdagítani. Ehhez kívánok mindannyiunknak kitartást, munkakedvet.

%d bloggers like this: