2024. július 15. (hétfő) -
Henrik, Roland
napja Beszterce
35°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.9149 lej
      
100HUF
= 1.2697 lej
      
1$
= 4.5550 lej
      

Magyar Szórvány Napja Besztercén

„Nekünk egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv.”

Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” – mondja Bethlen Gábor. Ezen gondolattal startolt az idei magyar szórvány napja alkalmával szervezett gálaműsor Besztercén, november 15-én a városi park mellett tündöklő Kultúrpalotában.

 

November 15-e Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének napja egyben a Magyar Szórvány Napja is. Ezen a napon különös figyelmet szentelnek azon közösségeinknek, amik a tömbmagyarságtól leszakadó szórvány területeken élünk.

Az esemény ezalkalommal felkeltette minden korosztály figyelmét, hiszen a kulturális ünnepséget megelőzően a szervezők, az RMDSZ megyei és városi szervezete, a megyei Nőszervezet, a Besztercei MADISZ és a Pro Hereditatem Egyesület Centenáriumi rajzversenyt hirdettek meg 6 és 12 éves gyerekek körében.

A centenárium évében lehetőség nyílik felmutatni azokat az értékeket, amivel az elmúlt 100 évben mi, magyarok gazdagítottuk Romániát és a gyerekek rajzaiból visszatükröződött az, ahogyan ők látják a jelenlegi helyzetet. A legjobb rajz alkotói Szakács-Márton Csenge, I. B osztályos tanuló, aki a verseny online szakaszának nyertese és Bocskai Anita, II. B osztályos tanuló aki a Kultúrpalota előterében kiállított rajzok közül a legtöbb szavazatot kapta. Mindemellett a szervezők elismerésben és jutalomban részesítettek minden kisiskolást, akik kreativitásukkal növelték az esemény színvonalát.

***

A szórvány napja alkalmával szervezett gálaműsör kiemelkedő pillanata a Beszterce-Naszód megyei magyar nyugalmazott pedagógusok kitüntetése volt. 116 tanügyi kádernek köszönte meg az érdekvédelmi szervezet kitartó és áldozatos munkáját, akik közösségünk mozgatórugójaként hozzájárultak annak építéséhez, fejlődéséhez, gazdagításához legjobb tudásuk szerint. A női pedagógusok a Nőszervezet által Sorsfordító Nők kitüntetésben részesültek, míg a férfi tanügyi káderek az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének díját kapták:

Apanagyfaluból: Damó Mária, tanítónő.

Árpástóról: Bálint Piroska, tanítónő, Szabó Irén, óvónő, Dénes Ödön, tanító, Dénes Rozália, tanítónő, Trombitás Jenő, tanító

Besztercéről: Antal Ibolya, tanítónő,  Bartha Mária, óvónő, Berkesy László, biológia szakos tanár, Bobeșiu Karolina, matematika szakos tanárnő, Bonczidai Rozália, tanítónő, Bucur Katalin, kémia szakos tanárnő, Cherecheș Erzsébet, fizika szakos tanárnő, Czirmay Irén, tanítónő, Ernszt Anna, óvónő, Fekete Zsolt, matematika szakos tanár, Ferenczi Júlia-Krisztina, tanítónő, Fodor Erzsébet, román szakos tanárnő, Füstös Eszter, matematika szakos tanárnő, Hegedüs Terézia, román szakos tanárnő, Horváth Piroska, kémia szakos tanárnő, Illyés Erzsébet, tanítónő, Koós Erzsébet, német szakos tanárnő, Kovács Erzsébet, Kovács Tibor, Kürthi Katalin, matematika szakos tanárnő, Lefelman Erzsébet, francia szakos tanárnő, Levei Edit, német szakos tanárnő, Măgerușan Katalin, tanítónő, Marusceac Anna, matematika tanárnő, Máthé Éva, magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő, Muzsi Anikó, román-magyar szakos tanárnő, Sárkány Panna, magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő, Schuller Jolán, kémia szakos tanárnő, Silai Anna, biológia szakos tanárnő, Szente Mária, tanítónő, Szilágyi Zoltán, történelem szakos tanár, Tibád Antal, matematika szakos tanár, Tibád Julianna, tanítónő és Toók Katalin, matematika szakos tanárnő, Zanca Magdalena, sport és testnevelés tanárnő.

Bethlenből: Angyalosi István, kémia szakos tanár, Bajzáth Tünde, kémia szakos tanárnő, Balázs Éva, román nyelv és irodalom szakos tanárnő, Bartha János, történelem-földrajz szakos tanár, Dénes Endre, matematika tanár, Ecsedi István, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, Ecsedi Teréz, tanítónő, Krizbai Attila, matematika tanár, Krizbai Rozalia, óvonő, László Jolán, francia-román szakos tanárnő, Moldován Gyöngyi, matematika tanárnő, Orbán Mária, tanítónő, Szász Mária, óvonő, Székely Ella, tanítónő, Vajnár Erzsébet, tanítónő, Zoltán Ildikó, magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő.

Felőrből: Balázs Sándor, matematika szakos tanár, Gál Mária, tanítónő, Gál Terézia, román nyelv és irodalom szakos tanárnő, Kerekes Mária, tanítónő, Máthé Rodica, francia-angol szakos tanárnő, Nagy Anna, óvónő, Sanda Mária, fizika-kémia szakos tanárnő, Szász Alexandrina, francia szakos tanárnő, Szász István, román nyelv és irodalom szakos tanár, Varga Mária, magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő.

Kékesről: Nagy Ilona, matematika szakos tanárnő

Magyarberétéről: Damó Erzsébet, tanítónő, Ferencz Kis Jolán, óvónő

Magyarborzásról: Poenar Rus-Éva, tanítónő

Magyardécséből: Balla Ella-Éva, matematika szakos tanárnő, Balla Endre-János, matematika szakos tanár, Kerekes Anna, tanítónő, Lázár Piroska, óvónő, Márton Árpád, matematika szakos tanár, Márton Éva Etelka, biológia szakos tanárnő, Máté Emese, óvónő, Máté János, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Magyarnemegyéről: András Margit, fizika-kémia szakos tanárnő, Forrai Ilonka, magyar-német szakos tanár, Forrai Lilla, tanítónő, Görgényi Anna, matematika szakos tanár, Janitsek Karolina, tanítónő, Kertész Sándor, biológia szakos tanár, Kiss Etelka, óvónő, Sztracsanyek Csillag Irén, matematika szakos tanárnő, Veres Irén, óvónő, Zsigmond Julianna, tanítónő. 

Nagysajóról: Csillag-Farkas Ilona, tanítónő.

Óradnáról: Viliczki Ilona, tanítónő.

Oroszfájáról: Demeter Etelka, óvónő, Tóth Etelka, tanítónő.

Rettegről: Kovács Erzsébet Magdolna, tanítónő

Sófalváról: Nagy Sándor, tanító

Somkerék: Becsky Emese, matematika szakos tanárnő

Szentmátéból: Crăciun Veronika, tanítónő.

Tacsról: Szilágyi Katalin, kémia szakos tanárnő

Tekéből: Kiss Ilona, földrajz- biológia szakos tanárnő, Mihálci János, matematika szakos tanár, Radu Erzsébet, tanítónő, Székely Miklós, földrajz szakos tanár, Turos János, kémia szakos tanár, Turos Mária, magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő, Zaig Eckehardt, német szakos tanár, Zaig Éva, német szakos tanárnő

Újősből: Tárkányi Irma, óvónő

Várkuduból: Szász Anna, óvónő

Vicéből: Katona Ildikó, magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő.

