2024. május 18. (szombat) -
Erik, Alexandra
napja Beszterce
10°C
1€
= 4.9751 lej
      
= 5.8059 lej
      
100HUF
= 1.2827 lej
      
1$
= 4.5879 lej
      

Szentmáté-Alsózsolca-Pelsőc testvér települések

Jelentős és fontos nap volt január 25.-e a Mezőség peremén elhelyezkedő Szentmáté község lakóinak és elöljáróinak. A csípős januári hidegben, az új óvoda impozáns épülete előtt, lassan gyülekezni kezdtek az autók. Rég várt és tervezett alkalomra került sort. A sok háttérmunka eredményeképpen, végre minden készen állt arra, hogy Szentmáté község újra aláírja, ha úgy tetszik meghosszabbítsa testvér kapcsolatát a magyarországi Alsózsolca városával. Emellett egy új településsel is kapcsolatot kössön, a felvidéki Pelsőc községgel, ahol szintén kisebbségben élnek magyar testvéreink. A testvér város/község elöljáróit már az óvoda kapujában fogadta Szentmáté polgármestere és a helyi önkormányzati képviselők nagy része. Ezek után az óvoda egyik előadó termében, a három himnusz meghallgatása után a három település polgármesterének beszéde hangzott el.

Elsőként Vasile Encian, szentmátéi polgármester elmondta: ”Alsózsolca városával 2012 január 12.-én írták alá az első testvér-települési megállapodást. Az az együttműködés, mely 5 évre szólt, igen gyümölcsöző volt Szentmáté községnek, mind adminisztratív, mind kulturális, mind pedig oktatási és turisztikai szempontból. Az elmúlt 5 évben számos együttműködés valósult meg: a két település közti tapasztalatcsere, a gyerekek számára nyári tábor szervezése, amelynek keretén belül a gyerekeknek lehetőségük volt megismerkedni a fogadó ország sajátosságaival, kultúrájával és hagyományaival. Ezáltal, határon átnyúló ismeretségek és barátságok jöttek létre.” Szentmáté polgármestere hozzátette:” A mai napon létrejött közös megállapodás, múlt év nyarán fogalmazódott meg, mikor is Szentmáté község küldöttsége részt vett a magyar nemzeti ünnepen. Ekkor megegyezés született az alsózsolcaiakkal a testvér települési kapcsolat folytatásáról. Itt találkoztak ugyanakkor Pelsőc település küldöttségével is (velük Alsózsolca testvér települési egyezményt írt alá már 2006-ban), akikben megfogalmazódott azon óhaj, hogy ők is testvér-települési kapcsolatot, ápoljanak Szentmátéval. E kérésnek eleget téve, a képviselőtestület egyhangú támogatása mellett jöhetett létre ez az egyesség.” Szilágyi László, Alsózsolca városának polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, majd felszólalásában alátámasztotta a szentmátéi polgármester által mondottakat. Ezek után hozzátette:” Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk. Úgy gondolom, hogy óriási jelentősége van az emberi kapcsolatoknak a mindennapokban, függetlenül attól, hogy a határ melyik részén élünk. Ezen kapcsolatok ápolásában az Európai Unió is jó példát mutat számunkra, hiszen elősegíti e földrész, a Kárpátmedence fejlődését. A polgármester úr hozzátette: „Nagyon fontos fiataljaink számára, hogy megismerjék a környező országokban levő testvér települések lakóit, azok mindennapjaival szembesüljenek, ezáltal bővítve látókörüket. E kapcsolatok mindenikünk fejlődését szolgálja.” Utoljára, de nem utolsó sorban, Pelsőc község polgármester asszonya, Susán Iveta szólalt fel. A polgármester asszony elmondta:”Nagy öröm számomra, hogy életemben először itt lehetek az önök gyönyörű országában, mint Pelsőc község polgármestere. Nagy pillanat ez Pelsőc község történelmében is. A mai napon egy régi barátság megerősítése és egy új barátság kezdete jön létre. A polgármester asszony ismertette a Pelsőc község és Alsózsolca városa közötti partnerségi együttműködés, közel negyven évre nyúló közös történelmét, majd hozzá tette: „Megtiszteltetés jelent számomra, hogy én lehetek az a polgármester, aki megköti ezt a számunkra fontos köteléket. Pelsőc történelmében ez az első olyan kapcsolat, amelyet egy erdélyi településsel kötünk meg. Nagy izgalommal tölt el, hogy ezáltal megismerhetjük egymás hagyományait, szokásait. Ez egy határozott lépés a fejlődés felé, és ez által lehetőség nyílik a jó emberi, baráti és családi kapcsolatok kiépítésére.

A felszólalások után, a három település polgármestere aláírta a testvér települési szerződést. Ez által Szentmáté és Pelsőc meghosszabbította Alsózsolcával, az 5 évvel ezelőtt elkezdett partnerségi kapcsolatát. Szentmáté és Pelsőc pedig új testvér települési kapcsolatot kötött egymással.

A rangos eseményt díszvacsora követte, melynek egyik fénypontja a magyar motívumokkal és a három ország zászlajával díszített torta felszolgálása volt.

Reméljük egyre több Beszterce-Naszód megyei település követni fogja Szentmáté község példáját és majd a jövőben testvér-települési kapcsolatokat fog kötni, magyarországi és más „kárpátmedencei” országok településeivel.

Több képet >>> ITT <<< láthat az eseményről!