2024. február 29. (csütörtök) -
Elemér
napja Beszterce
9°C
1€
= 4.9700 lej
      
= 5.8118 lej
      
100HUF
= 1.2704 lej
      
1$
= 4.5955 lej
      

Egyházmegyei Kórustalálkozó

Az éneklőmesternek, a gittithre. Aszáfé.

Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!

Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt.

Fújjatok kürtöt új holdra, holdtöltekor, a mi ünnepünk napján

Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése. Zsolt 81,1-5

        

Ezzel az igével vette kezdetét a Dési Református Egyházmegyébe kebelezett gyülekezetek kórusainak találkozója, 2014. november 15-én Rettegen, a rettegi református templomban. Ez Ige alapján hírdette Isten lgéjét Bányai Csaba rettegi lelkipásztor, aki igehírdetésében rámutatott az egyházi éneklés fontosságára.   

„Az éneklés az élő Istennel való találkozás. Mert mit mondunk el énekkel? Azt, amit még vagy már nem tudunk szavakba önteni. Amihez több kell, mint egyszerű beszéd. Ahol az érzéseinket, indulatainkat is bele szeretnénk vinni a mondandónkba. Énekünkbe belefér hálaadás, ujjongás, örvendezés, magasztalás, Isten dicsőítése, imádása. De belefér bűnvallás, panaszének, bánat, sóhaj. Sőt belefér tanítás, hitvallás. Hangos ujjongás éppúgy, mint halk, csendes suttogás. Most ujjongás és örvendezés, mert kegyelmes volt az Úr” – fogalmazott a lelkipásztor.

Istentisztelet után sorra felléptek a kórusok: Baca, Bálványosváralja, Dés, Retteg, Sófalva Szamosújvár, Szentmáté. Élmény volt hallgatni az új énekeket de azokat is amiket megújult örömmel énekeltek el az ismertek közül.

Az együttlét szeretetvendégséggel zárult. A gyülekezeti házban megterített asztalnál mintegy 150 atyafi foglalhatott helyet.

A rendezvény sikeréhez a lelkület mellett kellett az anyagi hozzájárulás is, ezért illesse köszönet a Dési Református Egyházmegyét, a Communitas Alapítványt, valamint a helybeliek szorgos és adakozó készségét, akik felejthetetlenné tették ezt a napot számunkra.