2024. junius 16. -
Jusztin
napja Beszterce
16°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.9174 lej
      
100HUF
= 1.2500 lej
      
1$
= 4.6576 lej
      

Iskolatáska

Közlemény

Az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezete örömmel tájékoztatja, a megye magyar lakta lakosságát, s ezen belül az idén nulladik és első osztályba induló iskolásokat és azok szüleit/gyámjait, hogy idén is elindítja a megyében a magyarul tanuló diákok számára az „Iskolatáska” programot. A hetedik alkalommal indított program célja, hogy jóminőségű, alap tanszerekkel (tolltartó, írószerek, vízfesték, füzetek) ellátott iskolatáskát juttasson el, minden olyan magyarul tanuló gyermeknek, aki most kezdi az iskolát. Az idén az előző évektől eltérően az első osztályosok mellett, a nulladik osztályosok is részesülnek a programban. Az iskolatáska programot a Beszterce-Naszód megyei RMDSZ, az RMDSZ helyi szervezetei és önkormányzati képviselői valamint az RMDSZ által alapított Communitas Alapítvány támogatja.

Ezúton is megkérjük a szülőket/gyámokat/nagyszülőket, hogy gyermekeiket magyar iskolába írassak. Tévhit az, hogy más nyelvű tanintézményben a gyermek jobban érvényesül, mint ahogy az is, hogy a magyar iskola nehezebb. Magyar gyermeket, magyar iskolába!
Az alábbiakban pár alapérvet gyűjtöttünk össze, érdemes elolvasni, megfontolni és okosan cselekedni…

Magyar gyermeket magyar iskolába! Miért is?

– A magyar iskola a gyermek anyanyelvének, kultúrájának gyökereit őrzi, ápolja, erősíti.
– A magyar iskola évezredek viharit álló példaképekkel nevel, akiknek szellemiségét is átadja: mint például: Szent István, Mátyás király, Zrínyi Miklós, Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Fábry Zoltán, Esterházy János.
– A magyar iskola a magyarság jövőjében való hitre nevel, miközben a magyarság hagyományait ápolja.
– A magyar iskola az örök emberi értékek közvetítésével igényességre nevel, mivel a magyar és az európai műveltsége ötvözetét tanítja meg a gyermekekkel.
– A magyar iskola igényességre és hűségre nevel az ember, a nemzet és az emberiség iránt.
– A magyar iskola pedagógusai nem átnevelő idegenek, de sajátjuknak vallják a nyelvhűség követőit.
– A magyar iskola a magyar kisebbség életrevalóságát és megújulási képességét közvetíti.
– A magyar iskola nemzeti öntudatra nevel.
– A magyar iskola nyitott, alkotó, autonóm iskolapolgárokból tudatos állampolgárokat nevel, mivel felelősséget érez a tanuló jövője iránt.
– A magyar iskola gondoskodik a tanuló szellemi fejlődéséről és fejlesztéséről, és felelősségteljes minőségi fejlesztésben részesíti tanulóit.
– A magyar iskola a minőségi szellemi növekedésre serkent.
– A magyar iskola adottság és képesség szerint tanítja az ismeretszerzést valamint felkarolja a tehetséges gyermekeket.
– A magyar iskola nemes és erkölcsös emberi magatartásra nevel. Ismert a mondás, miszerint: Nyelvében él a nemzet, ezért úgy gondoljuk: – Az anyanyelv az önazonosság fontos eleme.
– Az egyre bővülő ismeretek megszerzésének alapvető feltétele a pontos fogalomalkotás, amely az anyanyelven a legegyszerűbb.
– Az anyanyelvi oktatás az ismeretszerzés leghatékonyabb módja, hiszen a fogalmak anyanyelven vésődnek be a legtartósabban.
– Az anyanyelv alapos elsajátítása az alapja a tudományoknak és más idegen nyelvek megtanulásának is. – Az anyanyelv alapos elsajátítása nélkül nehezebb megtanulni más nyelveket, de aki több nyelven beszél, több kultúrát birtokol.
– Az anyanyelven való művelődés nélkül gyökereinket tépjük el, hiszen Anyanyelvünk nélkül nemzeti hovatartozásunkat veszítjük el.
– Az anyanyelv elvesztésével gyermekünk elveszíti szüleihez, őseihez való érzelmi kötődését és ezzel identitását, tehát mindenét.
Miért éppen magyarul?
– Hogy tudatosodjon a gyermekben, hová tartozik, ismerje ősei kultúráját.
– Hogy tudja, honnan jött és hová tart.
– Hogy legyen büszke anyanyelvére, ne szégyellje szülei nyelvét, kultúráját és büszkén vállalja magyar származását.
– A magyar kultúra az európainak szerves része.
– A magyar nyelv tizenötmillió ember anyanyelve.
– A kisebbség nyelve a hűség nyelve.
– Őseink szellemi örökségét meg kell őriznünk, és tovább kell adnunk.