2024. július 15. (hétfő) -
Henrik, Roland
napja Beszterce
35°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.9149 lej
      
100HUF
= 1.2697 lej
      
1$
= 4.5550 lej
      

„Egy lángot adok, ápold, add tovább” – Reményik Sándor megemlékezés

  1. augusztus 28.-án, az EMKE és a Megyei Könyvtár szervezésében megünnepelték Reményik Sándor születésének 125.-ik évfordulóját a Megyei Könyvtár előadótermében. Reményik Sándor az erdélyi magyar líra egyik kiemelkedő alakja. A költő 1890. augusztus 30.-án született Kolozsváron és 1941. október 24.-én meghalt ugyancsak Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben nyugszik, sírkövén pedig a következő idézet áll: „Egy lángot adok, ápold, add tovább”. Élete során számos verses kötetet publikált, melyeket elismerésként angol, cseh, francia, lengyel, német, olasz, román, svéd, szlovák és horvát nyelvre fordították le.

A megemlékező ünnepségen szót kapott több fontos személyiség, mint Egyed Emese, pedagógus, egyetemi tanár, költő és irodalomtörténész, aki beszédét Reményik Sándor: A magány szobra című versével kezdte, majd a költő verseiben előforduló fontosabb témákat merítette ki, mint „embernek lenni”, „kisebbségi helyzetek”, „az univerzum elemének lenni”.

A következőkben Szonda Szabolcs, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója, költő, műfordító vette át a szót aki a hallgatók meglepetésére nem Reményik Sándorról beszélt , hanem az együttlétünk témája kapcsán a magyar költészetről, hagyományról, modernitás hagyományról és újításról, megemlítve a Forrás nemzedék költőit.

Végezetül Dr. Szémán Péter, az EMKE országos elnöke mondott köszönetet a szervezőknek, hogy lehetővé tették e megemlékezés méltó megünneplését.

Az esemény házigazdája, Plesch Katalin, a besztercei EMKE szervezetének elnök asszonya, a rendezvénysorozatról elmondta hogy „most először emlékezünk meg Besztercén Reményik Sándorról. Ez egy három napos rendezvény sorozat. Első nap Kolozsváron a Házsongárdi temetőben keztünk, utána a Györkös Mányi emlékházban folytatódott a megelmékezés, Besztercén pedig a Megyei Könyvtárban. Ezt követően Radnaborbereken emlékezünk meg Reményik Sándorról. Tudniillik, nagyon szeretett oda menni, az egyik kötete, a Vadvizek nevét viseli, ami több mint negyven verset tartalmaz, és ezeket ott írta Radnaborbereken. Nagyon szerette ezt a vidéket… Nagyon szeretném ha huszonöt év múlva is Besztercén emlékezzenek meg Reményik Sándorról.”

A rendezvény támogatói az RMDSZ által alapított Communitas Alapítvány és a Beszterce-Naszód megyei könyvtár.