2024. április 23. (kedd) -
Béla
napja Beszterce
17°C
1€
= 4.9762 lej
      
= 5.7698 lej
      
100HUF
= 1.2629 lej
      
1$
= 4.6699 lej
      

Mi leszek, ha nagy leszek?

„Mi leszek, ha nagy leszek?” című különböző életpályákat bemutató interaktív előadássorozat  került megszervezésre március 2-án 11:00 órai kezdettel a Besztercei Magyar Diáktanács és a Besztercei Magyar Demokrata Ifjúsági Szövetség által. Az eseményen egyetemisták, főiskolások és frissen végzett munkába állt fiatal előadók mutatták be egyetemüket, főiskolájukat. A rendezvény, amely a Besztercei Református Gyülekezeti Központban került megrendezésre, a XI-es és XII-es diákokat célozta meg.

            Amint vége a gimnáziumi éveknek, a mondás szerint kezdődik a „nagybetűs élet”. Azok a diákok, akik nemrég még az iskola padjait „koptatták”, az érettségi remélhetőleg sikeres teljesítése után, és tovább szeretnének tanulni, egy hatalmas ismeretlen világba csöppennek. Hogyan tovább? Mi lenne a jó megoldás? Melyik egyetem a nekem való? Egyetem vagy főiskola? Reál vagy humán? Maradni itthon vagy inkább Kolozsvár, Marosvásárhely vagy a merészebbek kedvéért a külföld a jobb megoldás? Ha pedig megvan a kiszemelt egyetem, következnek a többi kérdések…Hol lakjam? Bentlakásban vagy kinnlakásban, házinéninél vagy kollégiumban? Mi az a kreditrendszer? Özönlenek a kérdések, amelyekre sokan nem tudják a választ.

Amikor több idővel ezelőtt megszületett az ötlet, egy ilyen interaktív előadássorozat kivitelezésére, pont ezekre a kérdésekre szerettek volna válaszokat nyújtani a rendezvény szervezői. A cím „Mi leszek, ha nagy leszek?” magában hordozta az egész rendezvény kvintesszenciáját. Az előadássorozatot, amelyet Pap Noémi XII-es diák és programfelelős moderált, ünnepi köszöntő beszédekkel kezdődött. Elsőként Zoltán-Sipos Tímea, a Besztercei MADISZ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, aki elmondta: „Diákkoromban kezdtem a közösségi munkát, amikor felkértek, hogy az akkori diáktanácsot vezessem. Haton kezdtük akkor és mandátumom végére már 43-án voltunk. Egy nagyon jó csapattal együtt dolgoztam. Ez azt bizonyítja, hogy akarattal és sok munkával ellehet érni a célokat, még akkor is ha nincs rá magas költségvetésed. Rengeteg eseményt szerveztünk a diákoknak és nagyon szerettük a líceumi éveket”, majd hozzátette “Ha tanácsot kellene adnom nektek, akkor azt javasolnám, hogy tanuljatok tovább, figyeljetek oda az érettségire, továbbá éljétek ki a líceumi és egyetemi éveket. A tanulás mellett szórakozzatok, vegyetek részt minél több közösségi eseményen”. Őt, a felszólalók rendjén Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke követte. Az elnök úr kifejtette „Én is szórványból származom, medgyesi vagyok. Teljes mértékben szívügyem a besztercei helyzet. Nagyon szeretek a szórványban, nagyon szeretek a körötökben lenni, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az elmúlt fél évben már hat alkalommal látogattam meg Beszterce-Naszód megyét”. Ezek után a MIÉRT elnöke, a saját életéből felhozott példákkal támasztotta alá, hogy milyen jók tudnak lenni, a líceumi és egyetemi évek. Mindenkit arra buzdított, hogy azt az életpályát kövesse, amit szeret. „Ha azt teszed, amit szeretsz, akkor sosem kell dolgoznod” – zárta beszédét az országos ifjúsági szervezet elnöke.

