2024. április 23. (kedd) -
Béla
napja Beszterce
17°C
1€
= 4.9762 lej
      
= 5.7698 lej
      
100HUF
= 1.2629 lej
      
1$
= 4.6699 lej
      

Tisztelet hőseinknek!

Immár 9-dik alkalommal emlékeztünk a szeretfalvi Honvéd sírkertben pihenő hőseinkre, folyó év szeptember 30-án, egy gyönyörű szép őszi napon. Most is, mint minden évben eljött a csíkszeredai Lázár család, akik az ott nyugvó hősők egyikeinek a leszármazottjai. A megemlékezés az Andrei Muresanu Főgimnázium diákjainak gyönyörű irodalmi összeállításával kezdődött, majd ezt követte az ünnepség egyházi része, Ft. Geréd Péter főesperes és Kelemen Sándor lelkipásztor szolgálatával.

A megemlékezés koszorúzással folytatódott, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szerevezetének részéről Antal Attila és Plesch Katalin ügyvezető alelnökök vettek részt, valamint a Lázár József honvéd fia és dédunokája. Megható pillanat volt, amikor a Lázár család elhelyezte a kegyelet virágait, a koszorún 25 virág volt, a 25 ott pihenő honvéd részére és 25 mécsest is hoztak.

A hősők tiszteletére felállított emlékmű létrehozásáról Szilágyi János, egykori prefektus beszélt, kiemelve gyermekkori emlékeit. Ő és Koszorús Zoltán, egykori városi elnök sokat jártak,  amíg a román kormány jóváhagyását és anyagi támogatását megkapták. Továbbá felszólalt Lázár Zoltán, aki családja nevében megköszönte az megyei RMDSZ gondoskodását.

A megemlékezés a székely himnusz és a nemzeti imánk éneklésével zárult. A Lázár család szeretetvendégségre hívta meg a jelenlévőket, közben elbeszélgettünk a jövő évi 10-dik tisztelgésről.

Ez úton is köszönetet mondok Dari Csaba, válalkozónak, aki saját költségén felújította az emlékművet és lefestette a kerítést. Hálás köszönet Antal Attila, az A.M. Főgimnázium aligazgatójának a segítségért, továbbá Sztankovszky Zsuzsa tanárnőnek, a diákok felkészítéséért, valamint Bocskai Eliza, Kerekes Norbert, Pop András és Orbán Attila diákok kiválló szerepléséért, Máthé Loránd és Parti János, a Besztercei MADISZ képviselőinek az esemény megvalósításáért és nem utolsó sórban Décsei Atillának, a szervezet megyei elnökének. Bizzunk a jovoben!” – vélte Plesch Katalin, a Pro Hereditatém Egyesület elnöke.