2024. április 23. (kedd) -
Béla
napja Beszterce
15°C
1€
= 4.9762 lej
      
= 5.7698 lej
      
100HUF
= 1.2629 lej
      
1$
= 4.6699 lej
      

Váltsuk meg a világot!

Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom

Váltsuk meg a világot!

Az RMDSZ Nőszervezet a nők elleni erőszakra hívja fel a figyelmet, és „csak” annyit vár el mindannyiunktól, hogy váltsuk meg a világot. Ezzel az üzenettel, felhívással rajtol a szervezet NEEEM – Nők Elleni Erőszak Elleni Mozgalom – című kampánya, melynek célja elsősorban tudatosítani és tájékoztatni egy létező és súlyos társadalmi jelenségről, hosszútávon pedig a szükséges törvénymódosítások és tudatosítás által mentalitás-váltást kieszközölni.

A család a legkisebb társadalmi egység, anyából és legalább egy gyerekből áll. Ha a családra gondolunk ideális esetben elégedett, harmonikusan együtt elő felnőttek és gyerekek képet idézzük. A jól működő család biztonságot, védelmet, támaszt, intim légkört nyújt tagjainak, nyitott a külvilág hatásaira. Arra hivatott, hogy tagjait a külvilágban elszenvedett kudarcok, érzelmi sérülések feldolgozásában segítse.

               A család az életre készíti elő. Sok család kifele harmonikusabb képet igyekszik mutatni a valóságnál, erőszakos belső történései sokéig, rejtettek maradnak. A családon belüli erőszak az utóbbi évtizedekben vált vizsgálatok, kutatások tárgyává, a gyerekek testi bántalmazásától egészen az érzelmi elhanyagolásáig, fókuszba került a házastárs elleni erőszak, valamint a szexuális zaklatás.

              A családi erőszak egyike az egyén autonómiáját, emberi méltóságát, mentális és testi egészségét sértő jelenségének. Beck szerint: egy civilizált társadalomban sehol nem törnek ki olyan drámai módon az elszabadult indulatok, mint a családón belül”.

              A családon belüli bántalmazásról nem rendelkezünk reális ismeretekkel, azonban azt tudjuk, hogy nem ritka jelenség a mai társadalomban.

            Azért, hogy a családon belüli erőszak súlyosságát és egyre nagyobb elterjedését érzékeltetni tudjam, ismernünk kell pár statisztikai adatokat:

·         a családon belüli erőszak a 16-44 éves közötti nők körében vezető halál ok, kielőzvén a rák és a közúti balesetek okozta halélesetek számát;

·         egy tanulmány adatai szerint a 25-44 éves közötti nők betegségeinek 20%-a családon belüli erőszak következtében jött létre;

·         az európai unióban 5 nő közül legalább 1 szenvedett férje vagy partnere bántalmazása miatt;

·         Romániában minden héten egy nő meghal a családon belüli erőszak következtében.

          Felsorakoztathatunk bizonyos tényezőket, melyek hozzájárulnak a családon belüli erőszak létrejöttéhez, viszont tudnunk kell, hogy a bántalmazás előfordulhat bármelyik családban (kortól, helyzettől, társadalmi állapottól, iskolázottságtól, nemzetiségtől, vallástól függetlenül). A magas társadalmi státusszal és felsőfokú végzetséggel rendelkező családok esetében, az erőszakos belső történések sokáig ismeretlenek lehetnek. Azért is mert a férj kitűnően álcázza társadalomban a valódi személyiséget, sok gondoskodó és szerető férjként szokott viselkedni, ugyanakkor az ismertek körében mozgó nők is sokkal nehezebben vállalják a valóságot.

            Azok a tényezők melyek a családon belüli erőszak esetében többször fellelhetőek a következők:

– iskolázottság hiánya;

– munkahely hiánya;

– anyagi gondok;

– túlzott féltékenység;

– drog és alkohol fogyasztás;

– a nők anyagi függősége;

– vallási normák;

             A családon belüli erőszak ciklushoz következő, 3 szakaszt szokott elkülöníteni.

1.      Periódus, amikor a feszültségek elmélyülnek, a házastársak közötti veszekedések sűrűsödnek és súlyosbodnak. A férj különböző okokat keres arra, hogy verbális agresszióját megmagyarázza (túl kövér, túl sovány a felesége, nem jó az étel, nincs tisztaság a házban).

2.      Ezt követi a fizikai erőszak, általában akkor jelenik meg, amikor a férj semmilyen más módszert nem talál arra, hogy a hagyománynak megfelelően uralja a családot, egyedül hozza meg a döntéseket, egyszóval kontrol alatt tartson mindent. Az erőszak lényegében a kontrolról, dominanciáról, uralomról szól.

3.      A bántalmazást a mézeshetek” periódus követi, ilyenkor a férfi úgy viselkedik, mint aki bánja előbbi magatartását, ezért bocsánatot kér, ajándékokkal halmozza el a nőt, biztosítja őt minden szeretete felől. A legtöbb esetben a nőknek ez éppen elég, hogy tovább tűrjon, hogy újra reménykedni kezdjen. 

         Mindegyikünk kötelessége bátorítani, támaszt nyújtani, a megfelelő információkat szolgáltatni azoknak a nőknek, gyermekeknek akiknek a családi erőszak életük mindennapi része, azért, hogy képesek legyenek a csendet megtörni, az állandó rettegésből, félelemből elmenekülni, új életet kezdeni. Minden ember alapvető joga, hogy jó biztonságban, szabadságban, erőszakmentesen éljen.

         Zárógondolat ként meg annyit szeretnénk elmondani, hogy a legszebb ajándék, amit gyerekünknek adhatunk egy boldog házasság. Ezt sose tévesszük szem elöl.