2024. május 18. (szombat) -
Erik, Alexandra
napja Beszterce
9°C
1€
= 4.9751 lej
      
= 5.8059 lej
      
100HUF
= 1.2827 lej
      
1$
= 4.5879 lej
      

Vakációs Bibliahét Besztercén

 Áldásos tevékenységet, szép Vakációs Bibliahetet szervezett a besztercei Református Egyház 2017. augusztus 21 és augusztus 25 között óvodások és kisiskolások számára a Református Gyülekezeti Központban. A hollandiai (KOEN) Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány felvidéki munkacsoportja által kidolgozott 2017– es Vakációs Bibliahét programjának alapgondolata Isten iránti hűség és ragaszkodás volt.  Az érdeklődést keltő kedves rajzos plakáton olvasható jelmondat is “Hű, ha ” Istenhez való hűségre utalt. A témához kapcsolódó bibliai történeteket „Dániel próféta könyve” szolgálta. A naponta feldolgozott más és más élettörténetekben az Istenhez hű Dánielről és még három társáról van szó, akiket  Nakukadneccar király idejében Jeruzsálemből Babilonba hurcolnak. A rabul ejtett fiatalok betartják Isten törvényét, nem esznek a király eledeleiből. Zöldséget fogyasztanak és erősebbek, okosabbak lesznek mindenkinél, mert ők Istentől kapnak erőt és bölcsességet. Legyünk mi is hűek, ragaszkodjunk Isten igéjéhez, olvassuk a Bibliát. Amikor a király álmát kell megfejteni, Dániel három társával Istenhez imádkozik, és Isten segít. Dániel megfejti a király álmát, ezért a király megjutalmazza őt, Babilon kormányzójává teszi és megkegyelmez a bölcseknek. Dániel pedig azt kéri a királytól, hogy három barátját is rendelje szolgálatba Babilonban. Mi is felelősek vagyunk a mellettünk élőkért, figyeljünk társainkra, segítsünk az arra rászorulókon. Dániel és társai nem hódolnak az aranyszobor előtt, ezért tüzes kemencébe kerülnek. Isten ott is velük van és megsegíti, megmenti őket.  Az Úr, akihez Dániel hűséges és hozzá szüntelen imádkozik, még az oroszlánok verméből is kimenti Dánielt. Töltsünk mi is időt mindennap az Úrral, imádkozzunk, legyünk hűségesek Istenhez. A heti aranymondás is az egész életet átfogó hűségről szólt: „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját” (Jel 2,10).  Az igazi koronát az kapja, aki Istent szereti, hozzá ragaszkodik és tanításait megtartja. A gyermekek odaadással figyeltek, aranymondásokat, Isten nevét dicsőítő zsoltárokat, dallamos keresztyén énekeket tanultak, a kérdésekre bátran, őszinte szívvel feleltek, szorgalmasan dolgoztak munkafüzeteikben, festettek, rajzoltak. Vidáman énekeltek kedvelt gyermekdalokat és örömmel játszottak hagyományos népi gyermekjátékokat.  Ötletes kézügyesség – és kreativitásfejlesztő alkotásaik a tanulás színhelyén kiállítás tárgyait képezték. A reggeli történetben megjelenő Bogáncs és Boróka, Bálint gazda nyáját őrző hűséges pulikutyái a tábor kedvencei lettek. A gyermekek körében ott voltak lelkes  fiataljaink  András Ildikó, Demeter Noémi, Fazakas Emőke, és Székely Hunor középiskolások is, akik aktívan részt vettek a napi tevékenységeken. Szeretetteljes segítségüket, szolgálatukat szívből köszönjük. Megköszönjük a szervezők, szülők, nagyszülők szeretetvendégségét, amelyben a szünetekben részesültünk. Testi  táplálékunk  volt a svéd ropogós kenyér, a pástétomos és lekváros szendvics, a pizza, az ízletes,  friss kerti paradicsom, a finom erdeigyümölcs tea és az üdítő, a desszert, a zamatos  nyári gyümölcs:  alma, szilva, dinnye, szőlő. A meglepetés a születésnapi torta volt, a reformáció 500. évfordulója tiszteletére. Tisztelettel köszönjük András Péter Tiszteletes Úrnak, hogy nagy szeretettel fogadott és otthont biztosított a kedves gyermektábornak. A tanulási hangulat nagyon jó volt. Mindenki vidáman távozott haza és örömmel érkezett vissza. Köszönettel és elismeréssel tartozunk Andrásné Szőcs Ildikó Tiszteletes Asszonynak a szép tevékenységéért, akinek irányításával a táborozó gyermekek Isten iránti hűség fontosságáról tanultak. Hálás szívvel köszönjük Lőrincz Melinda Tiszteletes Asszonynak a sok – sok szép fényképet, a gyermekekkel való kedves, figyelmes foglalkozását és testi táplálékukkal való törődését. Én is, a cikk írója, szívből örülök, hogy jelen lehettem a táborban. Köszönöm a gyermekeknek, hogy szépen tanultak, jók és ügyesek voltak. Nagyon szép volt velük együtt lenni. „Áldjad én lelkem az Urat és ne feledd, mennyi jót tett veled” (Zsolt 103,2). Istené legyen a hála és dicsőség.