2024. február 21. (szerda) -
Eleonóra
napja Beszterce
7°C
1€
= 4.9771 lej
      
= 5.8086 lej
      
100HUF
= 1.2799 lej
      
1$
= 4.6069 lej
      

Elkezdődtek a helyi tisztújító közgyűlések Beszterce-Naszód megyében (Frissítve)

A mezőveresegyházi és magyarborzási szervezetekben tartottak elsőként 2015-ben tisztújító közgyűlést január 19-én. Jelen volt Décsei Atilla, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke és Antal Attila, az ügyvezető elnökség részéről.

A helyi szervezetek a magyar közösség érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető társulása, melyek célja a nemzeti identitás védelme, megőrzése és fejlesztése, gazdasági, szociális esélyegyenlőség kivívása a szülőföldön maradás érdekében, elősegíteni a közösség önszerveződését, az anyagi és szellemi létfeltételek javítását. Az RMDSZ helyi szervezeteinek működési szabályzatának 9.1 cikkelyének alapján „a szervezet elnökét 2 (két) éves mandátumra a Közgyűlés választja.”

Mezőveresegyházán huszonkét személy vett részt a tisztújító közgyűlésen, akik egy újabb két éves mandátum betöltésére továbbra is Zabolai Istvánt javasolták, majd ezt egyöntetűen elfogadta a közgyűlés. A közgyűlés alkalmával felmerült néhány megoldásra váró probléma, mint az aszfalt, busz működtetése Mezőveresegyháza-Beszterce útvonalon, a szemét szétválasztása és ennek elvivése, utak takarítása, gyerekek ingáztatása. A megyei elnök és az ügyvezető alelnök feljegyezték az elhangzott problémákat. Végezetül Décsei Atilla, megyei elnök további összefogásra buzdít, a magyarság megmaradásának érdekében, valamint a helyi önkormányzatban való jelenlétre is rávilágít, a lobbizás szerepét kiemelve. Továbbá részletezi, ha nem vagyunk az önkormányzatban, akkor nehezen, vagy egyáltalán nem lehet a problémákra orvoslást találni.

Magyarborzáson 16 személy jelenlétében tartották meg a tizstújító közgyűlést. Egy javaslat volt az új elnököt illetően, Papp András. Mindenki egyöntetűen megszavazta, így ő lesz az, aki újabb két évig betölti a magyarborzási RMDSZ szervezetének elnöki tisztségét. A gyűlés alkalmával felmerültek helyi problémák, mint egy légmelegítő rendszer felszerelése a templomba, kisutcák leaszfaltozása, sáncok kitakarítása, vízellátó rendszer bővítése. A problémák jegyzőkönyvbe voltak véve. A jelenlévők elmondása szerint Magyarborzáson nem szükséges iskolabusz, hiszen a gyerekek Besztercére járnak iskolába, és mind el tudnak jutni. A gyűlés végén a megyei elnök a magyarság megtartásának fontosságát taglalta és összetartásra buzdította a jelenlevőket.

A tisztújítások sorozata folytatódik: január 25-én Magyarberéte, Újős, február elsején Cegőtelke, Tacs, február 8-án Szentmáté, február 15-én Apanagyfalu, március elseje Zselyk, az egyeztetések a többi települések elnökeivel még folyamatban vannak.

***

Újabb két éves elnökségi mandátum betöltésére szavaztak bizalmat Gyenge Sándornak, az újősi RMDSZ szervezetének élére, 2015. január 25-én. A tisztújító közgyűlésen jelen volt huszonhárom helybéli lakos. A gyűlésen egy személyt nevesítettek, akit egyöntetűen megszavazott a közgyűlés. Az ülésen felmerült helyi jellegű gondok: az aszfalt befejezése, mellékutak aszfaltozása, vízrendszer hiánya, csatornázás, helységjelző táblák. A tisztújításon Szentmáté község tanácsosai közül jelen voltak ketten, Gyenge Sándor és Kotfász Tibor, akik beszámoltak eddigi tevékenységükről, valamint elkövetkezendő terveikről a néptanács keretén belül.

Jelen volt: Décsei Atilla, megyei elnök, Toók Katalin, az RMDSZ Nőszervezetének megyei elnöke, Zoltán-Sipos Tímea, Besztercei MADISZ elnöke.

 

****

Dohotár Attila-Csaba a cegőtelki RMDSZ új elnöke. Február elsején, vasárnap tartottak tisztújító közgyűlést Cegőtelkén, harmincnyolc helybéli jelenlétében. Az ülésen három személyt javasoltak a helyi szervezet élére: Veres Zoltán (10 szavazat), Szőcs Lőrinc (4 szavazat) és Dohotár Attila-Csaba (21 szavazat). A szavazatszámláló bizottság eredményhirdetése alapján, 2 érvénytelen szavazat volt, a helyi lelkipásztor nem voksolt és 21 személy szavazott bizalmat Dohotár Csabának két éves mandátum betöltésére a helyi szervezet élén. Az ülésen az új elnök felállította az új elnökséget, melyet egyöntetüen elfogadtak a jelenlévők, alelnökök Orbán Nórbert és Szőcs Lőrinc, titkár Pál Lenke.

Décsei Atilla, megyei elnök megköszönte a leköszönő elnök, Bálint Zoltán munkáját, valamint sajnálatát is kifejezte, hogy Lekence községben nincs helyi tanácsos, de reméli, hogy 2016-tól ez változni fog, hiszen úgy ahogy sikerült az RMDSZ-nek köszönhetően bevezetni a vizet a faluba, úgy sikerüljön majd egyéb támogatásokat is szerezni a településnek. A problémákra akkor lehet könnyebben megoldást találni, ha van képviselet az önkormányzatokban. Végezetül a megyei elnök az aktuális politikai helyzetet is ismertette, valamint a Nagy Zsolt ügyét is, és további összefogásra buzdította a cegőtelki lakosokat.

Jelen volt: Décsei Atilla, megyei elnök, Antal Attila, az ügyvezető elnökség képviselője.

****

Lezajlott a tisztújító közgyűlés Magyarberétén, január 25-én, tizenhat személy jelenlétében, akik Rémán Györgyöt javasolták újabb két éves mandátum betöltésére a helyi szervezet élén. A közgyűlés egyöntetűen elfogadta. Rémán György, a magyarberétei RMDSZ elnöke ismertette az eddigi tevékenységét, valamint a szervezet terveit a jövőre nézve, melyek közt szerepel a villanyhálózat felújítása, a vízhálózat bevezetése és az aszfaltozás.

Jelen volt: Máthé István, ügyvezető elnökség képviselője, Fehér Gábor, MKT elnök.

****

Tisztújítás történt a sajószentandrási RMDSZ szervezet keretén belül, február elsején, közel harminc helybéli jelenlétében. A tisztújító közgyűlés továbbra is Oláh Jánost javasolt a szervezet élére, újabb két éves mandátum betöltésére, majd egyöntetűen megszavazták. Oláh János, helyi elnök megtartotta beszámolóját, ezt követően Décsei Atilla, megyei elnök ismertette a jelenlegi politikai helyzetet országszinten, kihangsúlyozta az önkormányzatokban való jelenlét fontosságát és további összetartozásra, együttműködésre szólította fel a lakosságot.

Jelen volt: Décsei Atilla, megyei elnök, Zoltán Attila, Beszterce város elnöke.