2023. november 28. (kedd) -
Stefánia
napja Beszterce
1°C
1€
= 4.9725 lej
      
= 5.7376 lej
      
100HUF
= 1.3086 lej
      
1$
= 4.5419 lej
      

Folytatódnak a tisztújító közgyűlések megyénkben (frissítve)

  Kotfász Tibor a szentmátéi RMDSZ szervezetének új elnöke. Február 8-án lezajlott a tisztújító közgyűlés Szentmátéban, ahol húsz helybéli volt jelen. Az ülést Kotfász Ilona, leköszönő elnök nyitotta meg, aki beszámolt az elmúlt évek tevékenységeiről (gulyásverseny, MADISZ Focikupa, Ifjúsági Karaván, hagyományos helyi rendezvények, a Vicei hagyományőrző fesztivál szentmátéi szervezése, jótékonysági akciók a megyei elnökséggel közösen, stb.). Beszámolt ugyanakkor a nehézségekről is, a választási kampányokról. Ezt követően Szentmáté község tanácsosai is ismertették az elért eredményeket úgy mint a karácsonyi csomagosztás, a magyar óvoda, két kultúrotthon felújítása, 9 km aszfaltozás (főleg Újősben), uniós pénzek lehívása a mezőségi utak aszfaltozására, valamint az egyház folyamatos támogatása. Projektként szerepel a vízhálózat továbbfejlesztése, a befejezetlen iskola épületének tatarozása, esküvőterem kialakítása. Továbbá Kotfász Tibor tanácsos ismertette az alsózsolcai (Magyarország) kapcsolat kiépítését is, ami az RMDSZ-nek köszönhetően alakult, erről a kapcsolatról egy táblát is szeretnének a település bejáratánál.   
           Fontos észrevételként elhangzott a fiatalok elrománosodása, amelyen változtatni kellene. Kotfász Ilona ismertette a szentmátéi két díszpolgárt is, amelyet sokan kritikus szemmel tekintettek.
        Décsei Atilla, megyei elnök főként arra hívta fel a figyelmet, hogy ha a közösséget bentről bontjuk meg, az sokkal veszélyesebb, mintha kintről támadnák. A megyei elnök szorosabb összefogásra buzdít, példákkal támasztja alá mondanivalóját különböző helyi településeken elért eredményekkel, párhuzamot vonva a Szentmátéban elértekkel.       
       Az elnökválasztás előtt, a leköszöntő elnök felhívja az ott lévő magyarok figyelmét, hogy a magyarság az RMDSZ-t kell továbbra is támogassa, mert ez az a szervezet, amely őket képviseli, hiszen csak akkor érezhetné a magyar közösség, milyen hátránnyal jár mindez, ha mások képviselnek, ha a szervezet nem létezne. Ezt kell elkerülni.            
         A tisztújító közgyűlésen az elnök irányába három javaslat érkezett: Kotfász Ilona, Kotfász Tibor és Olá Déé László. A leköszönő elnök nem vállalta tovább az elnöki tisztséget és Kotfász Tibor abban az esetben, ha az alelnöki tisztséget Olá Déé László tölti be. A közgyűlés egy tartózkodással egyöntetűen bizalmat szavazott Kotfász Tibornak két éves mandátum betöltésére a szentmátéi szervezet élén. Az új elnök, Kotfász Tibor felállította elnökségi csapatát: alelnökök Bíró Gyula és Olá Déé László, titkár Kotfász Ilona, amelyet egyöntetűen megszavaztak.
            Végezetül Antal Attila, aligazgató ismertette a magyar iskola helyzetét.
Jelen volt: Décsei Atilla, megyei elnök, Antal Attila, az ügyvezető elnökség képviselője, Deák Zoltán, kisebbségekért felelős tanfelügyelő.

****

A bethleni RMDSZ szervezetének keretén belül február 15-én, vasárnap tartottak tisztújító közgyűlést közel 40 személy jelenlétében, amikor is Balázs Dénes továbbra is Máthé Istvánt, leköszönő elnököt javasolta egy újabb két éves mandátum betöltésére a helyi szervezet élén és egyöntetűen megszavazta a közgyűlés.

Máthé István, leköszönő elnök és Borsos K. László, tanácsos köszöntötték az egybegyűlteket ismertetvén az ülés napirendjét. Ezt követően a leköszönő elnök megtartotta legutóbbi mandátumának beszámolóját, hogy mit is sikerült elérnie a bethleni közösségért:

2014-ben a kórház restaurálásának befejezése és működési engedélyének megszerzése (az egyedüli a megyéből, amelynek megvan a működési engedélye), amely Cseke Attila, volt miniszter közbejárásának is köszönhető; rendbe téve a klinika, ahol fogászat is működik; átadva az új kisvíztisztító rendszer, medence beszerzése, bővült a csatornázás, 2015-től megkezdődik a MasterPlan, a héten elkezdődik a csatornázás a maluci úton; van világítás a kápolnánál, újraaszfaltozva a L. Rebreanu utca (2014), Füge rendbetétele, terek rendbetétele (parkok, tömbházak), új járda a Grigore Silasi úton az állomásig; folytatódott a virágültetés, a zöld övezet kialakítása; folytatódott az iskolák felújítása, egyháza támogatása jelentős összeggel. Továbbá farsangi bálok megszervezése, március 15-i megemlékezések, bethleni napok megszervezése, ahol mindig szólt magyar zene is, augusztus 20., Iskolatáska program, október 6-án, az aradi vértanúkra való emlékezés, Örvendj Ég, Örvendj Föld, karácsonyi ünnepségen való részvétel.