***

Az esemény színvonalát a vendégek jelenléte is emelte. Megtisztelte jelenlétével a besztercei magyar szórvány napja alkalmával szervezett gálaműsőrt Winkler Gyula, európai parlamenti képviselő, aki beszédében főként az erdélyi magyarok és az Anyaországi magyarok kapcsolatáról beszélt. „Az Anyaországból kapott segítség, támogatás, és túl az anyagiakon az a szeretet, reménység, amit otthonról, tudunk mi, szórványban élők kapni, hozzájárul ahhoz, hogy mi, nemcsak a holnapot, hanem a holnaputánt is tervezhessük, hozzájárul ahhoz, hogy nemcsak a gyerekeinknek, hanem az unokáinknak is iskolát tervezzünk és mindahoz, ami azt jelenti, hogy ne engedjük, hogy fehér foltok legyenek Erdély térképén. Ahol magyarok élnek ma, száz esztendő múlva is éljenek magyarok! Visszanézve 1000 évre vagy 100 évre, látható, hogy a szórvány mennyi értéket teremtett.” Mindemellett említést tett a 2019-es európai parlamenti választásokról is, melynek dátuma május 26, kihangsúlyozva, hogy „mi egy olyan Európát akarunk, amely bennünket is elismerjen, amely biztosítsa azt, hogy egyenjogú állampolgárok vagyunk, itthon Erdélyben, Romániában és Európában, minden többségi állampolgárral. Azt akarjuk, hogy az EU velünk is foglalkozzon és emiatt nem mindegy, hogy május 26-án milyen emberek kerülnek az Európai Parlamentbe, kik lesznek a vezetők.

***

Jelen volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke, Baracsi Endre, aki üdvözlő beszédét Tiszai Nagya Menyhért alkalomhoz illő gondolataival kezdte „A Hazáról sok minden el lehet beszélni. A Hazát elmondani nem lehet. A Haza az az Otthon, amely annyira fáj, mint amennyire vágyni vagyunk képesek.” Továbbá megköszönte a lehetőséget, hogy immár sokadjára lehetnek jelen Besztercén, már hazajárnak ide. „Milyen jó és milyen nehéz magyanak lenni. És Önök itt, Besztercén nagyon jól tuják Tiszai Nagya Menyhért szavainak nemcsak a jelntőségét, hanem a jelentését is.” – fogalmazott a Megyei Közgyűlés alelnöke.

***

Alkalomhoz illően Décsei Atilla, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke Kányádi Sándor, idén elhunyt erdélyi költőnk szavaival indította köszöntését „Nekünk egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv.” – továbbá kihangsúlyozta, hogy „Ma a Magyar Szórvány Napján e szavak időszerűbbek, mint valaha. A magyar nyelv, a magyar identitás tudat megőrzése a szórványban legfontosabb feladatunk.  Mert nyelvében él a NEMZET! Mi Beszterce-Naszód megyében élő magyarok, végvár-védők vagyunk, a szó szoros és átvitt értelmében is. Számunkra a magyar iskola a legfőbb rendű elsőbbség! Idén magyarországi támogatással sikerült az, amire már oly rég vártunk. Sikerült ingyenessé tenni a magyar diákok számára a bentlakást, valamint sikerült ingyenessé tenni az ingázó diákok számára az utaztatást. Ezen intézkedések reményeink szerint, ha nem is állítják meg a beolvadás folyamatát, de hitünk szerint hosszú távon lelassítják azt.

***

Az idei szórvány napja alkalmával szervezett kulturális műsort a gazdag néptánc hagyományú Nyárádszereda együttese, a Bekecs Néptáncegyüttes felnőtt csoportja biztosította, akik figyelembe véve az alkalom tematikáját, az Ember az embertelenségben című nagysikerű zenés, táncos, prózás előadását mutatták be centenárium évében.

Az esemény támogatói: RMDSZ Ügyvezető elnökség, RMDSZ Nőszervezete, Communitas Alapítvány, Beszterce-Naszód megyei Kultúrközpont, Magyar Ifjúsági Értekezlet.