2024. április 23. (kedd) -
Béla
napja Beszterce
15°C
1€
= 4.9762 lej
      
= 5.7698 lej
      
100HUF
= 1.2629 lej
      
1$
= 4.6699 lej
      

A tekei magyarság március 15-ét Kilyén Ilka szinművésznővel ünnepelte

 „A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen értik meg az emberek.” Wass Albert

A tekei magyarság idén is, folyó év március 13-án, a délelőtti  istentisztelet után vehetett részt azon az ünnepségen ahol a haza nagyjaira, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseire ,áldozataira emlékeztek .

  1.    március 15.  mindannyiunk identitásának egyik legmeghatározóbb ünnepe. Ez az a nap, melyen , ünneplőbe öltözünk, hogy nemzeti önazonosságunkat közösségben megélve fejet hajtsunk a márciusi ifjak emléke előtt.

            “ A szeretet nem szentimentalizmus. Nem érzelgősség, nem szavak és érzések elsősorban, hanem felelősségérzet, jövőféltés, jövőépítés. A szeretet – így a haza- és faluszeretet is – nem kenetteljes pátosz, nem megélhetési, hanem építő, tevékeny, munkálkodó akarat, nehéz döntések, egymásba kapaszkodás és bizalom. Nem lehet szeretetről beszélni és közben széthúzást szítani. Nem lehet szabadelvűségről beszélni és közben megfélemlíteni másokat.

1848 márciusának fiataljai tudták mindezt. Cselekedtek, nehéz, kemény, határozott , de jövőt építő döntéseket hoztak. Radikális, fiatalos, de izzó akarattal merték szeretni hazájukat: szeretni egymást ,rangtól, vallástól, származástól függetlenül”.-hangzott el az ünnepi köszöntőben.”

            A köszöntő után  Kilyen Ilka marosvásárhelyi szinművésznő előadása következett  ,a művésznő ,Mihálci János helybéli tanácsos meghívására tett eleget  gyülekezetünkben .

Repertoárjában szabadságharcról szóló költeményeket és negyvennyolcas dalokat hallgathattak az egybegyűltek ,ünnepelni vágyók , a művésznő  nagy hangsúlyt fektetett a hazaszeretetre és a  szülőföldön maradásra is.

            Ünnepi  istentiszteletünk a Himnusz eléneklésével és szeretetvendégséggel zárult .