Tervbe van az oroszfalusi út csatornázása, emeletes parkoló építése, 1-2 hónap alatt átadásra kerül az új polgármesteri hivatal épülete, az eddigi épületet visszaszolgáltatják tulajdonosának, a Bethlen családnak, két ANL tömbház átadása, világítás modernizálása.

Ezt követően Borsos K. László kihangsúlyozza, hogy amit az eddigi elnök tett, mint elnök és mint Bethlen város alpolgármestere annyi ideje, azt jól tette. Ismerteti azt az általános helyzetet miszerint csökken a gyereklétszám, felhívja a figyelmet a magyar nyelv szépségeire.

Décsei Atilla, megyei elnök megköszöni mindenkinek a munkáját, hiszen 2014-ben két igen fontos választás volt. Kihangsúlyozza, hogy a bethleni lakosok tudják mit jelent az összefogás, hiszen erre egy példa az, hogy a városnak van alpolgármestere, aki segíteni tudja az ott élő magyarokat. A gyereklétszám és az oktatási helyzettel kapcsolatosan ismerteti, hogy valójában csökkent az elmúlt évek folyamán, de az RMDSZ megpróbált és megpróbál mindent megtenni, hogy tudassa, tévhit az, miszerint ha a gyereket román iskolába íratják, jobban érvényesül, hiszen ha a kevésből is elvesznek, az jobban és hamarabb látszik, mintsem ha a sokból vennének. „Minden gyermek a miénk. Ha ők felénk nyújtják kezüket, próbáljunk meg segíteni rajtuk. Ha összefogunk, mindez sikerülni fog!” – részletezte a megyei elnök.

Ezt követően megtörtént a tisztújítás, és Máthé István elnök felállította csapatát: Gergely Anna, Chereches Emőke, Székely Emese, Borsos K. László, Balázs Dénes, Kertész Gerő és Muzsi Miklós, melyet elfogadtak a jelenlévők.

Jelen volt: Décsei Atilla, megyei elnök, Zoltán-Sipos Tímea, Besztercei MADISZ elnöke.

 Cikk keltezése: február 9., frissítve február 16.

 ****

          Bizalmat szavaztak az apanagyfalusi lakosok Damó Máriának, hogy újabb két évig ő legyen az apanagyfalusi RMDSZ szervezetének elnöke.

Február 15-én tisztújító közgyűlést tartottak Apangyfaluban, ahol közel 60 személy jelenlétében visszaválasztották a jelenlévők a leköszönő elnököt a helyi szervezet élére. Egy javaslat érkezett, Damó Mária, akit egyöntetűen megszavaztak a jelenlévők.

Jelen volt: Kocsis András, ügyvezető elnökség képviselője, Fehér Gábor, MKT elnök.

****

 Február 21-én, szombaton zajlott le Magyarnemegyén a tisztújító közgyűlés közel húsz személy jelenlétében. Az ülésen egy személyt javasoltak az elnöki tisztségre, Bajzáth Andrást, akit egyöntetűen megszavaztak, így újabb két évig ő lesz a magyarnemegyei RMDSZ elnöke.

Az elnök ismertette az elért eredményeket (vízhálózat, aszfaltozás, kultúrotthon, oktatás, egyház, stb.) valamint a terveket a jövőre nézve: mellékutak aszfaltozása, elmaradt vízhálózatok bevezetése, kultúrotthon restaurálása.

Jelen volt: Máthé István, ügyvezető elnökség képviselője, Zoltán-Sipos Tímea, helyi szervezetekért felelős ügyvezető alelnök.

****

         Vészi Kinga, a nagysajói RMDSZ szervezetének élén – így döntött február 22-én a nagysajói tisztújító közgyűlésen közel 35 helybéli, ahol egy javaslat alapján, egységesen bizalmat szavaztak Vészi Kingának, a nagysajói önkormányzat tanácsosának, két éves mandátum betöltésére a helyi szervezet élén.

A megyei szervezet képviselői köszönetet mondanak a 2014-es választásokon elért eredményekért és további összefogásra bátorítják a nagysajói lakosokat.

Jelen volt: Plesch Katalin, ügyvezető elnökség képviselője, Zoltán Attila, Beszterce város elnöke.

****

Új elnök a somkereki RMDSZ szervezetének élén – tisztújító közgyűlést tartottak március elsején Somkereken, 36 személy jelenlétében. Az ülés napirendi pontjai közé tartozott a leköszönő elnök, Szakács-Daróczi Annamária beszámolója, elnökválasztás, valamint egyebek. A leköszönő elnök ismertette, hogy személyes okok miatt nem folytathatja tevékenységét és javaslatot tett Szakács-Daróczi Hunor Edvin irányába. A jelenlévők egyhangúlag elfogadták a tett javaslatot és bizalmat szavaztak Szakács Hunornak, hogy ő legyen két évig a helyi szervezet elnöke.

Jelen volt: Máthé István, MÖT elnök, Zoltán-Sipos Tímea, helyi szervezetekért felelős ügyvezető alelnök, Barta Zsolt, Besztercei MADISZ alelnök.

%d bloggers like this: