2024. május 18. (szombat) -
Erik, Alexandra
napja Beszterce
10°C
1€
= 4.9751 lej
      
= 5.8059 lej
      
100HUF
= 1.2827 lej
      
1$
= 4.5879 lej
      

Reformáció 500

Dr. Ábrám Zoltán, az EMKE országos alelnökének kiállítását tekinthették meg a résztvevők október 25-én a Besztercei Magyar Házban. Az ünnepségen részt vett Décsei Atilla, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke, nt. Molnár Helén sajószentandrási lelkipásztor, nt. Székely Botond tekei lelkipásztor, nt. Kenderessi István nagysajói lelkipásztor, valamint nt. Kelemen Sándor besztercei baptista lelkész.

A tárlat anyagát 41 kép teszi ki, amely részletes bemutatásra került az előadás során. A Protestáns Teológia Intézet dísztermének szószékével kezdődött a magas színvonalú esemény, ahol Erdély templomait és temetőit ábrázoló képeket is láthattunk. Jó érzés volt látni megyénkből is templomokat, mint például Szentmáté, Újős, Mezőerked, Bethlen és Somkerék. A képek között látható a kolozsvári protestáns teológia 1955-56-os tanév végzősei, kiemelném Nagy Emesét, a későbbi ft. Csiha Kálmánné püspök asszonyt, aki példásan szolgálta az egyházat és híveit.

A kiállító termet egy pár órára díszítették a tekei, mezőerkedi, nagysajói, szentandrási kegytárgyak és régi értékes terítők. A lekészek bemutatták a gyülekezeteikből hozott értékeket. Jó érzés volt látni egy nagy asztalon a klenódiumokat gyönyörű terítőkön elhelyezve. Az ünnepség végén a résztvevők elénekelték az Erős vár a mi Istenünk című zsoltárt, orgonán kísért Jakab-Ilyefalvi Zsolt. Ez utón is köszönetet mondok a lelkészeknek, kántornak, a Magyar ház munkatársainak és mindenkinek, aki segített ezt a kiállítást megszervezni.

További képek itt.