2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
6°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

2018-ban a szabadságharc kitörésének kerek évfordulóját ünnepeltük!

„Testvéreim! A pillanat, melyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul, haladnunk, boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Követeljük jogainkat, melyet eddig tőlünk elvontak, s kívánjuk, hogy legyenek azok közösek mindenkivel.”

A márciusi ifjak kiemelkedő személyiségei Petőfi Sándor és Jókai Mór szavait idézve, nemzeti ünnepünk alkalmával, az 1848-as szabadságharc kitörésének 170-ik évfordulóján ünnepi műsort szerveztek Besztercén, március 15-én a Kultúrpalotában. Az esemény színvonalát a zselyki Hagyományőrző tánccsoport és az 1995-ben alakult Napsugár néptánccsoport, a Maros művészegyüttes utánpótlási csoportja emelte, valamint az Andrei Muresanu Főgimnázium díákjainak, Müller Ágnes és Orbán Attila szavalata és Zoltán Kriszta alkalomhoz illő nótái.

E jeles napon, a nagyvilág minden sarkában, ahol magyar érzelmű szív dobog, tisztelettel hajtanak fejet azok emlékére, akik félelmet nem ismerve, nemtől és életkortól függetlenül az annyira áhított „szabadságért” szálltak síkra.  

Az ünnepi műsort megelőzően köszöntő beszédet mondott: Ovidiu Teodor Cretu, Beszterce megye jogú város polgármestere, Ciprian Oprea Ceclean, Beszterce-Naszód megye alprefektusa, Antal Attila, Beszterce megye jogú város tanácsosa, Puica Vasile, a Beszterce-Naszód megyei tanács alelnöke, Székely István, az RMDSZ ügyvezető alelnöke, Antal István János, parlamenti képviselő.

Décsei Atilla, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke köszöntő beszédét követően, tolmácsolta Kelemen Hunor, szövetségi elnök üzenetét:

„Tisztelt ünneplő közösség, magyar honfitársak!

Március 15. a magyar szabadságharc napja. 170 évvel ezelőtt eljött a cselekvés pillanata, és kitört a szabadságharc, amelyre ma is igazodási pontként, világító toronyként tekintünk. Március 15. alkalom a megemlékezésre, és útkeresés a bizonytalanságban.

Legszentebb forradalmunk, mert teljes nemzeti egyetértés övezi. Történeti tablóján mindenki megtalálja a maga helyét és a maga hősét. A radikálisok Petőfi Sándort, az ellenállók Táncsics Mihályt, a romantikusok Jókai Mórt.

Ez így van rendjén. Március 15. összeköt bennünket, magyarokat, annak ellenére, hogy sok olyan kérdés van, amelyben megoszlik véleményünk.

2018-ban a szabadságharc kitörésének kerek évfordulóját ünnepeljük. Ma ugyan nem kell kivont karddal csatába vonulnunk, értékeinkért és érdekeinkért harcolnunk kell. Szolgálnunk kell a hazát, magyarságunkat, ha ez mást és hatványozott feladatokat jelent kisebbségi létben. Annak az országnak a fejlődéséhez, haladásához is hozzá kell járulnunk, amelyben élünk, amelyben boldogulni akarunk ezután is.

Tudjuk, hogy mit akarunk, és ezt minden alkalommal el kell mondanunk. Kollektív jogaink biztosítását kérjük, és elvárjuk Romániától, hogy legyen víziója, elképzelése arról, merre kellene haladnia – mert ma céltalan ez az ország, irányt vesztve sodródik. A román politika nem a tudatos tervezésről, hanem az egymás elleni harcról ismerszik meg.

Ez nincsen rendjén. Ha a román társadalom képviselői nem kezdenek komoly párbeszédet a jövőről, a 2018-as esztendő is úgy telik el, mint az uniós csatlakozás utáni tíz: nem alkotunk sem újat, sem maradandót.

Az 1848-1849-es szabadságharcot kiegyezés követte. Mi, magyarok ma is kiegyezésre törekszünk. Ki kell egyeznünk abban, hogy Romániának ugyan a neve román, valójában több nemzetiség közös országa. És ki kell egyeznünk abban is, hogy semmit sem ér a haza szolgálata, ha nem járulunk hozzá az ország fejlődéséhez, közös jövőnk építéséhez.

2018-ban legyen józanság, több az egyenlőségből, a szabadságból és a testvériségből!”

            Az esemény szervezői az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete, a Besztercei MADISZ és a Pro Hereditatem Egyesület, támogatója az RMDSZ ügyvezető elnöksége.