2022. december 06. (kedd) -
Miklós
napja Beszterce
8°C
1€
= 4.9126 lej
      
= 5.6911 lej
      
100HUF
= 1.1838 lej
      
1$
= 4.6804 lej
      

Exc. Érsek Urunk megáldotta a Szentmáté-i Római Katolikus templomot, mely ismét új fényben ragyog

Excellenciás és Ft. Msgr. Dr. Jakubinyi György,  gyulafehérvári római-katolikus érsek úr 2018. október 20-án 11 órai kezdettel Ft. Msgr. Geréd Péter, pápai káplán, besztercei főesperes-plébános, 16 pap és nagyszámú hívő nép jelenlétében ünnepi püspöki Szentmise keretében megáldotta a  Beszterce-Naszód megyei Szentmáté római-katolikus templomát.

A mezőségi tájegység északkeleti peremén Besztercétől 34 km-re délnyugatra található Szentmáté, mely alig 30 lelket számláló kis szórványközösség katolikus szempontból, 2008 óta a Besztercei Római Katolikus Plébánia leányegyháza, filiája. A szívet-lelket, nagy erőfeszítést, áldozatot igénylő két évig (2017-2018) tartó munkát Ft. Msgr. Geréd Péter pápai káplán, Beszterce-i főesperes-plébános kezdeményezte, irányította és nagyon sok utánajárással vitte jó végre kül- és belföldi jótevők, valamint a szentmátéi hívek segítségével.

Az 1892-ben épült templom, melynek Alexandriai Szent Katalin a védőszentje, fennállása óta nem esett át ilyen nagymértékű felújításon. Az általános javítás, restaurálás folytán megújult a templom külseje és belseje, új vakolást,festést, padló csempét, tizenkét új ablakot kapott az épület, megújult a villanyhálózata ,és restaurálásra kerültek az ajtók. Az oltár, a szobrok, festmények, a padok is újításon estek át.  A templom előtt több mint harminc új vasbeton lépcsőt öntöttek, hidat, új járdákat. A templomtér köré több mint 200 folyóméter, hosszú igényesen megmunkált, szép, időtálló vadonatúj kerítést készítettek . A bejáratnál egy nagyon szép négy méter magas domború bronz „korpussal” ellátott új gránit feszület is helyet kapott. Ezen kívül megújult a templom alatt lévő kripta is, mely hajdanán – e templom építőinek – a katolikus szárhegyi Lázár grófok temetkezési helyeként szolgált, közülük többen itt nyugszanak. A templomon most is áll a felirat „1892 építette a szülei és kedves bátyjuk emlékére gróf Lázár János és gróf Lázár Árpád”.

 E nagy, történelmi jelentőségű munkálatot, a templom megáldását a három nyelven bemutatott (magyar, román, német) ünnepi, püspöki szentmise koronázta meg, melyet Ft. Msgr. Dr. Jakubinyi György  gyulafehérvári római-katolikus érsek úr főcelebrált 16 pap, éspedig 11 kat. pap, egy ort. pap, három ref. lelkész és egy szász evang. lelkész társaságában. Töttösy Norbert Levente Beszterce-i kántor, Kinda Péter és Jakab Endre kántorok segítségével végezte a kántori szolgálatot. Ezenkívül részt vett az ünnepségen a megye főtitkára, a megye RMDSZ elnöke, Szentmáté polgármestere stb.

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a templom felújításához. Deo Gratias!