Továbbá Antal Attila, az Andrei Mureşanu Főgimnázium igazgató helyettese következett. Az igazgató úr az iskola és a DATURA egyesület nevében köszöntötte a jelenlevőket. Beszédében arra buzdította a végzős diákokat, hogy tanuljanak tovább magyar nyelven, és tudásukkal felvértezve térjenek haza és erősítsék a szórványt. Amennyiben így tesznek, nem kell a jövőtől tartani a szórvány megyékben.

Az igazgató urat Bukur Tamás, a MAKOSZ elnöke követte. Ő a saját tapasztalatait osztotta meg a jelenlevőkkel, hiszen első éves egyetemista Kolozsváron. A MAKOSZ elnöke elmondta, hogy a tanulmányi éveket, úgy a legjobb „átélni”, ha az ember a tanulás mellett nem unatkozik, hanem aktív életet él, és bevonja magát minél több eseménybe.

Végezetül, de nem utolsó sorban Décsei Atilla, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke is megfogalmazott néhány jó tanácsot a fiatalok szamara. Gratulált az ifjúsági szervezeteknek, hogy megszervezték e nagyszabású eseményt. Beszédében elmondta, hogy  hinni kell az álmokban és azokat kell követni. “Amennyiben ezt teszitek, bizonyosan eléritek céljaitokat. Az életre való jó felkészülés, az iskolában szerzett tanulással alapozható meg. Az itt szerzett tudás, alapja lesz annak, amire a „nagybetűs” életben lehet majd építeni. Nekünk, itt Beszterce-Naszód megyében az a feladatunk, hogy az iskolásoknak biztosítani tudjuk a minőségi magyar oktatást. Ezt tettük eddig is és ezután is erre törekszünk.” – fogalmazott a megyei elnök.

A felszólalások után következtek az előadók bemutatásai. A szervezők 14 olyan fiatal előadót hívtak meg, akik a mindennapi élet különböző mesterségeit választották.

Ohler Róbert –  Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem: Gyógyszerészeti kar,  gyógyszerészeti szak;

Móriczi Renáta – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem: Általános orvosi kar;

Szilágyi Annamária – Babeș-Bolyai Tudományegyetem: Pszichológia és Neveléstudományok kar,gyógypedagógia szak;

Rémán Júlia-Éva –  Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem: Általános orvosi asszisztens kar (nővér képző);

Gönczel Renáta – Kolozsvári Műszaki Egyetem: Építészeti kar;

Máthé Attila –  Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem: Balneo-fiziko-kinetoterápia és rehabilitáció szak; 

Szekeres Ilma – Babeș-Bolyai Tudományegyetem: Jogtudományi kar; 

Gedő Ruben Olivér –  Babeș-Bolyai Tudományegyetem: Földrajz kar, turizmus szak; 

Vaida Henrietta-Ibolya –  Babeș-Bolyai Tudományegyetem: Bölcsészettudományi kar, magyar-angol szak;

Biró Alpár – Protestáns Teológiai Intézet: Lelkészképző szak;  

Fülöp Beáta – Babeș-Bolyai Tudományegyetem: Pszichológia és Neveléstudományok kar;  

Parti János –  Babeș-Bolyai Tudományegyetem: Magyar Földrajzi Intézet, Földrajz és Területfejlesztés szak; 

Füstös Olivér – Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem: Fogorvosi kar, fogtechnika szak;

Cete Szilveszter – Babeș-Bolyai Tudományegyetem: Testnevelés és Sport kar;

 

E nagyszerű, a fiatalok számára oly fontos esemény nem jöhetett volna létre a Besztercei DATURA Egyesület, Communitas Alapítvány és az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete támogatása nélkül. Az esemény partnerei a MIÉRT és a MAKOSZ voltak. Köszönetet mondunk továbbá a Besztercei Református Egyháznak, és annak lelkipásztorainak Nt. András Péternek és Nt. Lőrincz Attilának.