2024. junius 16. -
Jusztin
napja Beszterce
19°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.9174 lej
      
100HUF
= 1.2500 lej
      
1$
= 4.6576 lej
      

Hagyományápoló házikó

A bethleni Grigore Silasi Általános Iskola magyar tagozata számára a 2015-ös tanév a kezdeti nehézségek ellenére (két magyar osztály összevonásának feloldozása után) végül kedvezően alakult.

Egy pályázat megnyerése folytán tagozatunk jelentős anyagi támogatásban részesült a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából és a Mezőségért Egyesület segítségének köszönhetően. Támogatóinknak mindannyiunk nevében ezúton is köszönet jár.

A pályázatban délutáni foglakozások, úgynevezett Hagyományápoló Házikó megvalósításának szándékát (tervét) vetettük fel és a tevékenységekhez szükséges anyagokra, kellékekre kértünk anyagi támogatást. Mivel iskolánkban elég sok a környékbeli falvakból ingázó diák, a tevékenységeket röviddel a tanórák utáni időre terveztük, hogy ők is részt vehessenek ezeken. Egy átlagos iskolai nap azonban hosszú, zsúfolt és fáradtsággal jár, ezért fontosnak tartottuk, hogy diákjaink energiakészletének feltöltése végett egy kis ebédet kapjanak.

A pályázati összegből ezt meg is valósítottuk a gyerekek nagy örömére.A Hagyományápoló Házikó olyan közösségformáló, magyarságtudatot erősítő tevékenységeknek a helyszíne, melyeknek célja az is , hogy a magyar tagozaton megtartsuk, illetve ide vonzzuk a diákokat. Mert szomorú jelenségnek vagyunk a tanúi, ugyanis a Mezőség határán lévő szórványbeli magyar iskolákban évről évre csökken a tanulók száma, ráadásul sokan V. osztálytól román tagozaton folytatják tanulmányaikat, ezért kemény, olykor lehangoló harc folyik a fennmaradásért.

Ezek a tények arra ösztönözték iskolánk pedagógusait, hogy délutáni tevékenységekkel, érdekes foglakozásokkal gazdagítsák a magyar tagozaton tanuló diákok életét.

A terv megvalósításában fontos volt a gyerekek hozzáállása is. Nagy örömmel fogadták a programot és vidámságuk, lelkesedésük végig megmaradt. Szép számban jelentkeztek mindegyik foglalkozásra. A kisikolások Kézműves műhelye- Mátyás Ildikó, Simon Éva és Oláh János tanítók vezetésével-  nem feledkezett meg az ősz jeles napjairól és az évvégi ünnepkörről sem. Megemlékeztek a Mártonnnapi lúdról, nagy izgalommal készültek a különböző Mikulások. Az adventi időszakban sok, érdekesebbnél érdekesebb Karácsonyi képeslap készült. Mindezek ,titokban, hogy annál nagyobb legyen a meglepetés, az öröm, amikor a Karácsonyi szerepek alkalmával átadhattak egy- egy darabot szüleiknek, barátjaiknak.

Szilágyi Andrea tanító néni a felső tagozatosokkal (V- VIII. osztályosokkal) foglalkozott és a bútorfestés csodálatos világába kalauzolta a diákokat. Megismerhették a bútorfestés magyar motívumait és kézügyességüket be is bizonyíthatták egy kis darabon.

A színjátszó csoport, mely bővült egy I- IV. osztályosokból álló csoprttal is, drámapedagógiai játékokkal és népi gyermekjátékokkal lazított. A gyerekek nyitottsága, kreativitása, szellemessége lenyűgözte tanárnőjüket, aki örömmel tapasztalta mennyire felszabadulnak a diákok és teljesen átadják magukat a játéknak. Mindez azt a megállapítást erősítette, hogy a játék a jellemnevelés hatékony eszköze is.

A játszókedvet nővelte a Mikulás ünnepélyre való készülődés. Az előadásra december 7-én került sor. Ugyanezen a napon a szülők, ismerősök megtekinthették a Kézműves műhelyben ügyeskedők gyönyörű munkáit is, amelyeket az iskola folyósóján állítottak ki.

A pozitív visszajelzések a diákok, szülők részéről jelentették számunkra a legnagyobb jutalmat és arra ösztönöztek, hogy folytassuk munkánkat.

Az indulás nem volt rossz, derűlátóbbak lettünk talán, és az elkeserítő diáklétszámot tartalmazó statisztikákkal dacolva, ebben az évben , 2016-ban is szeretnénk a Hagyományápoló Házikót működtetni, új tevékenységekkel gazdagítani. Ehhez kívánok mindannyiunknak kitartást, munkakedvet.