2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
7°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

A kérések nem csupán meghallgatásra, hanem orvoslásra találnak

Ifjúsági színekből választottak elnököt Cegőtelkén

Eleget tett a tavalyi évben tett ígéretének az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete, amikor a cegőtelki magyar közösség azzal a kéréssel fordult Décsei Atilla, megyei elnökhöz, hogy a közösségnek szüksége van huszonhárom padra a helység kultúrotthonába. 2018. március 14-én sor került a padok hivatalos átadására Cegőtelkén.    

Erre az időpontra volt kitűzve a cegőtelki RMDSZ tisztújító közgyűlése is. Décsei Atilla, megyei elnök ismertette, hogy köszönettel tartozik a leköszönő elnöknek, Dohotár Csabának, aki mandátuma alatt arra törekedett, hogy a cegőtelki közösséget összetartsa és segítse, de továbbra nem vállalja a tisztség betöltését. Ezekután ismertette az elnök szerepének a fontosságát, hiszen „a helyi elnök egy kapocs ember. Ő tartja a kapcsolatot a megyei RMDSZ szervezetével, ő ismeri a legjobban a közösség gondjait, helyzetét és bármilyen probléma merül fel, együtt kapjuk meg rá a megoldást.”  – ismeretette a megyei elnök, majd hozzátette „köszönetemet fejezem ki az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezet nevében az ifjúságnak, a Besztercei MADISZ-nak és Oltean Csongornak, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnökének, akinek a közbenjárásával sikerült kivitelezni a padok beszerzését.”

Pásztor Loránd, cegőtelki református lelkipásztor megköszönte a cegőtelki magyar közösség nevében, hogy a kérésük nemcsak meghallgatásra, hanem orvoslásra is talált. Továbbá választ adott arra a gyakran megfogalmazott kérdésre, hogy „mit ad az RMDSZ?” – „nem csak várni kell, hanem mindenkinek az a feladata magyarként, hogy adni próbáljon, mert az, aki adni próbál és nem csak más könyörületéből próbál megélni, az sokszorosan visszakapja. Ugyanakkor példa arra, hogy mit az RMDSZ, itt vannak ezek a padok, amelyek a mai naptól már használhatók, továbbá egy 2500 lejes támogatás a cserhalmi ünnepségünk megszervezésére, amely összeget az elnök úr közbenjárásának köszönhetően, a Megyei Tanácstól kapunk majdés sorolhatnám.” Mindemelett az elnöki tisztség betöltésére Dohotár Szilárdot nevesítette a lelkipásztor, akit egyhangúan megszavaztak a jelenlévők.

Jelen volt Décsei Atilla, megyei elnök, Zoltán-Sipos Tímea, a Besztercei MADISZ elnöke és Máthé Loránd, ifjúságért és médiáért felelős ügyvezető alelnök.